γυ Christine Svendsdatter

Christine ble døpt[i] i Aremark 26 november 1791. Fadrene hennes ble Birthe Iversdatter Hallesby; Anders Amundsen Hallesby; Mari Rød; Anders Dolg [?]; og Hans Hansen Østvig.

Foreldrene var Kari Hansdatter giftet seg ganske ung, bare knapt 17 år gammel. Hennes utvalgte var Grenadier Sven Amundsen: de trolovet seg i Aremark 2 mars 1773. Kausjonistene var Peder Iglerød og Ole Iglerød. Vielsen[ii] fant sted 30 mai 1773.

Første barn meldte seg tidlig på høsten 1775. Dette var datteren Anne og hun ble døpt[iii] 24 september dette året. Som fadre valgte Kari og Sven Madme Grønbek; Jomfr: Elster; [NN] Due; Hans Anundsen Strøm; og «Sergeanten paa Bøen».

Så fulgt en pike til. Hun fikk navnet Kirsti og ble døpt[iv] 6 februar 1779. Fadrene var Præstekonen Madme Grønbech; Lisbeth Dues; Capit: Schløfer; Sergeant Værnskiold; og Magnus Dale.

Kirsti fikk ikke leve opp: hun døde bare fire måneder gammel og ble begravet[v] i begynnelsen av juli 1779.

Neste barn meldte seg snart: Hans så dagens lys sommeren 1780 og ble døpt[vi] 9 juli det året. Da var fadrene Præstekonen Madme Grønbech; Jomfru Bruun; Lisbeth Due; Capit: Holst: og Lieutn. Sommerfeldt.

Så fulgte en gutt som fikk navnet Ole – sies det[vii] – i desember 1781; han skal ha blitt døpt lille julaften det året. Men noen spor efter dette er ikke funnet i kirkebøkene.

Tre år senere ble det en Ole: det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Han kom til verden høsten 1784 og ble visstnok[viii] døpt 5 november det året – hans dåp er heller ikke funnet i kirkeboken.

Hans, den første, døde antagelig som liten, for i 1787 fikk en annen liten gutt samme navn. Denne Hans ble døpt[ix] 25 november og fikk fadrene Giøran Iversdatter Arven; Helge Monsen Arven; Else Due; Sergiant Hoff; og Kari Henrichsdatter Holt.

Så var det altså Christine, og efter henne en pike til. Da hun ble døpt[x] i Aremark Kirke – den gamle – 13 november 1796 fikk hun navnet Sidsel og fadrene Dorthe Simonsdatter; And: Pedersen; Jan og Amund Pedersen Dagerød; samt Johanne og Amund And: Søre Hallesby.

To år senere kom Anders til verden – antagelig på senvinteren for han ble døpt[xi] 18 mars 1798. Da var fadrene Birtte Iversdatter og Anders Amundsen Hallesby; Karen og Anne Magnusdøtre Riiser; og Amund Amundsen Hallesby. Anders døde antagelig[xii] bare tre dager gammel.

Datteren Dorthe – den andre med det navnet, så den første var nok gått bort – ble døpt[xiii] 26 desember 1799. Hennes fadre var Birtte Iversdatter og Anders Amundsen Hallesby; Anne Mikkelsdatter Brøsen [?]; Ole Mikkelsen Brøsen [?]; og Svend Pedersen Dagerød.

I 1801[xiv] finner man Christine og familien på «Iglerøed Fuld Gaard» i Aremark. Der bor hun sammen sin  mor og hennes «Mand og hosbonde» Svend Amundsen, som efterhvert er blitt 60 år gammel, og flere av barna. De som er nevnt i folketellingen er Ole (17); Hans (13): Xstine – «vår» Christine – (10); Marthe (7); og Dorthe (1). i tillegg har de en dreng og to piker: Johannes Iversen (20); Anne Nielsdatter (24); og Johanne Andersdatter 30).

Christine ble konfirmert[xv] da hun var i sitt 15 år, det skjedde i Aremark Kirke 15 september 1805. Hun er ført opp som den andre av seks piker; medregent de tre guttene var kullet på ni ungdommer denne høstdagen.

I mangel av noen andre kandidater er det mer enn fristende å tenke seg at det er «vår» Christine Svendsdatter som gifter seg i 1812. Den utvalgte er enkemannen Even Henrichsen Berget. De ble viet[xvi] i Aremark Kirke 19 september 1812. Som kausjonister hadde de Ole Quistad og Ole Bødker.

Christine blir, efter dette, nokså usynlig – bortsett fra enkelte opptredender, som da nevøen Anders Christian ble født 20 og døpt[xvii] 31 mars 1816. Da fikk han fadrene Kristine, Even Berges; Ole, Dorte Iglerøe; og Anne Fladebye.

Hvornår Christine døde er ikke kjent.


[i] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[ii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 129
[iii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[iv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[v] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 44
[vi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vii] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N41N-Q4Y: 10 February 2018), Ole Svendsen, ;
citing ; FHL microfilm 125,855.
[viii] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4G8-T4L : 10 February 2018), Ole Svendsen, ; citing ;
FHL microfilm 125,855.
[ix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[x] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 6
[xi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 11
[xii] Ministerialbok for Aremark prestegjeld, Aremark sokn 1796-1814 (0118P);
[xiii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 17
[xiv] Folketelling 1801 for 0118P Aremark prestegjeld;
[xv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 360
[xvi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 314
[xvii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 13-14