π Marte Marie Jonsdatter Solheim

Marte Marie ble født 8 og døpt[i] 10 juli 1791. Marte Maries fadre var [NN] Moe fra Røyem [?]; Kari Hansdatter Solberg; Hans Hansen Solberg; Christen Hansen Løkke; og Christen Pedersen Næs.

Marte Marie var tredje barn av Elisabeth Madsdatter og Jon Hansen Solberg. Med kongebrev i hånden ble de viet[ii] – gjetningsvis i Haslum kirke – 22 november 1787.

Elisabeth hadde vært gift en gang tidligere, med Eric Hansen Haslum, og de klarte seg uten trolovelse: de hadde kongebrev. Vielsen[iii] fant sted 9 november 1785.

Dette ekteskapet varte bare 12 uker før Eric døde 5 februar 1786 og ble begravet[iv] 14 samme måned. Han ble bare 30 1/3 år gammel. Ingen dødsårsak er notert – men man kan vel tenke seg at han ble utsatt for en ulykke eller at det gikk en smittsom sykdom gjennom bygden.

Denne gangen skulle det bli barn. Først ute var Eric, han kom til verden 15 og ble døpt[v] 16 november ærbare 12 måneder efter bryllupet. Fadrene var Mar Jensdatter Haslum; Gunil Hansdatter [NN]; Eric Hansen Solberg; Jørgen Madsen Moe; og Anders Torgersen af Hole Sogn.

Ett år senere nedkom Elisabet med en sønn til. Hans – den senere Eidsvoldsmannen -ble født 8 og døpt[vi] 15 november 1789; da var fadrene Marte Tollevsdatter Grav; Kari Hansdatter Næs; Birte Tostensdatter Haga; Thore Vogen; og Hans Petersen Oschelund [?].

Marte Marie døde antagelig som liten, men noen begravelse er ikke funnet.


[i] SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1767-1807, s. 113
[ii] SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1767-1807, s. 187
[iii] SAKO, Hole kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1766-1814, s. 193
[iv] SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1767-1807, s. 237
[v] SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1767-1807, s. 101
[vi] SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1767-1807, s. 106