ετ Torbør Bjørnsdatter Birkeland

Torbør ble født tidlig I november 1769 og døpt[i] 12 den måneden i Konsmo Kirke, den som ble revet engang før 1802 da den nåværende bygningen ble oppført. Fadrene hennes var Knud Biørnsen; Ola Dagsen; Torjus Nilsen; Anna Arnesdatter; og Adriana Olsdatter.

Foreldrene var Todne Larsdatter og Biørn Ommundsen Birkeland. Kirkebøkene for Konsmo mangler opplysninger om vielser fra 1765 til 1815, så det er usikkert når Todne giftet seg. Mest sannsynlig skjedde det i annen halvdel av 1760-tallet: før 1765 var hun svært ung, og i 1769 fikk hun og mannen altså en datter.

Sønnen Lars fulgte fire år senere. Han ble døpt[ii] 18 mars 1773 og fikk da fadrene Ole [NN]; Knud Biørnsen; Ommund Biørnsen; Adrianna Torkelsdatter; Guri Pedersdatter; og Guri Pedersdatter.

Så skulle de bli en datter igjen, da Kari kom til verden. Hun ble døpt[iii] 23 mars 1774. Denne gangen var fadrene Knud Biørnsen; Ola [NN]; Ommund Biørnsen; Adriana Torkelsdatter; og Guri Pedersdatter.

De neste tre barna var alle piker. Det var Todne som kom først; hun fikk navn efter moren da hun ble døpt[iv] 16 mars 1777 – og fadrene Ommund Biørnsen; Ola Dagsen; Kittil [?] Biørnsen; Anna Knudsdatter; og Guri Pedersdatter [?].

Så fulgte Anne, som ble døpt[v] 4 mars 1780. Denne gangen valgte man fadrene Tarjej Gundersen [?]; Ola Biørnsen; Torjus Nielsen; Anna Knudsdatter; og Todne Olsdatter.

Anne fikk ikke leve lenge. Hun døde samme høst og ble begravet[vi] 5 oktober 1780.

Året efter ble den tredje pike i rekken født, og hun fikk navnet Anne efter sin avdøde storesøster da hun ble døpt[vii] 2 september 1781. Da var fadrene Anna Knudsdatter; Ommund Biørnsen; Ola Dagsen; Torjus Nielsen; og Gunnild Gundersdatter.

Yngstemann i familien var Ommund, den senere Eidsvoldsmannen. Han ble født våren 1786 og døpt 30 april. Ommunds fadre var Anne Knudsdatter; Ommund Biørnsen; Torjus Gundersen; Torgius Olsen; og Gunnild Gundersdatter Birkeland.

Torbør har vel blitt konfirmert, og helt sikkert gift – med Bertor Hansen på Mindrebøe i Bjelland – men når disse handlingene fant sted kan ikke blitt slått fast, for opplysningene om dette er ikke bevart i kirkeboken for Konsmo sogn for denne perioden.

Hvordan det var og ikke var, så giftet de seg før høsten 1790, da første barnet ble født. Paret slo seg ned der han kom fra: Mindrebøe i Bjelland.

Sønnen Hans ble døpt[viii] i Bjelland Kirke – den ble erstattet med den nåværende i 1793 – døpt 30 november 1790. Som fadre fikk han Aanen Aslagsen; Lars Gundersen; Lars Aanensen; Todne Vraalsdatter; og Ingeri Larsdatter – alle på Mindrebøe.

Anne, neste barn, kom til verden 1794 eller 1795, men hennes dåp er ikke funnet. Hun er, like fullt, virkelig for hun er nevnt i folketellingen for 1801.

Neste barn, også en pike, er bedre dokumentert. Todne ble døpt[ix] 17 februar 1797. Denne gangen var fadrene Aanen Aslachsen; Lars Gundersen; Mette Mari; og Guro – alle fra Mindrebøe.

Nok en datter, Anna, ble døpt[x] 2 februar 1800. I grunnen et pussig valg av navn, siden Torber og Bertor allerede hadde en pike som het Anne. Uansett: fadrene ble Aanen; Aanen; Guri; og Anna – alle fire fra Mindrebøe – samt Adriane Bieerland.

Anna døde som veldig liten: hun fikk ikke leve mer enn fire måneder og ble begravet[xi] 19 juli 1800.

I 1801[xii] finner man Torber sammen med mannen på Mindrebøe i Bjelland. Der er også barna Anne (7) og Todne (4). Sammen med dem bor også Torbers svigermor, Anna Bertorsdatter, som er enke. Hun er beskrevet, under «yrke», med ordene «Fledføring og almissenydende»: det var nok ikke en rik husstand.

Lik efter folketellingen ble Torber gravid igjen, og efter den foreskrevne tid ble Anna født mot slutten av desember 1801. Hun ble døpt[xiii] 19 desember det året. Fadrene var Bersven; Aanen Larsen; Søren Nielssen; Mette; og Anna – alle på Mindrebøe.

Enda en datter fulgte i og Ingebor døpt[xiv] 13 mars 1804. Fadrene hennes var Gunnu; Annen; Guri; Ingeri; og Anne Kirstine – alle på Mindrebøe.

To år senere fikk Torbør en gutt. Han ble døpt[xv] 6 juli 1806. Da fikk han navnet Kidel og fadrene Søren Olsen; Lars Jacobsen; Torgius Aanensen; og Barbro – all på Mindrebø; samt Torbør Tversland.

Det er ikke usannsynlig at eldstebarnet, Hans, døde som barn for den siste i flokken fikk samme navnet.

Denne Hans ble født tidlig i 1807 og døpt[xvi] 21 februar det året. Fadrene hans var Aanen Aslagsen og hans Kone Guri; Omund Olsen; og Anna Aanensdatter – alle fra Mindrebøe – samt Peder Bierland.

Det har ikke vært mulig å spore Torbør i årene efter dette, og heller ikke når hun døde. Det samme gjelder mannen: kan hende flyttet de ut av bygden – men det er ikke kjent og noe dokumentarisk belegg for det finnes ikke.


[i] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 188
[ii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 192
[iii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 193
[iv] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 196
[v] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 200
[vi] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 229
[vii] SAK, Sør-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2 /4, 1768-1814, s. 202
[viii] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1753-1792, s. 60
[ix] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1793-1815, s. 12
[x] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1793-1815, s. 15
[xi] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1793-1815, s. 52
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061017020183
[xii] Folketelling 1801 for 1024P Bjelland prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058339002803
[xiii] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1793-1815, s. 52
[xiv] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1793-1815, s. 17
[xv] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1793-1815, s. 19
[xvi] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0001: Ministerialbok nr. A 1 /1, 1793-1815, s. 19