172 Berte Nielsdatter Loftesnæs

Berthe ble født på Loftesnæs 5 september 1815. Hun ble døpt[i] i Stedje Kirke 17 samme måned. Som fadre fikk hun Schach Olsen Uglum; Iver Johannesen Loftesnæs; Jomfru Johanne Fleischer; Marithe Espensdatter Tangen; og Kari Johannesdatter Loftesnæs.

Foreldrene var Berthe Olsdatter Uglum og Niels Johannsen Loftesnæs: de var blitt viet 21 juli 1814, altså straks efter Eidsvoldsforsamlingen. Loftesnæs var en gård i samme bygd som Uglum, og han og Berthe var omkring tre år fra hverandre i alder – så de kjente hverandre sikkert.

Niels var underoffiser,  og offiserer og mannskaper i de to bataljonene i Bergenhusiske Infanteriregiment utpekte valgmenn som kom sammen på gården Hæli i Spydeberg, nord i Smålenene, 31 mars og der valgte[ii] sine representanter: Capitain og tjenesteforrettende Major ved 1ste Feldt-Batallion, Ole Elias von Holck; var Musketeer ved 2den Feldt-Batallion, Niels Johannesen Loftesnæs regimentets tredje representant.

Fra Spydeberg til Eidsvold er det en 10-12 mil, en avstand som kanskje kunne tilbakelegges på en dag – men mer komfortabelt på to. Dermed la han vel i vei, sammen med kapteinen, omkring 8-9 april – om han skulle være fremme i tide og ikke hadde noen ærend underveis.

På Eidsvold, under forhandlingene, var Niels Loftesnæs tilbakeholdende – som mange av bøndene og soldatene, men han stemte med selvstendighetspartiet. Wergeland nevner ham ikke annet enn som en av representantene.

Halfdan Koht hadde dette å fortelle om ham i Norsk Biografisk Leksikon[iii]:

«L. var i 1814 musketer i Sogndalske Kompani og blev valgt som 2. deputeret til Riksfosamlingen fra 2. Bergenhusiske Infanteriregiment. han var en livlig kar, og ivrig selvstendighetsmann likesom sin med-delegerte Kaptein Holck. Men offentlig opptrådte han ikke».

Møtene tok slutt med en siste sesjon 20 mai, og så var medlemmene av forsamlingen fri til å reise hjem – eller hvor de nå enn ville. Niels Johannesen kom seg nokså snart til Sogndal, såpass snart at man kan spørre seg om hvor glad han var for å bli valgt, for bare noen uker senere giftet han seg: det er nokså utenkelig at han og Berthe gikk fra å ikke kjenne hverandre, til bryllup i løpet av seks uker. Eller med andre ord: man kan gjette seg til at planen forelå mens han var på Eidsvold, og antagelig før han reiste dit.

Og vel hjemme igjen, giftet han seg altså med Berthe Olsdatter: det var nok planlagt før Riksforsamlingen.

Dette parets første barn var Berthe, og efter henne fulgte Mens første barn fikk navn efter sin mor, ble nestemann oppkalt efter farfaren og ble hetende Johannes. Han kom til verden 16 februar 1817 og ble døpt[iv] i Stedje 2 mars samme år. Da var fadrene Hr Capitaine Børre Strøm Spørck; Sr Peder Tiofse [?]; Schach Nielsen Fardal; Frue Barbara Spørck; og Guri Andersdatter Tiofse [?].

Så var det Ane Marie, men da var familien flyttet fra Loftesnæs og bodde på Stenejem. Ane Marie så dagens lys 30 juli 1820, men ikke på Loftesnes: Berthe og familien var nå flyttet derifra og bodde på Stenejem. Da hun ble døpt[v] Stedje 13 august var fadrene Torsten Espensen Stenejem; Espen Johannesen Loftesnæs; Hr Pastor Friis; Gjertru Pedersdatter Loftesnæs; og Kari Johannesdatter Loftesnæs.

Det gikk det nesten tre år frem til at Ole kom til verden 10 januar 1823. Han ble døpt[vi] allerede 12 samme måned, og hadde da som fadre Christen Nielsen Tylden; Johannes Johannesen Loftesnæs; Ole Hanssen Uglum; Anna Olsdatter [NN]; og Mari Ellingsdatter Fjøren.

Nestemann var en pike. Lucris ble født 25 august 1825 og ble døpt[vii] tre dager senere. Lucris’ fadre ble Johannes Olsen Stedje; Ole Olsen Uglum; Kari Ingebrigtsdatter Stenehjem; Anna Olsdatter Uglum; og Lucris Olsdatter [NN].

Berthe fikk sønnen Iver 13 august 1828. Da han ble døpt[viii] 17 samme måned fikk han fadrene Anders Skjellestad; Peder Loftesnæs; Johannes Mikkelsen; Kari Johannesdatter nedre Stedje; og Anna Pedersdatter Bjelde.

