277 Marthe Erichsdatter Jaabech

Marthe ble døpt[i] i Holum kirke – den som ble revet i 1823 – 17 september 1791. Fadrene hennes var Ellef Hagensen; Tollak Olsen; Thone Christensdatter; Asbør Sigmundsdatter Utsland; og Ole Bentsen Fugelstad.

Foreldrene var Gunhild Olsdotter Skjævesland og Erich Haagensen Jaabech – de hadde giftet[ii] seg 16 juni 1788.

Lite er kjent om Gunhilds opphav, men om Erich er det satt opp en liten beretning på en webside som handler om Eidsvoldsmennenes efterkommere:

«Erik Haagensen Jaabæk var ein lærar, gardbrukar, handelsmann, og eidsvollsmann frå Øyslebø i Vest-Agder.

Jaabæk var frå garden Usland i Øyslebø. Han var i om lag 20 år skulehaldar i Holme og Øyslebø. Deretter tok han over farsgarden, men garden vart så teken frå han med odel. I 1806 kjøpte han garden Jaabekk i Holme og busette seg der. Han var ein driftig kar, og dreiv handel med både trelast og ullvarer. Varene kjøpte han på marknader, og selde dei vidare i heimbygda. Elles var han aktiv som smed og bøkker.

Jaabæk var i årevis prestens medhjelpar. I 1814 vart han vald til 2. utsending frå Mandals amt til riksforsamlinga på Eidsvoll. Han høyrde til unionspartiet».

Første første barn kom til verden året efter og ble døpt[iii] 15 februar 1789. Som fadre fikk han Ole Haagensen Utsland; Tollak Olsen; Haagen Haagensen; Ranau Thomesdater; og Aadne   Christensdatter – alle fra Utsland.

Så fulgte, som nummer to, Marthe og efter henne døde eldstegutten, Haagen. Han ble bare tre år gammel og ble begravet[iv] 16 februar 1792.

De neste tre barna var tre piker og en gutt. Først, Maren, som ble døpt[v] 8 februar 1794. Som fadre fikk hun Ole Bentsen Schievisland og Hustru; Osmund Olsen; Ole Olsen; og Olu Torgiusdatter – alle fra Schievisland.

I februar 1795 ble en sønn, Haagen som sin avdøde bror, døpt[vi] – datoen er ikke helt klar. Fadrene var Knud Haagensen og Hustrue; Tarald Olsen og Hustrue; og Christen Tollisen – alle bosatt på Utsland. Haagen antageligdøde som liten for han er ikke nevnt i folketellingen av 1801 – men begravelsen er ikke funnet.

Dernest, knappe to år senere, enda en Maren – hun ble døpt[vii] 12 oktober 1796. Denne gangen var fadrene Torkild Rejersen Utsland og Hustru; Christen Tollefsen; Stian Olsen; og Marthe Eriksdatter – alle bosatt på Utsland.

Så var det Siri: hun ble døpt[viii] i Holme-Kirke 14 juli 1799. Siris fadre var Tollak Olsen Utsland; Osmund Olsen Siævisland; Ole Olsen; Thone Christensdatter; og Guri Haagensdatter Utsland.

I 1801[ix] finner man Gunhild på Utsland i Holum sogn, sammen med mannen Erich og barna Marthe (10); Marie (7); Marie (5); og Siri (2). Erich er beskrevet som «Bonde og grdbruger», og sammen med dem bor hans mor, den 69 år gamle enken Marthe Eriksdatter. I tillegg består husstanden av Erichs niese, Haagen Thorkildsen (16) og husbondens søster, Guri Haagensdatter (29) – disse to må tjene til livets opphold og «Gaar begge i dagleye».

Året efter fikk de enda en sønn, of for tredje gang døpte[x] Gunhild et guttebarn Haagen – de skjedde annen juledag 1802. Fadrene var Elef Haagensen fra Berge; Torgild Haagensen i Mandal; Haagen Haagensen; Thone Christensdatter; og Siri Olsdatter Utsland.

Marthe ble konfirmert[xi] 4 søndag efter trefoldighet – sankthansdagen, 24 juni[xii] – 1804. Hun var en svært ung konfirmant, for selv om kirkeboken sier 14 var hun sannsynligvis knapt 13, og er ført opp som den første av 10 piker; sammen med de 13 guttene var kullet på 23 ungdommer denne sommersøndagen.

I løpet av de neste årene flyttet familien til Ro i Halse sogn, og i 1806 kjøpte Gunhilds mann gården Jaabek, som han drev[xiii]. Samme år fikk visstnok[xiv] Gunhild en sønn, Ole, men det er ikke funnet noen dåp.

De neste årene gikk vel med til å se efter barn og hus og dyr på gården, og med slekten og kirken – slik det stort sett var: men noe belegg for dette finnes ikke.

Efterhvert opprant 1814, det ble fred i Kiel, det ble notabelmøte på Eidsvold, og Christian Fredrik utstedte et åpent brev til det norsk folk der ha ba om at det skulle bli valgt representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april og gi Norge en ny grunnlov. Det vil si, valgene skulle gjennomføres i to omganger: i hver menighet skulle man utpeke valgmenn, og disse skulle så møtes på amts-nivå og velge de som faktisk skulle reise til Eidsvold.

Menigheten i Mandals sogn, som også omfattet landdistriktet, møttes i Mandal 11 mars 1814 og utpekte[xv] som sine valgmenn til amtsmøtet Erik Haagensen Jaabek og Aanen Jonsen, begge bønder.

Valgmennene fra samtlige sogn in Mandals amt møttes på Tinggården Lunde i Søgne Sogn 19 mars, der de valgte[xvi]          som repesetatner til rikgsforsamlinen Osmund Andersen Lemsland; Erik Haagensen Jaabech; og Siver Amundsen Eeg.

