ζβ Ingeborg Carstensdatter

Ingeborg kom til verden på vårparten 1768. Hun ble døpt[i] 24 april det året. Denne gangen valgte foreldrene, som fadre, [NN] Henrichsdatter; Ranneig Madsdatter; Else Aaholsdatter; Peder Henrichsen; og Salve [NN].

Foreldrene var Ingeborg Torsdatter Tveite og Casten Henriksen. Om ham er ikke mye, men noe, kjent gjennom bygdeboken[ii] for Holt:

        «I Laget bodde Carsten Henriksen, f. 1724, d. 1813. Han seilte 1770 med galeas på 17 lester. Eide flere fartøier. Hans sønn Henrik Carstensen bosatte sig i Risør hvor han ble en rik mann. Broren Tor Carstensen, f. 1756, d. 1829, bodde til dels i Laget. Han hadde bl. a. fartøier også en brigg «Anna Helena» på 25 lester. I 1790 hadde han en brigg på 64 ½ kl.».

Ingeborg var bare 19 år gammel da hun giftet seg. Vielsen[iii] fant sted i Holt 28 mai 1750.

I første omgang slo de seg visstnok ned i Risør, der de fikk sitt første barn.

Karen skal[iv] ha kommet til verden i 1751.  Noen dåp er ikke funnet i Risør, men hun var virkelig nok: man finner henne i folketellingen for 1801[v], da som enke og bosatt hos sin bror Henrich Castensen i Uhrene, i gård nummer 261, som lå i første rode i Risør.

Karen ble fulgt av Marte, som ble født forsommeren 1753 og døpt[vi] 16 juni, da med fadrene Lars Gjeruldsen Tvede; Ole Chrestensen Angelstand; Marthe Invaldsdatter Tvede; Gunild Nilsdatter Tvede; og Kiærsten Olsdatter Tvede.

Ingeborg fikk sitt tredje barn, en sønn, samme høst – men nå bodde de i Gjeving. Henrich – som skulle bli Eidsvoldsmann – ble visstnok[vii] døpt 30 oktober 1753, i Gjeving, i andre deler av Holt; i Tvedestrand eller Risør: men dåpen er ikke funnet i kirkebøkene i den perioden det dreier seg om.

Fjerdemann, Thor eller Thore – efter morfaren – kom til verden rundt månedsskiftet november / desember 1755 og ble døpt[viii] 10 desember dette året. Fadrene hans var Else Tveiten; Thore Tveiten; Lars Risøen; Anders Hofsdal; og Anne Hansdatter Tveiten.

Så fulgte tre gutter på rad. Først ute var Per – han skal visstnok[ix] ha kommet til verden i 1759, men noen slik dåp er ikke funnet.

Ole skal[x] ha blitt født i 1761, men døde antagelig som ganske liten, for tre år senere meldte Olle sin ankomst: han ble døpt[xi] 6 januar 1764 og fikk fadrene Anne Lofsdahl; Raney Masdatter; Aasul Grims Land og sønnen; og Olle Tvede.

Så var det altså Elses tur. Helt til slutt – i det minste blant de kjente barna – kom Jens. Han ble døpt[xii] i Holt Kirke 10 november 1770. Fadrene var Peder [NN] Gievings Kone Berthe; Marthe Thorsdaatter Tvede; Lars Dokkenæs; Niels Thorsen Clem [?]; og [NN] Thorsen i Tvedestrand.

Om alle disse barna levet opp er vel usikkert – men det er ikke slått fast hverken den ene eller den annen vei.

Ingeborg burde vel vært konfirmert første halvdel av 1780-årene, men denne handlingen er funnet i kirkebøkene.

Noe mer er ikke kjent om Ingeborg Carstensdatter.


[i] SAK, Risør sokneprestkontor, F/Fb/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1747-1812, s. 255
[ii] Svensen, Sv.; Holt : en bygdebok; Dreyers Grafiske Anstalt; p 110; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[iii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fb/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1746-1764, s. 120
[v] Folketelling 1801 for 0901P Risør prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058321000077
[vi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fb/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1746-1764, s. 55
[viii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0006: Klokkerbok nr. B 6, 1746-1762, s. 60
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070523320948
[xi] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1762-1810, s. 4
[xii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 30-31