156 Kristine Nicolaisdatter

Kristine, 27 april 1810. Barnet ble hjemmedøpt 2 mai og fikk dåpen[i] bekreftet i kirken 24 juni. Da var fadrene Auditør Hugge; Christian Klog; Fru Biørk; Jfr. Marlene Klog; og Jfr Nikoline Frost.

Foreldrene var Anna Cathrine Trost og Nicolai Nielsen, sogneprest for Vardø Prestegjeld. Forloverne var Commandanten til Varødehuus, Hr Capitain von Broch; og Faktor Klog. Vielsen[ii] fant sted 1 januar 1809.

Anna Cathrines opphav er litt uklart, men hun var datter av festningskommandanten på Vardøhuus, hos hvem Nicolai bodde da han kom til byen for å ta fatt på sin prestegjerning. Han var opprinnelig fra nærheten av Odense, og av forholdsvis beskjedne kår – han måtte avbryte studeiene en periode for å arbeide som lærer. Dette kan man lese i «Brua[iii]», en publikasjon fra Fjaler kommune, der det fortsetter:

«I 1807 vart Niels utnemnd til sokneprest i Vardø, dit han kom i mars 1808 etter ei strevsam reise om Stockholm og Torneå. Prestegarden var forfallen og han måtte bo i kommandantboligen på festninga.

Sokneprest i Vardø

Ein av dei første embetsgjerningane hans var å gravleggje dei som låg og «venta» på den nye presten, mellom anna svigerfaren eller festningskommadanten Hans Jürgen Jacob Trost. I kommandantboligen vandra også den 18 år gamle Anna Cathrine Margrete Trost rundt, og nyttårsdag 1809 gifta Anna og Niels seg.

Tilhøva i Vardø var kummerlige for det nye paret. Inntektene var små sjølv om Niels spedde på med undervisning i skulen, og det var vanskeleg å finne ein bustad.

Sommaren 1810 pakka dei alt sitt jordiske gods, tok med seg dei to borna Hans Jørgen og den nyfødde Kristine, og gjekk om bord i ei skute med kurs for Trondheim. På vegen sørover ramma tragedien. Lille Kristine døydde og dei måtte gå inn til Hammerfest og gravleggje ho der. Og det i ein by som var prega av at den året før var plyndra av engelske marinesoldatar.

Engelske kaperskip som vakta norskekysten gjorde i det heile turen sørover farleg for den vesle familien. I Trondheim fekk Niels venteløn og arbeidde som fransklærar, men i 1812 vart han utnemnd som sokneprest i Ytre Holmedal.

Dermed for Anna, Niels, Hans Jørgen og ei «ny» Kristine til Sunnfjord. Nykommarane på prestegarden Holmedal gjorde seg fort synlege. Biskop Pavel seier at Niels Nielsen hadde ein «hjærtelig Popularitet».

Første barn av dette ekteskapet var en gutt som kom til verden 14 april 1809: man forstå at ekteskapet var tenkt som en mulighet en god stund før bryllupet! Da han ble døpt[iv] 23 samme måned fikk han fadrene Commandanten i Vardøhuus Herr Capitaine v. Brock; Toldkontrollør Alfsen; Faktor Klog; enkefru Trost, og Jomfru Malene Klog.

Så fulgte altså Kristine. Og familien la utpå turen sydover. 19 juli døde lille Christine, og ble begravet[v] i Hammerfest.


[i] SATØ, Vardø sokneprestkontor, H/Ha/L0002kirke: Ministerialbok nr. 2, 1805-1842, s. 88-89
[ii] SATØ, Vardø sokneprestkontor, H/Ha/L0002kirke: Ministerialbok nr. 2, 1805-1842, s. 30-31
[iii] «Brua», Informasjonsblad frå Fjaler kommune – www.fjaler.kommune.no Nr. 1/14 13. årgang, https://www.fjaler.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=418
[iv] SATØ, Vardø sokneprestkontor, H/Ha/L0002kirke: Ministerialbok nr. 2, 1805-1842, s. 86-87
[v] SATØ, Hammerfest sokneprestembete, Ministerialbok nr. 2, 1751-1821, s. 187