γτ Kirsti Svendsdatter

Kirsti ble døpt[i] Aermark Kirke – den som ble revet litt før 1860 – 6 februar 1779. Fadrene var Præstekonen Madme Grønbech; Lisbeth Dues; Capit: Schløfer; Sergeant Værnskiold; og Magnus Dale.

Foreldrene var Kari Hansdatter giftet seg ganske ung, bare knapt 17 år gammel. Hennes utvalgte var Grenadier Sven Amundsen: de trolovet seg i Aremark 2 mars 1773. Kausjonistene var Peder Iglerød og Ole Iglerød. Vielsen[ii] fant sted 30 mai 1773.

Deres første barn var Anne, som kom til verden om høsten 1775 og ble døpt[iii] 24 september dette året. Som fadre valgte Kari og Sven Madme Grønbek; Jomfr: Elster; [NN] Due; Hans Anundsen Strøm; og «Sergeanten paa Bøen».

Kirsti fikk ikke leve opp: hun døde bare fire måneder gammel og ble begravet[iv] i begynnelsen av juli 1779.


[i] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[ii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 129
[iii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[iv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 44