267 Severine Emilie Margrete Lund

Severine Emilie Margrethe Lund kom til verden 6 mars 1817. Hun ble hjemmedøpt 26 samme måned, og fikk dåpen[i] stadfestet i kirken 23 april. Da var fadrene Hr. L. Sundt; Herr Ejler Lund; Hans Bøkman; Frue Bøkman; og Jomfrue Elizabeth Lund.

Foreldrene var Giedschken Edvardine Røring Sørensdatter Lund og Gabriel Jochumsen Lund; de hadde giftet[ii] seg i Farsund Kirke – Frelserens Kirke – 23 april 1802.Han var, på denne tiden, teologi-student men skulle senere bli en fremgangsrik forretningsmann og reder; hun var datter av en annen forretningsmann, Søren Brun Lund – ganske sikkert en slektning av ham.

Gabriel[iii] er beskrevet andre steder: velutdannet – teolog – verdensvant og beleven, suksessrik og initiativrik, styrtrik – og svært tykk. Det ble visst Dina – her kalt Edvardine – efterhvert også, i det minste i henhold til en efterkommers slekts-beskrivelse[iv]:

«Av utseende var Gabriel en høi, røslig kar. Men allerede efter et besøk i 1812 har biskop Claus Pavels (hans studiekamerat fra København) skrevet om ham, at han hadde «faaet en monstrøs Korpulence». «Ma soeur» Edvardine var liden av Væxt, men ligeså fed som ham – min tro et drøyt Egtepar».

Siden de begge var fra Farsund var det vel ikke unaturlig at de slo seg ned der, og det var det Giedschen og Gabriel fikk sitt første barn, en gutt, 27 april 1803. Jochum Brinch ble hjemmedøpt. Dåpen[v] ble bekreftet i kirken 27 mai samme år. Fadrene hans var Capt. Just von Ely; Jochum B. Lund; Søren B. Lund; Mame Inger Marichen Lund; og Jomfr. Severine Lund.

Jochum Brinch levet ikke opp, han døde bare et halvt år gammel. Han ble begravet[vi] 23 oktober 1803.

Neste barn, Søren, ble født halvannet år senere, 18 april 1805. Han ble døpt[vii] 25 mai og fikk som fadre Sr Arentz; Sr Wibye; Johannes O. Lund; Frue Carolina Ely; og Jomfr. Grethe Lund.

Enda 18 måneder senere meldte en ny Jochum Brinch seg: det skjedde 2 desember 1806. Da han ble døpt[viii] 17 samme måned var fadrene Hr Jacob Lund; Jens Michael Lund; Madme Ane Margrethe Lund; og Jomfr. Ane Severine Lund.

Året efter døde Giedschens svigerfar. Kiøbmand Jochum Brinch Lund gikk bort, 63 år gammel, og ble begravet[ix] 23 september 1807.

Fjerde barn ble også en gutt, mens de to av tre siste alle var piker. Gabriel Edvard kom til verden 6 september 1808. Da han ble døpt[x] 4 oktober samme år valgte foreldrene som fadre Hr Ejler Lund; Møller Brighel; Madme Elen Margrethe Lund; og Jomfru Grethe Urbye.

Halvannet år senere døde farmoren, enkefru Inger Marichen Lund. Hun ble 64 år gammel Begravelsen[xi] fant sted 15 mars 1810.

Inger Marie Benedicte ble født 7 mars 1811 og døpt[xii] 21 samme måned. Pikebarnet fikk fadrene Cancellieraad Bøckman; [NN] Erik [NN]; Pastor Dreyer; Madme. Dreyer; og Jomfru Elizabeth Lund.

lillebror Ebbe Joachim så dagens lys 26 februar 1813. Da han ble døpt[xiii] 25 mars var fadrene Hr Ebbe Lund; James S. Lund; Pet. Conr. Krohn; Frue Severine Lund; Jomfr. Inger M: Dreyer.

Så opprant 1814, det ble en traktat i Kiel, Norges vei mot et brudd med Danmark begynte og det ble holdt valg til Riksforsamlingen som skulle samles på Eidsvold 10 april samme år.

Gabriel ble valgt[xiv] til førsterepresentant for Listers Amt, sammen med Fogeden i Lister, Jens Erichstrup; og Bonde Teis Jakob Torkildsen Lundegaard fra Lyngdal. Han ble visst medlem av Finanskomiteen[xv], og Wergeland[xvi] har en kort karakterisering av ham: «Flink, dannet og bereist. Var Cand. Tehologiæ med bedste Karakteer».

For å nå frem til Eidsvold til 10 april må vel Gabriel har reist fra Farsund borti to uker tidligere, uken før Palmesøndag kanskje, den falt 3 april dette året[xvii]. Så da ble Dina alene med barna – og tjenerskapet, og knaksje så hun til forretningen også. Forsamlingen hadde sitt siste møte 20 mai om eftermiddagen, så om man gir plass for noen opphold av forretningsmessig karakter underveis var vel Gabriel hjemme igjen en gang henimot midten av juni 1814.

Det neste man ser til Giedschen eller Dina er at yngstedatteren Severine Emilie Margrethe Lund kom til verden.

Severine Emilie ble antagelig konfirmert, men akkurat når eller hvor er ikke funnet – og siden hun hverken giftet seg eller, tilsynelatende, fikk barn er hun som sin søster vanskelig å følge gjennom livet på grunnlag av de kildene som er til disposisjon.

Men, i 1865[xviii] finner man henne i folketellingen av det året. Hun bor i gård nummer 19 i Strandgaten, og der holder også søsteren Inger Marie Benedict.

Ti år senere, i 1875[xix], bor hun fortsatt samme sted, men nå er hun blitt «svigersøster», mens husstanden også inneholder en datter som heter Edvardine Severine Margrethe Lund, og på denne tiden er 33 år gammel og husholder for moren. Men svigerinner og døtre, mødre og husholderske av og for hvem virker svært uklart.

Fem år senere døde Severines søster Inger Marie. Hun sies[xx] å være gått bort i 1880 – men noen tilsvarende begravelse er ikke funnet.

I 1891[xxi] bor Severine i samme hus i Farsund, Strandgadens gård nummer 19, «Logerende hørende til Familien» med Oluf Gabriel Olsen som husvert – sammen med hans kone Edvardine Severine Margrethe Olsen, som sikkert er «datteren» fra 1875.

Severine Emilie Margrethe Lund, ugift og med egne midler, døde i Farsund 15 februar 1900. Hun ble begravet[xxii] en uke senere. Noe legetilsyn hadde hun visst ikke.


[i] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1815-1836, s. 8
[ii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 100
[iii] Kaye Weedon, Familien Lund fra Farsund : en bibliografi; (Cappelen), 1943; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110305024
[iv] Gabriel Lund, Farsund-Lundene; [Dybwad], 1950; p 96; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033020026.
[v] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 106
[vi] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 108
[vii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 116
[viii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 125
[ix] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 129
[x] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 133
[xi] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 140
[xii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 145
[xiii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 157
[xiv] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 22, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xv] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 52, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xvi] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 29, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xviii] Folketelling 1865 for 1003B Vanse prestegjeld, Farsund ladested; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038175001204
[xix] Folketelling 1875 for 1003B Vanse prestegjeld, Farsund ladested; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052212000146
[xxi] Folketelling 1891 for 1003 Farsund ladested; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052889000232
[xxii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1887-1920, s. 255