δδ Marthe Cathrine Høyum

Marthe Cathrine meldte sin ankomst vinteren 1778 og ble døpt[i] 27 februar. Denne gangen ble fadrene «min Kone» Kirsten; Maselle Ane Catarina Flod; Hr Capitaine Antze; Seigr Christopher Blom; Seigr Georg Friderich Stochman.

Foreldrene var Martha Francisca Steenbloch, som var godt voksen da hun giftet seg. Hennes utvalgte var Løytnant Peder Nicolay Høyum, han var noen år yngre enn henne.  Martha Francisca og Peter Nicolai ble viet[ii] i Saude Kirke 8 søndag efter trefoldighet, 24 august, 1774 og bosatte seg vel gjerne på Haug, der han hadde tatt opphold.

Om faren kan Ovenstad[iii] fortelle:

        «Høyum, Peter Nicolai. – F. ca. 1737/40 i Norge. Sønn av borger på Halden, Bent Eschildsen og dennes 2. hustru, f. Høyum. – Han antok sin mors fam.navn. – Fenr. ref ved 1. Smål. nasj. inf.regt. 22/3 1758. – Sek.lnt. ref. der 10/6 1761. – Stod da på vartpenger, 40 rdl. årl. – Virk. sek.-lnt. ved 2. Smål. nasj. inf.regt.s Hitterdalske komp. 1/1 1766.- Atter utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl. fra 1/7 1767. – Ved den nye hærordn. fra 1/5 1769 pr. lnt. ved samme regt.s N. Jarlsbergske komp., men kom til Hitterdalske komp. i 1772. – Kpt.s kar. 17/9 1783. – Kpt.lnt. ved Hitterdalske komp. 9/2 1787. Virk. kpt. og chef for regt.ets Ø. Jarlsbergske komp, 25/1 1788, men fikk Hitterdalske komp. i april. s. å. – Ved hærens omordn. fra 1/5 1789 blev han ved kgl. res. 29/5 s. å. med sit Hitterdalske komp. overført til Telemarkske inf.regt. – Maj. og batj.kom.dør ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 28/10 1796. Obl.s kar. 23/3 1804. – Bodde på chefsgården Sauda i Telemark. – Efter ansøkn. p. gr. av alder og svakhet meddelt avskjed i nåde med 460 rdl. årl. vartpenge. – Ved kgl. res. 17/11 1812 forandret til obersts avskjed. – Gift: Fikk 13/5 1774 tillatelse til ekteskap med jfr. Martha Franciska Stenblock».

Første barn var en gutt. Envold Steenbloch, den senere Eidsvoldsmannen, så dagens lys året efter bryllupet og ble døpt[iv] onsdag 23 mai 1775. Fadrene var Marthe, Sal. Steenblochs; «min[v] Kones Søster» Margretha Olsdatter; «min Daatter» Dorthe Stockmans; Hr Gerhard Mow fra Bøe; og Hr Friderich Blom[vi] på Saude Præstegaard.

Storesøsteren Elisabeth Sophia kom til verden utpå høsten 1776 og ble døpt[vii] i Sauherad Kirke 29 oktober det året. Fadrene var Margrethe, Hr Mows fra Bøe; Else Caroline Steenbloch; Hr Capitain Palludan; Hr Friderich Blom; Christian.

Efter Marthe skulle det bli tre piker til.

Anne Wilhelmina kom til verden i 1780 og ble døpt[viii] 23 mai det året. For henne valgte man fadrene «Min Datter» Dorthe Stochman; Jomfrue Margrethe Mow; Hr Lars Palludan; og Hr Holst på Bøe.

To år senere var det Benedicta som meldte sin ankomst – hun ble døpt[ix] 12 september 1782. Fadrene hennes ble Kirsten Margrete Blom; Johanne Paus; Herr Christian Paus; Hr Lieutenant Ryd; og Hr Peder Wærner.

Og, til slutt i denne flokken, Else Carolina. Da hun ble døpt[x] 20 januar 1785 fikk hun fadrene Madame Grave; Jomfrue Pihl; Hr Mow; og Hr Lemmech.

Marthe Cathrine burde vært konfirmert i løpet av første halvdel av 1790-årene – men opptegnelsene i Sauherad om dette mangler for disse årene.

