γε Karen Kirstine Jonsdatter Nes

Karen Kirstine ble født 1763 i Dypvåg – sies det[i], og ved konfirmasjonen i 1779 er hun oppgitt å være 16 år gammel – så hun var født omkring 1763/64, men dåpshandlingen er ikke funnet i kirkebøkene.

Foreldrene var  Maren Pedersdatter og Jon Tellevsen Nes; de var visst trolovet[ii] 19 august 1762. Vielsen[iii] fant sted 14 november samme år.

Karen Kirstine var første barn, og efter henne fulgte Helje. Hun ble døpt[iv] i Dypvåg Kirke 21 september 1765 og fikk fadrene Tore Næs’ Kone Helje; Anne Salvesdatter Næs; Elling Pedersen Lyngøer; Torbjørn Salvesen Næs; og Anders Telefsen Goli.

Nestemann var en gutt, Peder. Han kom til verden i 1767 og ble døpt[v] 28 september det året. Da var fadrene Elling Pedersens [NN]s Kiæriste [?] Marthe Anne Salvesdatter Næs;  Torbiørn Salvesen Næs; og Anders [NN] Næs.

Lillesøsteren Ingeborg så dagens lys et par år senere. Dåpen[vi] hennes fant sted 8 oktober 1769. Denne gangen var fadrene Anders [NN] Næs; Helje; Anne Salvesdatter; Allov [?] Eivindsdatter [NN]; Elling Pedersen Lyngøer; og Niels Hansen [NN].

Nok en pike, Marthe, ble født høste 1772, men dåpen er ikke funnet. Marthe fikk ikke leve opp, og døde bare et halvt år gammel. Hun ble begravet[vii] 19 mars 1773.

Hans, en lillebror, meldte sin ankomst våren eller forsommeren 1774, og ble døpt[viii] 15 juli dette året. Hans’ fadre ble Anders Hansen Næs’ Kone Helje; Ingeborg [NN] [NN]; Torbiørn Næs; Niels Tellefsen Egeland; og Susanne [?] Næs.

Så fulgte Tellev. Han ble døpt[ix] 2 juli 1776 og fikk fadrene Enke Christence [?] Børgesdatter; Karen Tellefsdatter; Anne Nielsdatter [NN]; Torbiørn Salvesen Næs; og Tellef Nielsen Egede [?].

To år senere fikk Karen Kristine en lillesøster som fikk navn efter hun som døde, Marthe. Marthe II så dagens lys senhøstes 1778 og ble døpt[x] 13 desember dette året. Da hadde hun, som fadre, Torbiørn Salvesen Næs og Kone Helje Ellingsdatter; Brithe Ellesdatter [NN]; Elling Pedersen [NN] Næs; Anders [NN] Næs; og Peder Ellingsen Lyngøer.

Karen Kirstine Joensdatter Næs ble konfirmert[xi] i Dypvåg kirke «Dominica Misericordia» eller annen søndag efter påske, 1779 – 18 april[xii] dette året. Hun er ført opp som den første av 17 piker; bare fire gutter ble konfirmert samme dag, så kullet var på 21 ungdommer for presten denne vårsøndagen.

Senere samme år døde broren hennes, Peder, bare 12 ½ år gammel[xiii]. Han ble begravet[xiv] 18 august 1779.

Året efter døde søsteren Marthe. Marthe Joensdater Næs, to år gammel, ble begravet[xv] 29 oktober 1780.

De to siste barna i denne flokken var begge gutter. Peder – oppkalt efter han som døde – ble døpt 11 april 1781. Fadrene hans var Anders Næsog Kone Helje Tellefsdatter; Kristin Ingebretsdatter Næs; Svenning Tellefsen Næs; Niels Tellefsen [NN]; og Iwer Sørensen [NN].

Peder døde bare åtte dager gammel og ble begravet[xvi] 18 mars 1781.