Berte Nielsdatter ble konfirmert[ix] da hun var omkring 15 år gammel. Hun er ført opp som nummer 17 av de 27 pikene; sammen med guttene var de 64 ungdommer i dette kullet.

Berthe Nielsdatters foreldre skulle få to barn til, en pike og en gutt. Piken kom først, hun meldte sin ankomst 28 mai 1831. Hun ble døpt[x] 5 juni og fik navnet Kari. Fadrene hennes var Anders Hundere og Konen; Johannes O: Aarvold; Sigri Rutlin; og Birthe Schachsdatter Uglum.

Og helt til slutt, minstegutten Niels. Han ble født 25 mars 1834 og døpt[xi] 27 samme måned. Denne gangen var fadrene Landhandler H. Schjeldorp; Jens Aanunsen; Tosten Torjussen; Dordei Iversdatter; og Berte Nielsdatter – alle af Stenehjem.

Berthe Nielsdatter giftet seg da hun var knappe 27 år gammel. Hennes tilkommende var Christen Sølfestsen Dvergdal. Vielsen[xii] fant sted 6 juni 1842.

Disse to fikk sit første barn seks måneder efter bryllupet da en gutt kom til verden 2 desember 1842. Niels Christensen Hofslund – det hele er litt forvirrende, for mens Niels og moren er nevnt som Hofslund, nevnes barnefaren som Fjoren – og ble døpt[xiii] 4 desember samme år. Da var fadrene OleNielsen Stenehjem; Johannes Johannessen Hofslund; Peder Mikkelsen Vikum; Cicilia Jonsdatter Vikum; og Martha Pedersdatter Stenehjem.

Drøyt to å serene ble det en pike da Kari ble født, 26 februar 1845. Da hun ble døpt[xiv] 23 mars var fadrene Niels Nielsen Hove; Johannes Nielsen Stenehjem; Kari Johannesdatter Aarsvold; Mette Olsdatter Hove; og Mari Espensdatter Grodz. Ved denne dåpen betegnes Christen og Berthe som Inderster – altså leieboere, uten at yrket er spesifisert.

Så fulgte en gutt igjen. Hans kom til verden 25 februar 1848.   Da han ble døpt[xv] 19 mars samme år var fadrene Ole Olsen Aaswold. Denne gangen er familien plassert på Fjoren under [NN] Fose.

Tre måneder senere døde storesøsteren Kari, bare 3 ½ år gammel. Hun gikk bort 31 mai 1845 og ble begravet[xvi] først 25 juni. Hvorfor det lange oppholdet er ikke kjent, men om hun var gått seg vill eller gått på sjøen kunne det vel vær en forklaring.

Tre år senere fikk Berthe og Christen sitt siste barn, en pike. Hun ble født 21 oktober 1851, og da hun ble døpt[xvii] 7 desember fikk hun navn efter sin avdøde storesøster, Kari. Fadrene ble Sølfest Fjoren; Hans Sjulsen Gunnum [?]; Magnilde Reinsdatter Gunnum [?]; Christie Erlandsdatter Hofelund; og Marthe Nielsdatter Fjoren.

Berthe ble enke da Christen døde 25 april 1854. Han, som datteren, ble begravet en hel måned efterpå, 25 mai.

I 1864 utvandret[xviii] Berte til Amerika sammen med sin to barn Hans og Kari. Innflyttingen er notert i kirkeboken for Sogndal 23 april, under «Udflyttede (ogsaa Børn)».

Det kan tenkes de ende opp i Wisconsin et eller annet sted, for datteren Kari – Carrie – sies[xix] å ha gått bort i Whitewater i Walworth County i den staten i 1892.

Hvornår Berthe Nielsdatter døde, er ikke kjent.


[i] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 9, 1809-1821, s. 71
[ii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 29-30, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[iii] Bull, Edvard | Krogvig, Anders | Gran, Gerhard, Norsk biografisk leksikon. B. 8 : Kristensen-Løwenhielm, Oslo:Aschehoug, 1938, p 427, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007010900022
[iv] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 9, 1809-1821, s. 94
[v] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 9, 1809-1821, s. 146
[vi] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 10, 1821-1838, s. 8
[vii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 10, 1821-1838, s. 22
[viii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 10, 1821-1838, s. 37
[ix] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1821-1838, s. 167
[x] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 10, 1821-1838, s. 52
[xi] SAB, Sogndal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 10, 1821-1838, s. 63
[xii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1839-1847, s. 167
[xiii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1839-1847, s. 41
[xiv] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1839-1847, s. 71
[xv] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0012I: Ministerialbok nr. A 12I, 1847-1859, s. 19
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070305690580
[xvi] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0012II: Ministerialbok nr. A 12II, 1847-1877, s. 284
[xvii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0012I: Ministerialbok nr. A 12I, 1847-1859, s. 59
[xviii] SAB, Sogndal Sokneprestembete, H/Haa/Haaa/L0013: Ministerialbok nr. A 13, 1859-1877, s. 416
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070115370368