19a Birte Malene Thomasdatter Dalsøren

Birte Malene ble døpt[i] i Luster 14 oktober 1753. Fadrene var Adam Reutz; Jens Heltne; Kirstine Lemvig; Johanna Horin; og Kirsti Sylfestsdatter.

Foreldrene var Thomas Hansen Fuhr og Kirsten Monsdatter – de hadde giftet seg 11 år tidligere. For 21 oktober er det ført inn i kirkeboken at «Thomas Hansen Dahlsøren, jordbrugende Ungkarl og Kirsten Monsd: Eide, Pige, hinanden i 3die Grads Beslægtelse, og derfor har Kongl: bevilling om Indladhet i Ægteskab». Forloverne var Ole Bolstad og Eric Houe – begge representert ved bumerker. Vielsen[ii] fant sted 11 november 1742.

Samme år hadde for øvrig Birtes far kjøpt gården Hauge og lensmannsembedet i Luster fra Jørgen Thomasson Moen[iii].

Birte hadde en rekke eldre søsken: foreldrenes første barn var en pike. Hun fikk navnet Kirstine da hun ble døpt[iv] 19 februar 1744. Fadrene hennes ble Christen Ejde; Erich Skagen; Lispet Dals-Øren; Susana Benge; og Elen Dals-Øren.

Nestemann var en gutt. Hans kom til verden – litt gjetningsvis – i januar 1746, og ble døpt[v] 3 februar dette året. Fadrene hans var Sr Dominicus Lemvig; Solfest Berge; Jens Eide; Malene Erichsd: Eide; og Lisbeth Dahlsøren.

To  år senere meldte annet barn sin ankomst. Mons ble døpt[vi] 20 mars 1748 og hadde da som fadre Domenicus Lemvig; Eric Schagen: Peder Flahammer; Kirsti Eide; og Elen Dalsøren.

Eric så dagens lys året efter og ble døpt[vii] 22 juni 1749. I dette tilfelle var fadrene Christen Eide; Eric Skagen; Jan Birch; Susanna Berge; og Anna Thomasdatter Birch. Birtes far er nå ikke lenger «Hauge», men «Birch», så familien har muligvis flyttet i mellomtiden.

Efter disse tre guttene ble det påny en pike da Susanna ble født. Hun ble døpt[viii] 29 september 1751. Denne gangen valgte foreldrene til fadre Elling Nes; Peder Flahammer; Malene Eide; Susanna Berge; og Gertrud Heltne. Nå er faren tilbake til til å bli kalt «Fuhr».

Så var det altså Birtes tur, og efter henne en lillesøster – Øllegaard. Da Øllegaard ble døpt[ix] 10 mars 1756 var fadrene Peder Flahammer; Jens Heltne; Elen Hansdatter Dahls-Øren; Chatrine Pedersdatter Flammer; og Aagaatte Hansdatter Leiri.

Birtes store bror Mons døde nokså sikkert før han var ni år gammel, for en gutt som døde bare syv dager gammel ble gravlagt[x] 13 januar 1758, og han var gitt samme navn.

Senere samme år fikk Birtes mor enda en sønn, hvis dåp ikke er funnet. Ei heller hans konfirmasjon, men han er funnet i avskrift av konfirmasjonsmateriale i Ministerialbok for Luster Prestegjeld 1731-1803[xi] – og der anslås det at han var 1759-årgang.

Lillesøsteren Mette Marie ble døpt[xii] 21 november 1761 og hadde da fadrene Adam Reutz; Kristen Kristoffersen Fluche; Kistine Lemvig; Giertrud Heltne; og Kirsten Thomasdatter Fuhr.

Helt til slutt ble det en pike igjen, Malena. Hun ble døpt[xiii] 7 mars 1764 og fikk fadrene Jens [NN]; Hans Thomesen Fiøsne; Mad: Cimber; Catharina Fiøsne; og Kisti Thomasdatter Fiøsne.

Birtes far fikk bevilling til å drive landhandleri[xiv] i 1767.

Broren Erik døde året efter, bare 18 år gammel, og ble begravet[xv] 26 august 1768.

Birthe, for anledningen skrevet Bertha, ble konfirmert første søndag i advent – 2 desember[xvi] – 1770.

Birte Malene trolovet seg 27 juni 1775, hennes tilkommende var Peder Pedersen Hierman. De ble viet[xvii] dagen efter, 28 juni.

Peder var «son av gardbrukar Peder Pederson Hjermann få Stødnum og Ingeleiv Lassesdotter frå Eri i Lærdal og f. der 1.12.1754. Peder Hjermann overtok som gardbrukar ettr foreldri og etter broren Knut Pederson Hjermann (1747-1774) som var gift med gardbrukardotteri Maren Andersdotter Nitter frå Rønnei (1752-1775) (s.d.). Peder og Bertha vart buande på Stødnum levetidi ut …[xviii]».

Birthe mistet sin far, Thomas Hansen Dahlsøren, omkring nyttår 1779/1780: han var 63 år gammel. Thomas ble begravet[xix] 7 januar 1780.

I 1801[xx] finner man Berte Malene sammen med mannen hjemme på gården Stønium. Han er «Postaabner postbonde og gaard beboer». Hun og Peder fikk aldri noen barn, men det er ikke noen mangel på folk på gården: der er Bertes søstersønn Tomas Christophersen, en 20 år gammel kar som også er «Postdreng», og syv tjenestefolk, foruten losjerende, husmenn, deres ektefeller og barn, et par almisselemmer, til sammen var de 44 mennesker knyttet til gården.

Det er ikke noe som kan fortelle om hvordan Berte hadde det de neste årene, før hun døde 18 Mai 1806. Hun ble begravet[xxi] 28 samme måned.


[i] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 47
[ii] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 151
[iii] Øyane, Lars E. (Lars Erik), Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 1 : Fortun sokn, Luster kommune, 1984, p 719, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017012529001
[iv] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 22
[v] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 26
[vi] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 32
[vii] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 35
[viii] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 41
[ix] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 57
[x] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 192
[xii] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 62
[xiii] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 66
[xiv] Øyane, Lars E. (Lars Erik), Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 2 : Dale 1 sokn, Luster kommune, 1986, p 396, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016042908115
[xv] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 197
[xvii] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 170
[xviii] Øyane, Lars E. (Lars Erik), Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 2 : Dale 1 sokn, Luster kommune, 1986, p 397, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016042908115
[xix] SAB, Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 1, 1731-1803, s. 201
[xx] Folketelling 1801 for 1422P Lærdal prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058396001057
[xxi] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 188-189