110 Caroline Nikolaya Lund

Caroline Nicolaje ble født i Farsund 5 mars 1770 og døpt[i] samme sted 9 den måneden. Fadrene hennes var Hr Kammerraad [NN]; Mr. Claus  Urbye [?]; Mr. Søren Brun Lund; Madme Luth; og og Jomfr: Hougan.

Foreldrene var Jochum Lund og Inger Marichen Luth. Han var en av byens ledende menn og, i 1801, “Handelsborger skibsrehder og forligs commissær for byen”. De hadde giftet seg litt over tre år tidligere. Vielsen[ii] fant sted 2 desember 1767.

Første barn var Gabriel. Han ble født 3 og døpt[iii] 8 desember 1768. Som fadre hadde han Sr Eilert Lund Mr: Jens Ferrøe; Mr: Jonas Lund; Capt: Birch; Madme Anna Brinch Lund; og Jomfr: Lund. DØD

Caroline fikk en lillesøster året efter at hun selv ble født. Anne Margrethe kom til verden 16 mars 1771 og ble døpt[iv] 20 samme måned. Fadrene var Hr Lieutnant Brandt; Hr Mungaard; Mr Jacob Lund; Madme Tapholm; og Benedicta Bugge.

Et drøyt år senere ble det en lillebror: Ebberhard så dagens lys 9 juni 1772. Han ble døpt 14 juli samme år. Fadrene hans var Mr Jonas Lunds Kjæreste [NN]; Jomfr: Signe Lund; M: Enne Luth; M: Emmanuel Lund; og jeg S: Bugge[v].

Året efter døde både Anne Margrethe to og et halvt år gammel, og Ebberhard, ett år og to måneder. De ble begge begravet[vi] 1 oktober 1773.

Tre dager efter begravelsen nedkom Carolines mor med en gutt som fikk navnet Gabriel efter det første barnet. Han meldte sin ankomst 4 oktober og ble hjemmedøpt av sognepresten samme dag. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 8 samme måned. Fadrene var Madme Urbye paa Scharval; Jomfr: Ellen Johanne Lund; Hr Johan Henrik Stalle; og Mons: Jonas Eilertsen Lund.

Året efter ble det en pike: Anne Margrethe – også hun oppkalt efter en avdød forgjenger – ble født 10 november 1774 og døpt[viii] 16 samme måned. Da var fadrene Madme Pawels [?]; Jomfr Colbjørnsen; Anne Dorthea Bugge; H: Major Hoelseth; Mr Andreas Stoud; og Fenr Michael Lund.

Litt over ett år senere så Ebbe dagens lys i slutten av november, han ble døpt[ix] 6 desember 1776. Fadrene var Herr Capitain Lieutenant Holfeldt; Mr. Mome [?]; Hr Jørgen Sostrup; Madme Bugge; og Jomfr: Anne Cathrine Bugge.

Tre barn til skulle det bli: en pike og to gutter. Piken var Signe Cathrine som kom til verden 11 og ble døpt[x] 18 mars 1777. Denne gange var fadrene Capit. Tobiassen; Capit. Holfeldt; Mr: Jonas Lund; Jomfr: Balle; og Jomfr: [NN].

Joachim ble født 5 juli og døpt[xi] 10 juli 1779, fadrene var Herr Jens Saxe; Hr Jonas Gabrielsen Lund; Mr. Andreas R: Morland; Madme Signe Margrethe Lund; og Jomfrue Signe Lund fra Flekkefjord.

Og, til slutt, Jonas Kornelius som meldte sin ankomst 19 januar 1781 og ble døpt[xii] 24 samme måned. Fadrene var Lars Miltkau [?]; Mr: Peter Bugge; Jørgen Lund; Madme Anna Mar-Grethe Lund; og Jomfr: Hellen Bugge.

Caroline giftet seg da hun var omkring 21. Hennes tilkommende var Just Ely. Vielsen er ikke funnet men fant, angivelig[xiii], sted 30 desember 1791, i Farsund.

Just var offiser, 11 år eldre enn henne, og sønn av løytnant Ernst David Ely og Guria Pedersdatter. Han ble døpt[xiv] 5 desember 1759 i Stavanger Domkirke. Ovenstad har en avsnitt om ham[xv]:

«Ely, Just (Jost, Jobst) Henrich. – F. ca. 1759 i Norge. – Kom i tjenesten ca. 1771. Korp. Ved 2. Vesterl. nasj. inf.regt. til 1/11 1774, da han blev sersj. ved samme regt. – Seklnt. a la suite der 9/1 1782. Virk. seklnt. ved reg.ets 3. Ryfylkeske komp. 4/6 1784. – Prlnt. ved 2. Stavangerske komp. 19/5 1786, men forflyttet til 3. Stavangerske komp. 5/3 1788. Ved hærens omordn. Fra 1/5 1789 blev de to Vesterlenske regt.er slått samme til ett «Vesterl. nasj. inf.regt.», og E. blev ogdå der plasser ved 3. Stavangerske komp. Forflyttet til      . i 1791 og derfra til 1. Listerske i 1796. Kpt.s kar. 3/1 1800. – Virk. kpt. Og chef for 2. Ryfylkeske komp. 4/12 1801, men fikk 1. Stavangerske komp. 20/8 1802. – reservert maj.s anc. 8/10 1811. – Tjenestegj. Maj. Ved samme regt. og chef for det tjenestgj. Jegerkompani 18/3 1814. – Utsatt på vartpenger, antgelig fra 1/1 1818. – Død 1824.»

