δω Anne Margrethe Heyerdahl

Anna Margaritha så dagens lys om våren og ble døpt[i] i Aremark Gamle Kirke – den ble revet i 1850 – 3 juni 1772. Fadrene var Jomfr Isabella Dorothea Leganger; Elisa Bassø; Hr Lieutenant Hans Petter Hagerup; Monsr Petter Bassø; og Monsr Hans Neerbye.

Foreldrene var Sorenskriver Halvor Hejerdahl og Marthe Dorthea Hieronimusdatter von Bassøe; de hadde giftet seg to år i forveien. Som kausjonister hadde de major Heierdal og Hr Sorenskriver Bassøe. Vielsen[ii] fant sted i Rakkestad Kirke 1 juni 1770.

Paret bosatte seg visst i Skjeberg, der de fikk sitt første barn, sønnen Christian. Han ble døpt[iii] i Skjeberg Kirke langfredag – 29 mars[iv] – 1771. Fadrene ble Frøken Mejer; Jomfr. Grønbech; Major Hejerdahl; Capt. Lund; og sorenskriver Bassø.

I løpet av det følgende året flyttet familien til Fangøe i Aremark, der Anne Margrethe kom til verden. Efter henne fulgte en gutt.

Han ble oppkalt efter morfaren, Hieronymus, da han ble døpt[v] 5 august 1773. Det var denne gutten som skulle bli Eidsvoldsmann. Denne gangen var fadrene Madme Else Bassøe; Madm. Anna Margaretha Bruun; Sorenskriver Hieronymus Bassøe; Hr Lieutenant Hans Eilert Hejerdahl; og Sr Jacob Norbech.

Så ble det en pike igjen med Else Dorthea som ble døpt[vi] 19 februar 1775. Til fadre fikk hun Hr jens Aalborg; Hr Lieutn. Hans Eyl; Heyrdal; Studios Mr Heyrdal; Madme Hiort fra Legom; Jomfr: Karen Bassøe; og Jomfr Cæcilia Elster.

Fødselen må ha ført til komplikasjoner, og Anne Margrethe mistet sin mor, Martha Dorothea, som døde i løpet av de neste to ukene, bare 24 år gammel. Hun ble begravet[vii] 3 mars 1775: «Hendes Ihukommelse være Velsignet».

Efter noen år som enkemann fikk Anne Margrethes far muligheten for å bli sorenskriver for Ringerike og Hallingdal, og flyttet med familien til Storøe i Hole sogn.

På denne tiden giftet Halvor Heyerdahl for annen gang. Denne gangen var bruden Maren Cornisch, datter av Johannes eller Johan Cornisch som en gang hadde vært kapellan i Aurskog, men senere kom til Vår Frelsers – Domkirken – i Oslo. Hvornår disse to ble viet er ikke slått fast.

Derimot er det klart at de slo seg ned i Hole, der de fikk sitt første barn, en gutt. Han ble døpt[viii] i Hole Kirke 3 september 1779. Ved den anledning fikk han navnet John Cornisch efter morfaren og fadrene Madame Hesselberg; Jomfru Anne Dorph Hejerdahl; Hr Major Piro; Lieut. Blenderman; og Forvalter Peter Essendrop.

To år senere fikk Anne Margrethe en halvlillesøster da Marthe Dorthea – oppkalt efter Anne Margrethes avdøde mor – kom til verden sensommeren 1781. Da hun ble døpt[ix] 18 august var fadrene Forvalter Essendrops Kone; Jomfr: Abel Schnitler; Jomfru Anne Pauline Essendrop; Foged Christian Dorph; Toldskriver Jacob Hartvig; og Christen Krefting.

Efter dette, i løpet av de neste to årene, fra 1783, fikk Anne Margrethes far en ny stilling som sorenskriver, denne gangen i Nedre Romerike[x], og visstnok bosatt på hjemgarden Rakkestad i Høland[xi].

Efter å ha flyttet hit fikk Ane Margrethes foreldre enda en datter. Edle Valentina ble hjemmedøpt og fikk dåpen[xii] stadfestet i 4 januar 1784. Denne gangen var fadrene Madame Lassen; Jomfrue Abelsted; Major v. Hejerdahl; Hr Lassen; og Procurator Løche.

