γκ Marthe Thorsdatter Bjornes

Marthe ble døpt[i] 25 februar 1781 i Austre Moland Kirke. Da hadde hun fadrene Ragnild Ellingsdatter Syrdalen; Else Madsdatter Holte; Salve Larsen Klampelie; Kort Knudsen Abelvig; og Stian Madsen Holte.

Foreldrene var Ingeborg Madsdatter Holte og Thoer Evensen Biornes. Vielsen[ii] fant sted i Tromøy Kirke 7 juli 1771.

Første barn kom til verden senere på året – Ingeborg og Thoer hade vel tyvstartet en anelse – og ble døpt[iii] i Tromøy Kirke 22 desember 1771. Navnet ble Joen og fadrene var Aase Thoersdatter Klampelia; Else Madsdatter Holte; Arne Torgiusen Aabevig; Thoer Madsen & Stian Madsen Holte.

Neste kjente barn – det kan ha vært noen imellom – var Mads. Han ble født utpå vinteren 1776 og døpt[iv] 10 mars det året – men på den datoen er det ingen slik innførsel i kirkeboken for Tromøy. Fadrene var Marthe Birthe Olesdatter Oddersland; Else Madsdatter Holte; Peder Engel… Tyrdalen [?]; samt Stian Madsen & Gunder Madsen Holte.

To år senere kom Even til verden, den senere Eidsvoldsmannen. Han ble døpt[v] 30 august 1778 i Tromøy kirke. Fadrene hans ble Mette Pederdatter Aabelvig; Ragnild Knudsdatter Aabelvig; Mads Thoersen Holte; Cort Larsen Savene; OG Niels Christensen Aaden.

Dernest var det Marthe, og så var Karens tur: hun ble også døpt[vi] i Austre Moland, 2 november 1783. Fadrene hennes ble Else Madsdatter Savene; kari Salvesdatter Klampelia; Stian Madsen; Gunder Madsen; og Biørn Knudsen, alle fra Holte.

Halvannet år eller drøyt det, 5 juni 1785, ble Niels døpt[vii]. Det skjedde i Moland Kirke – mens dåpen er registrert i kirkeboken for Tromøy kirke. Denne gangen valgte man fadrene Ingebor Olsdatter Holte; Marte Salvesdatter Klampelia; Gunder Madsen Holte; Jens Clementsen Savenes; og Stian Olsen Moen.

Også det siste barnet – siste kjente barnet, for å være nøyaktig – kom til verden før jul i 1788 og ble døpt[viii] i Tromøy kirke annen juledag. Da fikk han navnet Stian og fadrene Else Madsdater Saugene; Kari Salvesdatter Klampelien; Knud Jensen Aabelvig; Stian Madsen Holte; og Peder Arentsen Aabelvig.

Marthe Thorsdatter Biønnes ble konfirmert[ix] i Austre Moland Kirke Midfastesøndag – 6 mars – 1795. Hun er ført opp som den tredje av fjorten piker med regnet guttene var kullet på 22 ungdommer denne senvinterdagen.

Marthes hverdag var nok preget av deltagelse i gårdens og familiens drift, men ingen ting er kjent om dette. Hun dukker frem i lyset igjen i folketellingen av 1801[x]. Da bodde hun hjemme hos foreldrene i Aabelvig – gården under hvilken Bjornes var et bruk.

Faren, som nå er 56 år gammel, beskrives som «Huusmand med jord»; moren er 53.  Der i huset finner man også brødrene John og Thor – begge er beskrevet som ugifte «Enroullerede matroser» – altså i marinen. Yngstebroren Niels bodde også hjemme – han var 16 år gammel.

Utenom familien finner man Birthe Gierulfsdatter, et 68 år gammelt almisselem. Og, muligens, en slags leieboer – den 52 år gamle Cort Larsen og hans tallrike familie: Cort beskrives som «Jordbruger af en liden gaardpart og smed», men tilhører samme husstand som Marthe og hennes familie.

Efter dette svinner Marthe fra kildene igjen i noen år – frem til hun gifter seg. Hennes utvalgte var Thor Salvesen Klampelien. Som kausjonister hadde de Torbiørn Terchelsen Torp og Joen Jensen Børoen. Vielsen[xi] fant sted i Austre Moland Kirke 13 august 1808.

Første barn var en gutt. Sønnen Salve – oppkalt efter farfaren – så dagens lys 3 april 1809 og ble døpt[xii] 9 samme måned, i Austre Moland Kirke. Guttens fadre var Anders Joensen [?] Odden; Jon Thorsen Bjørnæs; Knud Aabelvigen; Anne [NN] Klampelien; og Astri [NN] Vatneboe.

De neste årene ble det ikke flere barn: hvorfor er ikke kjent. Kan hende var Thor i krigstjeneste, eller han var blitt tatt til fange som sjømann – man kan spekulere. Men ett siste barn skulle det bli.

Sønnen Thor ble født – antagelig – i annen halvdel av juli 1813. Det var ikke noen udelt gledens dag da han ble døpt[xiii]: det skjedde 30 juli samme år – efter at moren var død. Fadrene hans var Anders Jensen; Jens Olsen; Torbiørn Larsen; Astri Jensdatter; og Catrine Johannisdatter

Marthe Thorsdatter Klampelien døde forholdsvis ung, bare 42 år gammel og ble begravet[xiv] 30 juli 1813, samme dag som sønnen ble døpt. Hun fikk altså ikke oppleve sin brors deltagelse på Eidsvold.


[i] SAK, Austre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1747-1808, s. 72-73
[ii] SAK, Tromøy sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1747-1793, s. 33-34
[iii] SAK, Tromøy sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1747-1793, s. 90-91
[iv] SAK, Tromøy sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1773-1808, s. 6-7
[v] SAK, Tromøy sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1773-1808, s. 16-17
[vi] SAK, Austre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1747-1808, s. 80-81
[vii] SAK, Tromøy sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1773-1808, s. 62-63
[viii] SAK, Tromøy sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1773-1808, s. 96-97
[ix] SAK, Austre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1747-1808, s. 182-183
[x] Folketelling 1801 for 0918P Austre Moland prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058325003707
[xi] SAK, Austre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1747-1808, s. 240-241
[xii] SAK, Austre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1808-1815, s. 2
[xiii] SAK, Austre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1808-1815, s. 19
[xiv] SAK, Austre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1808-1815, s. 147