Søsteren Benedicta døde som ungpike, sensommeren 1797, og ble begravet[xi] 29 september. Hun var 15 år gammel.

I 1801[xii] finner man Marthe Cathrine, som ventet, sammen med foreldrene på Hough: men likevel ikke helt enkel å lokalisere, for moren er blitt utstyrt med familienavnet Heerbloch – faren er blitt Hoyum. Der er det naturligvis de to, og sammen med dem alle finner man Envol (26), som er blitt løytnant og sikkert ikke er så mye hjemme; Elisabeth Sophia (23); Anne (21); og Else (16).

De hadde fem tjenestefolk – to menn og tre kvinner. Mennene var Osten Olsen (25) og Hans Nilsen (19). Pigene var Aaste Gregersdatter (22); Margit Olsdatter (17); og Inger Isachsdatter (23).

Man ser ikke noe mer til Marthe Cathrine de neste årene, før hun gifter seg. Det skjedde først da hun var omkring midten av 30-årene. Den utvalgte var Lieutenant Claudius v. Cloumann, og som kausjonister hadde de Major v: Grønvold og Capitaine v: Ibsen. Vielsen[xiii] fant sted i Sauherad 22 mars 1813.

Som offiser er Cloumann nevnt av Ovenstad[xiv]:

     «Kloumann (Cloumann), Claudius Jørgen. – F. Ca. 1785. – Sønn av justisråd og foged Kloumann i Ø- Telemarken. – Korp. «paa Avantage» ved Telemarkske nasj. inf.regt.s gren.komp.er 29/8 1804. – Fenr. ved dette regt. uten officersexamen. Sek.lnt. ved samme regt.s 2. gren.komp. 14/2 1706. – Pr.lnt. ved regt.ets Nedenesske komp. 9/1 1807, men forflyttet til Hitterdalske komp. 18/7 1809, til liv.komp.et 30/3 1813 og endelig igjen til itterdalske komp. 1/6 1813.- Reservert kpt.s anc. fra 28/1 1813. – Virk. kpt. og chef for Kongsbergske komp. 18/3 1814, men fikk Tinnske jegerkomp. fra 4/6 1814. – Ved den nye hærordn. fra 1/1 1818 blev han ansatt ved Kr.sandske inf.brig. som chef for Hjerdalske komp. av Telemarkske nasj. Musk.korps. – I 1835 hadde han samme komp., men dette tilhørte da Laurvigske nasj. musk.korps. –  Han bodde i 1823 og senere på Ryen i Hitterdal pr. Skien. – R.S.O. – Avskjed 20/2 1849. – Død 5/6 1851 på Ryen. – Gift: 1) med Maren Pihl Mow. – 2) i 1813 med Marthe Cathrine Høyum, f. 1778, død 19/7 1844».

Her har nok Ovenstad fått litt feil informasjon: den som giftet seg med Maren Pihl Mow var Claudius’ far, Peder Jørgen Cloumann som med det fikk sin tredje kone.

Hun var nok prestedatteren som bodde sammen med sin mor, enken Margrethe Mow f. Steenblok, på «Lunde Øvre med Tempelen Præste-enke-sædet» i Bø i Telemark[xv].

Maren Pihl Mow giftet seg med Peder Jørgen Cloumann, Justitsraad og Foged, 14 mars 1805 i Kviteseid, også i Telemark[xvi].

I forbindelse med dette bryllupet er det notert:

 «Præsten til Bøe Prgj. Velærværdige Hr. Hejdemarks Samtykke dertil er af 3 d. M. Hr. Justitsraaden foreviist sin sidst afdøde Kone Frue Ædel Cloumanns Testamente af 30 Desembr. 1787 med Kongelig Konfirmasion af 12 Jun. 1789, hvorefter han er hendes eeneste Arving, kun, at han ved Indtrædelse i nyt Egteskab udbetaler til hendes Arvinger 20 Rdr. Leveret Beviis fra den alm. Enkekasse for at have stilt samme Sikkerhed til en aarlig Enkepension af 120 Rdr. for hans tilkommende Kone Maren fød Mow»

Dermed hadde altså Marthe Cathrine, i tillegg til en bror som deltok i Eidsvoldsforsamlingen, en svigerfar som gjorde samme!