I 1801[xvi] finner man Caroline og mannen, nå kaptein i Landetaten, i Farsund, tellingskrets 2. Sammen med dem bor Carolines svigerinne, den to år eldre Helene Juliane Ely. De hadde tilsammen syv tjenestefolk. Fem av dem var menn og antagelig soldater eller tidligere sådanne. Bernt Nilsen var 21; Ole Simonsen og Aslak Tostensen var tyve; Abraham Aanonsen var 19 og “Skydsskaffer dræng, tiener”. Sistemann var en del yngre, med bare 13 år. Pikene var også forholdsvis unge: Birthe Tostensdatter var 20 og Ane Cathrine Larsdatter 24.

Det er ikke sikkert at livet med Just Ely alltid var helt enkelt: i 1807 var en sak[xvii] i høyesterett, den angikk en fordring på 227 pund sterling fra et handelshus i London, et krav Just Ely enten ikke ville eller ikke kunne imøtekomme: Det dreiet seg om en regning av 1 oktober 1804, utstedt i Mandal av Harry Gordon på vegne av handelshuset Cudbear og Comp., pluss renter og omkostninger. Ely tapte så det suste, og måtte kanskje betale motpartens advokat med 40 riksdaler, samt over fire riksdaler for «unødig at Trætte til Justiskassen».

Året efter var han igjen i retten, denne gangen i Christiansands Stiftsoverrett[xviii]: denne gangen var beløpet det var tvist om hele 963 riksdaler, og igjen tapte Kapt. Ely og ble dømt til å betale, pluss omkostninger.

Til sammenligning ble Just Ely ilignet 25 spesiedaler i forbindelse med sølvskatten i 1816[xix]: en ny valuta men likevel i en annen størrelsesorden en de beløpene det ble tvistet om.

I 1809 var Just i Christiansand, han logerte hos Jens Hjerdahl, det går frem av en liten annonse[xx] der han opplyser at han har en borket hest til salgs.

Så opprant 1814, man fikk høre om Kieler-freden, det ble holdt notabelmøte og Christian Frederik var regent. Det ble arranger valg av representanter

Henrik Wergeland, i sitt verk om grunnlovens historie[xxi], nevner og karakteriserer mange av medlemmene i forsamlingen, men Ely setter han i en gruppe ellers aktverdige menn i mengden, og som «Ikkun Mangel paa noget Iøinefaldende i Profilet og frygt for at faae formange ensformige Silhouetter betager dem pladsen imellem disse, men ikke kravet paa at erindres av Nationen».

I Christiansand bodde Caroline Nicolaya og mannen i et hus i nærheten av en stiftelse i Kristiansand som tilbød bolig for enker av borgerskapet. Disse bygningene brant ned natten til 24 mars 1819, sikkert en dramatisk en for Caroline og mannen, for en av flere som efterpå takket brannvesenet for innsatsen[xxii].

Kaptein Just Ely var medlem[xxiii] av «Klubbselskapet Foreningen», som ble stiftet 21 desember det året. Det vil si: egentlig var vel stiftelsen tidligere, og medlemslisten ikke riktig oppdatert: Major Just Ely, bosatt i Højlands Sogn, døde i Christiansand 30 mars 1824. Han var 63 år og 7 måneder gammel, og døde av Brystvatersot. Han ble begravet[xxiv] 3 april ved middagstider, og det ble ringt i alle klokkene.

Frue Caroline Ely, Major Just Elys Enke, døde av Alderdomssvakhet i Christiansand, 27 april 1844. Hun var 74 år gammel og ble begravet[xxv] 2 mai dette året.


[i] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 47-48
[ii] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3 /1, 1743-1767, s. 563-564
[iii] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 17-18
[iv] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 71-72
[v] Antagelivis Søren Bugge, sogneprest i Vanse fra 1761 – se «Bastian Svendsen/ Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 309/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vi] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 113-114
[vii] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 109-110
[viii] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 133-134
[ix] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 161-162
[x] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 201-202
[xi] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 265-266
[xii] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 309-310
[xiv] SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1752-1790, s. 54
[xv] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norsk hærs officerer 1628-1814 – Bind 1(A-H), p 272, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[xvi] Folketelling 1801 for 1041P Vanse prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058344002972
[xix] Sølvskatten 1816, nr. 32: Lister og Mandal amt, Kristiansand by, 1816-1823, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000323356             
[xxi] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowskis Forlag, 1842; pp 31-32, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009 
[xxii] Leewy, Karl, Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 6 : Gyldenløves gate, Kongens gate, de store ildebranne, Christianssands sparebank, Historiefondet, 1980, pp 201-202, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016061748065
[xxiii] Kraft, Thorvald | Holte, Leiv, Klubselskabet Foreningen 1824-1956, , 1957, p 24, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016113048002
[xxiv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 321
[xxv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0013: Ministerialbok nr. A 13, 1842-1851, s. 369