δι Kirsti Madsdatter

Kirstine – eller Kirsti – kom til verden våren 1794 og ble døpt[i] 29 juni dette året. Fadrene hennes ble Christen Torgersen; Jomfr Maren Christensdatter; Jørgen Tverdal; [NN] Porgaarden [?]; og Ole Christophersen.

Foreldrene var Mads Pedersen og Eli Christophersdatter, de hadde giftet[ii] seg i Våle kirke – 8 kilometer fra Botne Kirke – 17 mars 1785.

I forbindelse med vielsen blir Mads Pedersen benevnt enkemann. Hans første kone var Gunild Andersdatter. Disse to var blitt viet[iii] i Botne 4 januar 1783. På denne tiden holdt Mads til på gården Tverdal.

Det ser ikke ut til at det ble noen barn av dette ekteskapet, i det minste ikke noen som levet opp.

Første barn efter at Mads Pedersen og Eli Christophersdatter hadde kommet sammen var sønnen Gulich, den senere Eidsvoldsmannen. Han kom til verden tidlig i 1786 og ble døpt[iv] 17 februar det året. Fadrene var Kristine Pedersdatter; Maria Korsgaarden; Ingeborg Paulsdatter; Ketil Lie; og Jørgen Tverdal.

Neste barn var også en gutt. Peder må ha sett dagens lys utpå vinteren i 1788 og ble døpt[v] 17 mars. Da var fadrene Hans Korigard og Hustrue; Siri Christophersdatter; Peder Tverdal; og Jørgen Tverdal.

Så fulgte Anne Kistine, hun ble født i 1792 og døpt[vi] i Botne Kirke 15 januar det året. Fadrene hennes var Hans Korsgaarden og Quinde; Kirsti Olsdatter; Peder Rød; og Jørgen [NN].

Anne Kistine ble fulgt av Kirstine, og efter henne igjen, en gutt. Lillebroren Christopher kom akkurat i tide for å være med i folketellingen: han ble døpt[vii] 22 juni 1800. Denne gangen var fadrene Maria Andersdatter Rød; Anne Magrethe Christophersdatter Knaten; Ole Christophersen Baskie; Christopher Andersen Tufta; og Lars Olsen Rød.  

Året efter, ved folketellingen i 1801[viii] finner man Anne Kistine hjemme hos foreldrene på Rød. Faren benevnes husbonde og «Odelsbonde og gaardbeboer», han er 51 år gammel mot morens 39. Ved siden av Anne Kistine er det tre andre barn i husstanden – Peder (13); Kirsti (7); og Christopher (1).

Den fremtidige Eidsvoldsmannen – Anne Kirstines eldre bror – Gulich Madsen er nå en 15 år gammel skredder, og er leieboer hos Rasmus Iversen på Korjor[ix].

To år efter folketellingen kom de siste barna til verden: flertall, for de var tvillinger. Nils og Kari ble døpt[x] 17 juli 1803. Da var fadrene Christopher Røes Kone; Peder Røes Kone; Peder Andersen Røes Kone; Johannes Korsgaardens Kone; Ole Christophersen Baskie; Christopher Røe; Peder Andersen Røe; og Johannes Korsgaard.

Man kan gjette at Nils døde som liten, for bygdeboken[xi] for Botne nevner Kari som født i 1803 og tvillingen – mens broren blir ignorert. Noen begravelse er ikke funnet.

Kirsti Madsdatter Røe ble konfirmert[xii] i Botne Kirke 19 søndag efter trefoldighet 1809. Som forlovere hadde de Bent Hansen Tejen og Stener Halvorsen Tejen.

Det ble ikke noe langt ekteskap, for begge døde 24 august 1822 – i henhold til bygdeboken[xiii] for Sande druknet de. Disse to ble begravet[xiv] fra Sande Kirke 3 desember 1822.


[i] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 14-15
[ii] SAKO, Våle kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1773-1808, s. 110-111
[iii] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1779-1791, s. 15
[iv] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1779-1791, s. 24
[v] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1779-1791, s. 32
[vi] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 2-3
[vii] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 46-47
[viii] Folketelling 1801 for 0715P Botne prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058288000766
[ix] Folketelling 1801 for 0715P Botne prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058288000897
[x] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 58-59
[xi] Unneberg, Sigurd H.; Botne bygdebok. 1: Gårds- og slektshistorie; [Botne]: [s.n.], 1953; p 177; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012022908096
[xii] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1799-1846
[xiii] Kløvstad, G.O. | Mørch, Andreas; Sandeboka : bygdebok for Sande i Vestfold; Cammermeyer, 1970; p 254; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012052224009
[xiv] SAKO, Sande Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1814-1847, s. 210-211