177 Sophia Augusta de Stockfleth Collet 1

Sophia Augusta kom til verden 20 oktober 1809. Hun ble hjemmedøpt 27 samme måned, og fikk dåpen[i] bekreftet i Frogner Kirke første juledag. Da var fadrene Mad: Baumann fra Hakkedalen; Jomfr. Tandberg; Hr Major og [NN] Blix; Capitain v: Finne; og Jens Kirkegaard fra Bragsø.

Foreldrene var Thomasine Christiane Birgitte Collett og Fogden over Buskeruds Amt, Herr Johan Collett. Efter kongelig bevilling ble de viet[ii] i huset 23 september 1803.

Christiane og Johan bosatte seg på Sandager i Lier, der deres første barn kom til verden 15 og ble hjemmedøpt av sognepresten 23 september 1804. Da han fikk dåpen[iii] stadfestet i kirken 30 september fikk han navnet Thomjones. Fadrene var Madm Bang fra Strømsøe; Belle Stockfleth; Hr Amtmand Rafn; Hr Sorenskriver Tandberg; Hr Justitsraad Stockfleth; Secretair Arbin; Forvalter Rørbye; Hr Caspar v: Cappelen; Hr Doct: Arbo; og Hr Borelly i Bragernæs.

Noen år senere kjøpte[iv] Collett gården Huseby, ikke langt fra der bompengestasjonen i nordgående retning befant seg på E18, der familien ble boende helt til han døde.

Foreldrene var Thomasine Christiane Birgitte Collett og Fogden over Buskeruds Amt, Herr Johan Collett. Efter kongelig bevilling ble de viet[v] i huset 23 september 1803.

Christiane og Johan bosatte seg på Sandager i Lier, der deres første barn kom til verden 15 og ble hjemmedøpt av sognepresten 23 september 1804. Da han fikk dåpen[vi] stadfestet i kirken 30 september fikk han navnet Thomjones. Fadrene var Madm Bang fra Strømsøe; Belle Stockfleth; Hr Amtmand Rafn; Hr Sorenskriver Tandberg; Hr Justitsraad Stockfleth; Secretair Arbin; Forvalter Rørbye; Hr Caspar v: Cappelen; Hr Doct: Arbo; og Hr Borelly i Bragernæs.

Året efter kom Hanna Elisea til verden, og efter henne Holger Gustav som ble født 17 oktober 1807. Han ble hjemmedøpt en uke senere av sogneprest Lechve, og fikk dåpen[vii] stadfestet i Frogner kirke første juledag samme år. Fadrene var Mad: Rørbye fra Strømsøe; Frøken Adolfine Stockfleth; Jomfr Karen Cappelen; Justitsraad Stockfleth; Secretair Arbin; Kiøb. Bang fra Strømsøe; Borgermester Brauman; og Elias Smith. Av en eller annen grunn er dåpen skrevet i margen av kirkeboken.

Efter Hanna Elisea ble Holger Gustav født 17 oktober 1807. Han ble hjemmedøpt en uke senere av sogneprest Lechve, og fikk dåpen[viii] stadfestet i Frogner kirke første juledag samme år. Fadrene var Mad: Rørbye fra Strømsøe; Frøken Adolfine Stockfleth; Jomfr Karen Cappelen; Justitsraad Stockfleth; Secretair Arbin; Kiøb. Bang fra Strømsøe; Borgermester Brauman; og Elias Smith. Av en eller annen grunn er dåpen skrevet i margen av kirkeboken.

Sophia Augusta levet ikke opp. Hun døde 2 april 1810, rundt et halvt år gammel, på Sandager, og ble begravet[ix] 15 samme måned.


[i] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 222

[ii] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 370
[iii] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 172
[iv] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 79; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[v] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 370
[vi] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 172
[vii] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 208
[viii] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 208
[ix] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 312