180 Caroline de Stockfleth Collett

Caroline ble født 9 september 1819 og hjemmedøpt[i], men døde visstnok før dåpen kunne bekreftes i kirken.

Foreldrene var Thomasine Christiane Birgitte Collett og Fogden over Buskeruds Amt, Herr Johan Collett. Efter kongelig bevilling ble de viet[ii] i huset 23 september 1803.

Christiane og Johan bosatte seg på Sandager i Lier, der deres første barn kom til verden 15 og ble hjemmedøpt av sognepresten 23 september 1804. Da han fikk dåpen[iii] stadfestet i kirken 30 september fikk han navnet Thomjones. Fadrene var Madm Bang fra Strømsøe; Belle Stockfleth; Hr Amtmand Rafn; Hr Sorenskriver Tandberg; Hr Justitsraad Stockfleth; Secretair Arbin; Forvalter Rørbye; Hr Caspar v: Cappelen; Hr Doct: Arbo; og Hr Borelly i Bragernæs.

Noen år senere kjøpte[iv] Collett gården Huseby, ikke langt fra der bompengestasjonen i nordgående retning befant seg på E18, der familien ble boende helt til han døde.

[i] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1813-1825, s. 150-151
[ii] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 370
[iii] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 172
[iv] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 79; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010