χ Agnete Meltzer

Agnetha fikk navn efter sin mormor. Hun ble født 6 og døpt[i] 11 februar 1785. Fadrene hennes var Madme Anne Hedevich Konow; Jfr Helene Stolz-Ridd; Hr Diderik Prag; Hr Christopher Kahrs; og Jens Gran.

Agnetes fødsel kan ha vært vanskelig, eller det kan ha vært andre komplikasjoner, for moren, Henrica Stoltz, døde bare noen uker senere, 27 år gammel. «Made Henriche Meltzer fød Stoltz» ble begravet 26 april 1785. Hun ble stedt til hvile i Korskirkens kjeller – med «fuld Ceremonie».

Foreldrene, Henrica Stoltz og Kiøbmand Clamer Meltzer, var blitt viet[ii] i huset 6 juli 1779, da Henrica var 21 år gammel.

På den tiden var Henrica allerede godt på vei med sin førstefødte, Friderich, den senere Eidvoldsmannen Han kom til verden 29 september og ble døpt[iii] i Korskirken 6 oktober 1779. Fadrene ble Alhed Margrete Meltzer Sal.; Hanneche hos Anna Meltzer; Sr Lexander; Jacob Riech; Gerdt Hagelsteen; og Christopher Stoltz.

Annet barn var Agnetes storesøster Adeleheit Margarethe. Hun så dagens lys første juledag 1783. Da hun ble døpt[iv] i Korskirken i Bergen annen nyttårsdag 1784 var fadrene Made Venche Magelsen; Jfr Anne Riese; Hr Peder Lexau; Hr Johan Bøschen; og Jacob Ibsen.

Agnete selv levet ikke opp, men døde to og et halvt år gammel. Kiøbmand Clamer Metzers Datter Agnete ble begravet[v] i Korskirkens kjeller 8 november 1781 klokken 12.


[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 217
[ii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7, 1719-1781, s. 140
[iii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 181
[iv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1751-1789, s. 212
[v] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 174