181 Elisa de Stockfleth Collett

Siste barn ble en pike, hun fikk navn efter den pike som døde noe år tidligere og ble hetende Elisa. Hun ble født august 1823 og døpt[i] i Frogner Kirke. Fadrene hennes var Frue Lechve; Jomfr. A: Faye; Amts Justits Raad Münster; Søren [NN] Nord[NN]; Statshauptmand Grønner; Konsul Madzen; Kjøbmand Poulsen; Kbmd. J: Bakke; [NN] [NN] [NN]; og Student Collett.

Foreldrene var Thomasine Christiane Birgitte Collett og Fogden over Buskeruds Amt, Herr Johan Collett. Efter kongelig bevilling ble de viet[ii] i huset 23 september 1803.

Christiane og Johan bosatte seg på Sandager i Lier, der deres første barn kom til verden 15 og ble hjemmedøpt av sognepresten 23 september 1804. Da han fikk dåpen[iii] stadfestet i kirken 30 september fikk han navnet Thomjones. Fadrene var Madm Bang fra Strømsøe; Belle Stockfleth; Hr Amtmand Rafn; Hr Sorenskriver Tandberg; Hr Justitsraad Stockfleth; Secretair Arbin; Forvalter Rørbye; Hr Caspar v: Cappelen; Hr Doct: Arbo; og Hr Borelly i Bragernæs.

Noen år senere kjøpte[iv] Collett gården Huseby, ikke langt fra der bompengestasjonen i nordgående retning befant seg på E18, der familien ble boende helt til han døde.

De fikk en rekke barn og, altså, helt til slutt, Elisa.

Hun fikk ikke vokse opp men døde, bare et halvt år gammel, 31 mars 1824. Det vil si: datoen for begravelsen[v] er ikke notert i kirkeboken, er ført ini uten dato efter en annen som fant sted 28 mars, men før 4 april.


[i] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1813-1825, s. 338-339
[ii] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 370
[iii] SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1794-1813, s. 172
[iv] Collett, Alf; Familien Collett : efterretninger; Christiania:[A. Collett], 1872; p 79; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012033024010
[v] SAKO, Lier kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1813-1824, s. 240-241
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061215610081