Halvannet år efter dette ble det en halv-lillebror. Niels Rodt meldte sin ankomst våren 1785 og ble døpt[xiii] i Løken Kirke – den som ble erstattet i 1880-årene – 16 mai dette året. Fadrene ble Madme Rebecca Dorthea Gill; Jomfru Else Maria Hiort; Hr Kapit. v. Hejerdahl; Hr Cancellie Raad Bassøe; Hans Christian Lassen; Sr H Østbye; og Sr J: Hejerdahl.

Anne Margrethe ble konfirmert[xiv] da hun var nesten 16 år gammel, det skjedde Setskog Kirke – ikke den som er i bruk efter 1846 – 14 oktober 1787. Hun er ført opp som den første av 16 piker; medregnet guttene var kulle på i alt 32 ungdommer denne høstsøndagen.

Anne Margrethes halvbror Hans Olai Fremming så dagens lys rundt årsskiftet 1787/88 og ble døpt[xv] 20 januar. Fadrene hans ble Madme Kierstine Lassen; [NN] Grethe H: Hejerdahl; Hr Major Hejerdahl; Hr Capitein H: Hejerdahl; og Christian H: Hejerdahl.

Hans Olai døde antagelig som ganske liten, men begravelsen er ikke funnet.

Med tiden fulgte en gutt til og efter tidens skikk fikk han navn efter han som døde: Hans Olai Fremming. Dette barnet ble hjemmedøpt 30 september 1790 og fikk dåpen[xvi] stadfestet i Løken Kirke 16 desember samme år. Da var fadrene Anne Rebecca Nadderi; Jomfrue Karen Malene Ranem; Erik Hejerdahl; Hr Svend Sandene; og Hr [NN] Hieronymus Hejerdal.

Sist i flokken skulle det bli en pike. Methe Catharine kom til verden på en helt annen kant av landet, i Fredrikshald og ble hjemmedøpt. Da dåpen[xvii] ble stadfestet i kirken – antagelig Berg Kirke – var fadrene Madame [NN], Hustrue til Kiøbmand Sr Claus Wiel [NN] på [NN]; Madame Karen [NN] Fearnley, Hustrue til Kiøbmand Sr Lars Steen, boende paa [NN]; Jomfru Bergithe Mamen, værende i sine Forældres Huus; Hr General Major v Mansbach; Hr Capitain v: Kiøbing; Hr Capitain v Bentzen; og Hr Cancellie Raad og Bye Skriver de Zigler, boende i Kirkegaden.

Det foreligger ikke noen uttalt forklaring på at denne fødselen fant sted i Halden, men kanskje det ligger noen spor i et avsnitt av en bok[xviii] om slekten Heyerdahl:

«Hans Hustru Maren var en stor Skjønhet i sin Ungdom, middels mørk, og havde havt 21 Friere, fortælles der. Da den en Vinter var i Kjøbenhavn kaldtes hun Kristiania Solen og var med paa Baller i Hofkredse. Paagrund af Nervelidelse i senere Aar taalte hun ikke at arbeide eller endog se derpaa og sagde, at «den bør eksemplariter straffes som vil at en svag Kone skal arbeide». Dette blev ikke forstaaet paa den Tid, og hun ble derfor miskjendt af Halvor».

Med andre ord: det kan tenkes at forholdet mellom ektefellene efterhvert var blitt såpass belastet at Maren søkte seg tilbake til en del av landet der hun hadde slekt.

I mellomtiden hadde Anne Margrethe giftet seg. Den utvalgte var en militær offiser, Hans Blichfeldt, han var omkring tre år eldre enn henne og er omtalt av Ovenstad[xix]:

        «Blichfeldt, Hans. – F. 177 i Kr.ania; døpt 18/4 s. å. i Akershus Slottskirke. – Sønn av kpt. Henrich Severin Blichfeldt og Henriette Catharina Burensundt. – Elev ved den Matem. Skole i Kr.ania 16/7 1790 til 30/4 1794. – Uoff. til 6/6 1788, da han blev fenr. a la suite ved S.fjeldske gev. inf.regt.- Virk. fenr. ved regt.ets 2. gev. gren.komp. 5/2 1790. Prlnt. og forflyttet til regt.ets nasj. Onsøske komp. 5/9 1794. – Fortsatt til prlnt. ved N.fjeldske inf.regt.s nasj. Hølandske komp. 16/10 1795. Forflyttet til Trøgstadske komp. i 1798 og derfra til de gev. musk.komp.er 26/4 1799. Kpt.s kar. 14/12 1804. – Forflyttet til regt.ets 2. gev. gren.komp. i 1805. – Død 29/11 1806. – Gift: fikk i nov. 1794 tillatelse til ekteskap med jfr. Anna Margaretha Heyerdahl, død 6/8 (7/8) 1801 i Fr.stad, 29 år gl.»

Hvor og når de to ble viet er ikke slått fast, men efter bryllupet kom de til Onsøy, der det første barnet deres kom til verden. Dette var Friderich og han ble døpt[xx] i Onsøy Kirke , den som stod her før den nåværende, 24 november 1795. Fadrene hans var Lieutenant Rein; Lieutenant Werenskiold; Frue Rein; Madam Bach; Jomfrue Dorthea Nørbach; Capitain Krefting; Lieutenant Widing; og Pastor Stabel.

Friderich er ikke nevnt i folketellingen av 1801, så det kan hende han døde som ganske liten.

Året efter at Friderich kom til verden var Anna Margrethe i Høland, der hun fikk sitt annet barn, en pike. Hendricha Dorthe Elizabeth så dagens lys utpå høsten i 1796 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xxi] ble bekreftet i kirken 3 november det året. Da var fadrene Mad Rebecca Dorthe Gill – og så er det et åpent felt i kirkeboken: kan hende kirkebokføreren hadde somlet bort lappen med navnene på de andre.

Omkring et år senere fikk Anne Margrethe og Hans et dødfødt pikebarn[xxii].

I 1801[xxiii] finner man Anne Margrethe Hejerdahl sammen med mannen Hans Blichfeldt i 7de Qvadrat i Fredrikstad, gård nummer 60-61: det bor 28 mennesker på denne adressen. Sammen med dem finner man også sønnen Hendrich, som nå er fem år gammel. De har en tjenestepike, 21 år gamle Torbaar Andreasdatter.

Gitt at datteren Hendricha ble født i 1796, og at Anne Margrethe nedkom med et dødfødt pikebarn i november 1797, er det vanskelig å se hvordan hun og mannen kan ha fått en sønn som er fem år gammel i 1801. Kan det tenkes at folketelleren har skrevet feil, og at det var Hendricha, ikke Hendrich, som var sammen med dem ved folketellingen?

Senere samme år nedkom Anne Margrethe med en datter. Denne fødselen medførte komplikasjoner og 6 august døde Anne Margrethe. Hun ble begravet[xxiv] på byens kirkegård 11 august.

Samme dag ble datterens hjemmedåp[xxv] stadfestet: hun fikk morens navn – Anne Margrethe – og fadrene General Major von Gedde; Maior von Harboe; Capitain von Romelhof; Lieutenant von Rein; Lieutenant von Møller; [NN] Bing; Madame Garde; Frøken Grüner; og Sorenskriver Hejerdahl.


[i] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[ii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 105
[iii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 123
[v] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 42
[viii] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1766-1814, s. 53
[ix] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1766-1814, s. 60
[xii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 65
[xiii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 79
[xiv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 130
[xv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 94
[xvi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 104
[xvii] SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1792-1812, s. 100-101
[xviii] Heyerdahl, Anders; Genealogiske optegnelser om slægtlinierne «Heyerdahl», samlet og ordnet i slægtregisterform; Lillestrøm, 1890; pp 80-81; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013071208138
[xix] Ovenstad, Olai; Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. 1 : [AA-H]; Norsk slektshistorisk forening, 1948; p 108; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806008
[xx] SAO, Onsøy prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1733-1814, s. 111
[xxi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 19
[xxii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 25
[xxiii] Folketelling 1801 for 0103P Fredrikstad prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058191000383
[xxiv] SAO, Fredrikstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1750-1804, s. 624-625
[xxv] SAO, Fredrikstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1750-1804, s. 284-285