Og helt til slutt, den senere Eidsvoldsmannen, Peder Jonsen, som så dagens lys et stykke ut på høsten 1783 og ble døpt[xvii] 30 november dette året. Fadrene hans var Peder Ellingsens Kone fra Lyngør, Birthe Ellingsdatter; Anne Torbjørnsdatter Næs; Peder Ellingsen Lyngøer;Anders Hansen Næs; og Tellef Nielsen Egede.

Som de fleste andre kvinner forsvinner Karen Kirstine fra kildene i noen år efter konfirmasjonen – hva hun gjorde er ukjent men, ikke helt usannsynlig, kom hun i tjeneste: det var yrkesutdannelsen for unge damer i denne tiden.

Hvordan det var eller ikke, så ble det også anledning til romanse: datteren Maren kom til verden nokså sent i 1786 og ble døpt 17 desember det året. Som barnefar ble utlagt Niels Simensen Steensøen. Barnet fikk fadrene Anders Hansen Næs’ Kone Helje Tellefsdatter; Kristen Olsdatter Næs; Ingeborg Joensdatter; Elling [NN] [NN]; Thor Tellefsen [?]; Karen Kirstine Joensdatter Næs.

Karen Kirstine forsvinner inn i skyggene igjen i årene som fulgte: men hun oppdro sin datter på egen hånd. Antagelig bodde hun hjemme hos foreldrene sine – men det finnes ike noe belegg for det.

Uansett: da hun var omkring 36 år gammel giftet hun seg. Hennes tilkommende var Niels Biørnsen Søreløf. Man leser i kirkeboken:

«Niels Biørnsen Løneløf [?] trol: til Pigen Karen Kristine Joensd. Querne Næss d: 1 Jan med Forloverne Biörn Knudsen Løneløf [?] og Thor Knudsen Lyngøer.» De ble viet[xviii] i Dypvåg Kirke 3 jul samme år.

Folketellingen for 1801 for Dypvåg har ikke overlevet, så det neste begivenheten i Karen Kirstines liv er at datteren Maren Nielsdatter Stensøe blir konfirmert[xix]. Det skjedde midfastesøndag i 1802, 28 mars dette året. Maren er ført opp som den tredje av 16 piker. Sammen med de 11 guttene utgjorde de et kull på 27 ungdommer som stod for presten – den residerende kapellan, for å være nøyaktig – denne vårsøndagen. Når Maren kalles Stensøe, kan det kanskje være et tegn på at hun bodde hos sin far.

Maren giftet seg noen år senere, med en Even Nilsen Lyngør – og selv om vielsen ikke er funnet, ble de et par: i 1815[xx] bor de på Stensøen; Even er Skibsfører og Borger til Risør, og 36 år gammel. Maren er 28, og sammen har de, hjemme på Huusvaagen, fire barn. De var Madsie Eline (8); Nils (6 ½); Even (3 ½); og Ane (1).  De hadde det rimelig romslig, økonomisk: pike i huset hadde de råd til. Hun var Susanna Christensdatter Hovden, 25 år gammel, og datter av Christen Hansen.

Likevel: Karen Kirstine ser man ikke noe til – hvor hun ble av er ikke kjent.


[i] Danielsen, Daniel; Dypvåg : gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[ii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 73
[iii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 75
[iv] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 496-497
[v] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 502-503
[vi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 506-507
[vii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 734-735
[viii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 516-517
[ix] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 520-521
[x] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 526-527
[xi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 666-667
[xiii] Medmindre enda en bror ved samme navn var født året før Peder og gitt samme navn, er de sannsynlig at kirkebkføreren har gjort en liten regnefeil her.
[xiv] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xv] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xvi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 736-737
[xvii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1765-1798, s. 540-541
[xviii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /3, 1721-1812, s. 44
[xix] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /3, 1721-1812, s. 36
[xx] AAKS, Folketelling 1815 for 0915S1 Dypvåg prestegjeld, Dypvåg sokn (avskrift), 1815, s. 81