θ Grethe Rasmusdatter Mellebye

Grethe meldte sin ankomst våren 1779, og ble døpt[i] 23 mai det året. Fadrene var Lisbet og Marthe Melbye; Magnus Taleberg; Anders Gabrielsen Bøe; og Eric Børresen.

Foreldrene var Rasmus Udengen og Marthe Andersdatter; de hadde giftet seg giftet seg høsten 1773. Hennes utvalgte var «Corperal» Rasmus Olsen og de to ble viet[ii] i Skjeberg kirke 29 september dette året.

Paret bosatte seg på Udenes der de fikk sitt første barn – det var Anne som kom til verden henimot jul i 1775 og ble døpt[iii] i Skjeberg Kirke som den tredje siste det året, 27 desember. Fadrene hennes var Berte Grimsøens; Anne Grimsøen; Terie Jonson; Kield Bøe; og Halvor Hansen.

Nestemann var Ole. Han så dagens lys knappe to år senere, da bodde Marte og familien på Melbye. Ole ble døpt 7 september 1777 og hadde da fadrene Else Bøe; Marthe Tangen; Ronnov Torkieldsdatter; Borge Grimsøe; og Anders Gabrielsen Roeding.

Grethe var den neste, og så fulgte Zacharias, som meget senere skulle bli medlem av Rikgsforsamlingen; han ble fulgt av enda en gutt. Zacharias ble født før jul i 1781 og ble døpt[iv] annen juledag. Som fadre hadde han Lisbet Melbye; Johanne Bøe; Lisbeth Jonsdatter; Ole Giørstad; og Brynild Larsen.

Joen fulgte seks år senere, han ble døpt[v] 4 november 1787. Denne gangen var fadrene Lisbet Bisseberg; Lisbet Røed; Inger Bøe; Magnus Ravneng; og Anders Tange.

Siste barn i denne flokken ble en pike, Oleana. Hun så dagens lys enda fem år senere og ble døpt[vi] 29 juli 1792. Fadrene hennes ble Lisbeth Ravneng; Christine Mellebye; Magnus Ravneng; Anders Tange; og Erik Røed.

Oleana fikk ikke leve opp: hun døde knappe 10 måneder gammel og ble begravet[vii] fra Ingedal kirke 14 mai 1793.

Grethe Rasmusdatter Udengen ble konfirmert[viii] av sognepresten i 1795, som for søsteren er ikke datoen angitt. Hun er ført opp som den andre av 42 piker – med regnet guttene var kullet på hele 76 ungdommer ved denne seremonien.

Ved folketellingen i 1801[ix] finner man Grethe bosatt hos foreldrene på Udengen. Hun er 22 år gammel, og der på gården bor også broren Zacharias – nå Landsoldat – og også broren Joen. Foreldrene har tatt inn et fosterbarn, den 7 år gamle Torkild Madsen. Husstanden hadde to tjenestefolk: 60 år gamle Tormod Andersen og 19-åringen Ellen Larsdatter.

På gården var det også en husmann – den 71 år gamle enkemannen Nils Fredriksen, som selv hold seg med to tjenestepiker. De var 36 år gamle Johanne Thorsdatter og 10 år gamle Hellena Jensdatter.

Folketellingen foregikk tidlig på året, og litt senere – datoen er ikke kjent – giftet[x] Grethe seg. Hennes tilkommende var Syver Torbjørnsen. Kausjonistene var Arne Wold og Peder Syverstad.

Første barn kom til verden året efter. Ellen Maria så dagens lys helt i begynnelsen av 1802 og ble døpt[xi] i Skjeberg Kirke 30 januar dette året. Fadrene hennes var Mari Wold; Anne Torp – altså Grethes eldste søster – Ole Wold; Ole Torp; og Ole Udengen.

Året efter ble det en gutt. Da han ble døpt[xii] 18 desember 1803 fikk han navnet Torbiørn og fadrene Anne Rasmusdatter; Erika Syverstad; Lisbet Wold; Ole Torp; og Syver Syverstad.

Torbjørn, den nest eldste, døde antagelig som liten: begravelsen er ikke funnet men en annen gutt fikk same navn 13 år senere.

Det skulle gå to og et halvt år før nestemann meldte sin ankomst. Dette var også en gutt, og han fikk navn efter morfaren, altså Rasmus. Han ble født 22 og døpt[xiii] 27 juli 1806. Fadrene var Anne Rasmusdatter; Cathrine Torbiørnsdatter; Boel Løkke; Zacharias Rasmussen; Joen Rasmussen; og Ole Olsen.

Datteren Mallena kom til verden 14 april 1810 og ble døpt[xiv] 17 samme måned. For henne valgte foreldrene fadrene Sophie Magnusdatter; Mallene Olsdatter; Sakarias Rasmussen; Peder Olsen; og Erik Nielsen

I 1811 ble Selskapet til Skjeberg Prestgjelds Vel stiftet[xv]: kanskje inspirert av Selskapet for Norges Vel som kom til et par år tidligere. Syver Thorbjørnsen Wold ble medlem[xvi] året efter. En av de mer overraskende sider ved denne organisasjonen var at Skjeberg vel også hade kvinnelige medlemmer – innvotert av de andre medlemmene.

Neste barn var en datter til, Lovise Sofia, som ble født 9 oktober 1812 og døpt[xvii] 25 samme måned. Denne gangen var fadrene Ole Olsen Torp; Sakarias Mellebye; Peder Olsen ; Sophia Magnusdatter; Lisbeth Johansdatter; og Elen Maria [NN].

Tre år senere fikk Grethe en gutt som fikk navn efter ham de hadde mistet, altså Torbjørn. Denne yngre sønnen ble født 20 oktober 1815 og døpt[xviii] 5 november dette året. Denne gangen var fadrene Erika Torbjørnsrød; Xtiane Olsdatter; Elias Torbjørnsen; Anders Jansen; Anders Torbjørnsen; og Pernille Pedersdatter.

Torbjørn ble fulgt av Andreas. Han ble født 7 og døpt[xix] 30 april 1817. Fadrene ble Mallene Olsdatter Mellebye; Kistine Olsdatter Syverstad; Marthe Olsdatter Syverstad; Jon Rasmussen Syverstad; [NN] Torbjørnsen Syverstad; og Anders Torbjørnsen Syverstad.

Det siste barnet var sikkert efterlengtet, men det døde før hjemmedåpen kunne bekreftes i kirken. Sønnen Johan ble født 16 september 1823 og hjemmedøpt[xx] dagen efter.

Johan ble begravet[xxi] 23 september.

Grethes begravelse er ikke funnet, men ved folketellingen i 1865[xxii] har sønnen Andreas overtatt gården, og han er den eneste av familien som er igjen i Skjeberg.


[i] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 131
[ii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 203
[iii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 129
[iv] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 134
[v] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 141
[vi] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 4
[vii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 134
[viii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 201
[ix] Folketelling 1801 for 0115P Skjeberg prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058195002598
[x] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 174
[xi] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 38
[xii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 46
[xiii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 59
[xiv] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 71
[xv] Bakke, Harald Skjeberg bygdebok. D. 1; Skjeberg kommune, 1953; P 397; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072048058
[xvi] Bakke, Harald Skjeberg bygdebok. D. 1; Skjeberg kommune, 1953; P 400; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016072048058
[xvii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 82
[xviii] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1815-1830, s. 8
[xix] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1815-1830, s. 26
[xx] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1815-1830, s. 83
[xxi] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1815-1830, s. 119
[xxii] Folketelling 1865 for 0115P Skjeberg prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037986004528