Efter at Marthe Cathrine og Claudius hadde giftet seg slo de seg ned på gården Ryen søndre i Heddal, og der ble parets første barn, en datter, født. Piken, Anna Sophia Benedicta, hjemmedøpt 23 juli 1814. Hun var født 13 den måneden. Dåpen[xvii] ble bekreftet i Heddal Stavkirke 28 desember 1814, og ved den anledningen var fadrene [NN] og Ridder Cloumann; Major Hans Mow v: Grønvold; Capitaine Enevold v: Høyum; Frue Marthe Franceska de Høyum; og Frøken Elisabeth Sophia de Høyum.

Neste barn var også en pike. Petronelle Francisca ble også hjemmedøp, uten at datoen er oppgitt. Men dåpen[xviii] ble stadfestet i kirken 28 desember 1816. Denne gangen var fadrene Obriste v: [NN]; Justitsraad Cloumann; Major v Oppen; Frue Cloumann; og Jomfru Crøger.

Året efter døde Marthe Cathrines svigerfar, han ble begravet[xix] fra Kviteseid Gamle Kirke 18 desember 1817.

Eftersom Peder Jørgen Cloumann ikke var mer, var det naturlig at Marthe Cathrines eldste sønn, som kom til verden noen måneder senere, ble oppkalt efter ham. Jørgen Petter meldte sin ankomst 25 april 1818, med dåp[xx] i kirken 25 juli samme år. Som fadre fikk gutten Capitain Cloumann; Frue Marthe Cloumann; Capt: Reinhart [?] og Frue; og Frøken Høyum.

Det skulle bli enda to piker. Først ute var Maren Marie. Hun kom til verden 23 februar 1820 og ble døpt[xxi] i kirken 8 juni samme år. Fadrene hennes ble Capt. Cloumann; Obriste Høyum; Lieut. Diderich [NN] Crøger; og Frøken [NN].

Og helt til slutt, Adelheide Elisabeth. I bygdeboken[xxii] for Heddal er fødselsdagen hennes oppgitt å være 28 august 1822, men dåpen er ikke funnet i kirkeboken.

Adelheide Elisabeth døde som småpike, allerede sommeren 1832, bare ni år gammel. Hun ble begravet[xxiii] 2 juli.

Hvordan livet artet seg for Marthe Cathrine de neste årene må man nesten tenke seg til: yngstedatteren Maren Maria var nå 12 år gammel og sikkert til hjelp i hus og med dyrene; Claudius hadde sitt arbeid, og andre interesser i tillegg: i 1837 ble han den første ordføreren i Hitterdal kommune[xxiv].

Marthe Cathrine ble 66 år gammel. Hun døde 20 juli 1844 og ble begravet[xxv] 29 samme måned.


[i] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[ii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[iii] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – Bind I (A-H), p509, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806008http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[iv] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[v] Jeg-personen er antagelig sognepresten 1747-1783, Christian Paus. Se Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vi] Personal-Kapellan. Se Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[viii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[ix] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[x] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xii] Folketelling 1801 for 0822P Sauherad prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058311000313
[xiii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xiv] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – Bind I (A-H), p 41, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009
[xv] Folketelling 1801 for 0821P Bø prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058310002443
[xvi] Ministerialbok for Kviteseid prestegjeld 1800-1814 (0829P); https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001909951
[xvii] SAKO, Heddal kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1814, s. 77
[xviii] SAKO, Heddal kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1837, s. 29-30
[xix] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1815-1836, s. 100
[xx] SAKO, Heddal kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1837, s. 49-50
[xxi] SAKO, Heddal kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1837, s. 65-66
[xxii] Holta, O. H.; Hitterdalsboken : gaarde og slegter; Lokalhistorisk forl., 1988; p 147, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071329001
[xxiii] SAKO, Heddal kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1837, s. 241-242
[xxiv] Holta, O. H.; Hitterdalsboken : gaarde og slegter; Lokalhistorisk forl., 1988; p 487, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071329001
[xxv] SAKO, Heddal kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1837-1854, s. 261