274 Anne Syvertsdatter Eeg

Anne ble døpt[i] i Søgne gamle Kirke 22 august 1784. Fadrene var Ane, Marthe, og Berte Eeg; og [NN].

Foreldrene var Anne Salvesdatter og Syvert Amundsen Eeg – hvornår de hadde giftet seg er ikke slått fast, men Anne var første barn.

Begge foreldre var fra Søgne, og i annen halvdel av 20-årene da hun kom til verden, Anne Salvesen var av god slekt, men ikke rik, for gården hun kom fra var visst[ii] blitt rammet av brann året før hun kom til verden. Syvert var fra gården Eeg – moderne «Eig», og var skipper i langfart med borgerskap i Kristiansand.

Annes lillebror Anders Christian fulgte to år efter henne: han ble døpt[iii] 6 juli 1786. Denne gangen var fadrene Amund Eeg; Salve Klepland; Peder Eeg; Anne Eeg; Ingeborg Klepland; og Gunild Christine Eeg.

Neste lillebror, Amund, ble døpt[iv] i mars 1787. Fadrene hans var Aanen Komsvig; Torjust Sangvig; Amund Siri; og Enche Eeg.

Så gikk det mer enn fem år frem til neste barn, Salomon Martinus. Han så dagens lys i september, antagelig, og ble døpt[v]  oktober 1792. Fadrene inkluderte Salve Olsen Eg; Aanen Barkevig; Anders [NN]; Anne Eeg; og Ingeborg [NN].

Av de tre siste barna i denne flokken var den første en gutt og de to andre piker: først et tvillingpar, dernest en datter. Niels og Sidsel ble døpt[vi] 19 juli 1795. Fadrene for Niels var Aanun Stian; Salve [NN]; Torjus Sandvig; Ane Eeg; Ingeborg Klepstad; Margit [NN] Liste; for Sidsel ble de Anund Lyseng; Aanen Kamvig; Todne Toftesdatter; Tonie [NN]; Ingebor Eeg; og Elen [NN] Eeg.

Siste barn var Ana Søvrine, som ble døpt[vii] 7 desember 1799. Denne gangen var fadrene Amund Syversen; Tønnes Lunde; Gunder Eeg; Gunvor Lunde; [NN] Hellesund; og Ane Mari Klepland.

Anne er ikke med i folketellingen for 1801, og det er heller ikke funnet noen konfirmasjon for hennes, så det er nokså sannsynlig at hun døde som ganske ung – men det er ikke funnet noen begravelse.


[i] SAK, Søgne sokneprestkontor, F/Fb/Fbb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1779-1802, s. 65
[ii] Email: informasjon fra Jostein Andreassen, formidlet av Marianne Laukvik, Leder enhet for kultur, Søgne, 16 januar 2018.
[iii] SAK, Søgne sokneprestkontor, F/Fb/Fbb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1779-1802, s. 94
[iv] SAK, Søgne sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1770-1822, s. 160-161
[v] SAK, Søgne sokneprestkontor, F/Fb/Fbb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1779-1802, s. 157
[vi] SAK, Søgne sokneprestkontor, F/Fb/Fbb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1779-1802, s. 191
[vii] SAK, Søgne sokneprestkontor, F/Fb/Fbb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1779-1802, s. 250