26a Anne Sophie Poulsen

Anne Sophie sies å være kommet til verden 3 mars 1759 i Stjørdal, men det er ikke lykkes å finne dåpen i kirkeboken der. Bygdeboken, der opplysningen er funnet, forteller at hun var datter av « … Hendrich Jørgen Poulsen, virkelig kancelliraad og sorenskriver i Stjørdalen i Trondhjems stift, og hustru Adelheid Maria, f. Hoff[i]».

Anne Sophie synes å ha hatt en søster, Edel, født i 1753 og senere gift med Sorenskriver Ramshardt i Øvre Telemark[ii]. Heller ikke hennes dåp er funnet i kirkebøkene.

Man treffer på Anne Sophie i egen person i forbindelse med at hun giftet seg, omkring 24 år gammel:

«Den 22 Januarii paa Garden Moen i Sundebøigden bleve af Vellæste og Velærværdige Hr Cloumann Sogne-Præst til Hitterdals Præstegield copulerede[iii] Kongl: Majtets Foged over Øver-Tellemarchen Velædle og Velviise Hr Peder Jörgen Cloumann og Velædle og Velbyrdige Jomfrue Jfr: Sophie Poulsen”.

Uansett: Anne Sophie ble altså gift, og barn skulle følge. Først ute var en pike, Adelheide Elisabeth. Da hun ble døpt[iv] i Kviteseid kirke 12 november 1784 var fadrene          Hr Capitaine d’Auvert; reside: Capellan Hr Claus Barfod Storm; Monsieur Andreas Jølsen; Frue Cansellie-Raadinde Ramshart; og Jomfrue Karen Magrethe Brokmand.

Nestemann var en gutt. Han kom til verden, antagelig, i mai 1785 og ble 31 den maaneden gitt en «Hjemme-daab foretatt af mig paa Moen», kanskje sognepresten Niels Røyem[v]. Dåpen[vi] ble stadfestet i kirken 25 juni samme år, og ved den anledning fikk barnet navnet Claudius og fadrene Hr Cancellie-Raad og Soren Skriver Wamberg; Hr Capitaine von Storm; Hr Lieutenant von Zernichov; Sogne Præsten Hr Christian Block; Frue Wamberg; og Mad: Withe.

Så ble det nok en datter da Corta Caspara Ulrica kom til verden sent i 1786 og ble hjemmedøpt av presten 10 desember. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 30 desember og da var fadrene  Hr Cancellie Raad og Soren Skriver Wamberg; [NN] Hr Claus Barfod Storm; Sogne Præsten Niels Windfeld; Frue Justitie Raadinde Rask fra Porsgrund; og Madame Whitte.

Da var barnets mor død to uker tidligere og allerede begravet. «Den 30 Dec. i Hvidesø Kirke kast Jord paa og holdt Liig-Tale over Høyædle og Velbaaren Frue Justice Raadinde Anne Sophie Cloumann fød Poulsen, gl: 27 Aar 9 Maan: 9 Dage[viii]».  


[i] Holta, O. H., Hitterdalsboken : gaarde og slegter, Lokalhistorisk forl., 1988, p 146, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071329001
[ii] Holta, O. H., Hitterdalsboken : gaarde og slegter, Lokalhistorisk forl., 1988, p 146, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015071329001
[iii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 131
[iv] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 214
[v] Batian SvendsenNorsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-1, p226-227/234, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_1/index.html
[vi] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 268
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061213340547
[vii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 2
[viii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 226