Marthes far Erik spilte ikke noen ledende rolle under forhandlingene på Eidsvold, men var visstnok tilhenger av unions-partiet, det vil si av Wedel-Jarlsberg. Og da møtet var over reiste han vel hjem: fra Eidsvold til Mandal 45 mil, så til fots ville det nok ta rundt 90 timer eller så, med hest og vogn kanskje halvparten av det: en liten uke trengtes nok.

Og så kom han vel hjem igjen da det er var over, slik at familien fikk se ham igjen i slutten av mai eller tidlig i juni.

Året efter giftet Marthe seg. Den utvalgte – man må håpe hun hadde et ord med i laget – var Gundleif Haagensen Berge – det er sagt[xvii] at de to var søskenbarn. De forlovet seg i Halse 2 april 1815, og hadde da forloverne Ellef Haagensen og Ole Torbiørnsen. Vielsen[xviii] fant 8 juni 1815. Det var presten i Halse og Mandals felles kirke som stod for den, men den var brent ned i 1810, og kanskje fant seremonien sted i Harkmark Kirke.

Paret slo seg ned i Halse, og der fikk de sitt første barn 19 februar 1816. Dette var en pike og hun fikk navnet Rachel Thomine da hun ble døpt[xix] 3 mars samme år. Fadrene hennes var Erik Haagensen; Elef Haagensen; Daniel Torgjusen; Ranni Thomasdatter; og Marie Poulsdatter.

Neste barn var en gutt og han meldte sin ankomst 19 september 1818. Da han ble døpt[xx] 27 samme måned var fadrene Erich Haagensen Jaabek; Haagen Elefsen [NN]; Haagen Erichsen Jaabek; todne Tostensdatter Berge; og Siri Erichsdatter Jaabek.

Sønnen Elias fulgte, på gården Roe der familien holdt til, 7 august 1821. Han ble døpt[xxi], antagelig, i Mandal Kirke som var tatt i bruk dette året, 19 samme måned. Denne gangen var fadrene Ellev Haagensen Berge; Erick Haagensen Jaabek; Todne Torstensdatter ytre Berge; og Elene Larsdatter Roe.

Tre år senere skulle det, påny, bli en pike da Gunil Marie kom til verden 20 april 1824. Hun ble hjemmedøpt[xxii] samme dag.

Gunil Marie døde før hun kunne få dåpen stadfestet i kirken. Hun fikk ikke leve i mer enn fire timer og ble begravet[xxiii] 24 april 1824.

Det skulle bli tre barn til – en gutt og to piker. Gutten var Gunlef Marsilius og han ble født 28 januar 1833. Det vil si, denne gutten var egentlig tvilling, men det andre barnet, en pike, var dødfødt[xxiv].  

Gunlef Marsilius ble hjemmedøpt[xxv] 4 februar 1833, men døde 8 samme måned før han kunne få dåpen bekreftet i kirken. Han ble begravet[xxvi] 12 februar.

Helt i slutten av samme år, 19 desember 1933, nedkom Marthe med tvillinger en gang til, denne gangen med to piker. Den ene fikk navnet Marie, den andre Guri Marie.

Marie ble hjemmedøpt[xxvii] av sin far 22 desember, men døde allerede julaften samme år, fem dager gammel og før hun hadde fått dåpen stadfestet i kirken. Hun ble begravet[xxviii] 3 januar 1834.

Guri Marie – delvis oppkalt efter sin avdøde tvillingsøster – ble hjemmedøpt[xxix] 31 desember 1834. Guri Marie døde 2 januar 1834 – før dåpen kunne bli stadfestet i kirken – og ble begravet[xxx] samme dagen som tvillingsøsteren, 3 januar.

Efter dette svinner Marthe Erichsdatter fra synsfeltet: kildene som er tilgjengelig har ikke noe å fortelle. Man kan bare anta at hun og mannen levet som bønder flest: et strevsomt liv, og for henne sikkert konsentrert om hjem, barn, dyr, slekt og kirke – dager i sorg og dager i glede, men de fleste dager mest grå. Efterhvert som de ble eldre ble det vel aktuelt å overlevere gården til neste generasjon og li kårfolk, eller få folloug, som det het på deres kanter.

Det var som follougsmand at Martes mann Gunlef døde, 75 ½ år gammel, 3 januar 1865. Han ble begravet[xxxi] 11 samme måned.

I 1865[xxxii] finner man Marthe hjemme på gården Rod, der hun er «Føderådskvinne», enke, og 75 år gammel: man får også vite at hun er født i Mandal sogn. Samme med henne bor datteren Rachel Th. Gunlefsdatter, som nå er 50 år gammel og ugift.

Begge to har husvære hos Marthes sønn Elias, som har overtatt gården efter sin fars død, og som er gift med 37 år gamle Magnild Andersdatter fra Holme. De har to barn – ni-åringen Gustav og 2-åringen Ane Katrine. Og i tillegg – som vanlig – en tjenestepike. Hun var 17 år og het Martine Olsdatter. På gården der det dyrkes hvete, bygg havre og poteter har de én hest, 6 kyr og 8 får.

Ti år senere, i 1875[xxxiii], er situasjonen langt på vei den samme. Marthe bor fremdeles hos sønnen Elias på Rod: hun beskrives som «Føderaadskone» og «Husfaderens Moder». Datteren Rachel Thomine er der ikke lenger. Elias’ sønn Gustav er efterhvert 18 år gammel og «Hjelper Faderen med Gaarden». Døtrene Anne Cathrine (11) og Martine (7) er der også. Noen tjenestepike har de ikke.

Tre år senere døde Marthe, 86 år gammel. Hun gikk bort 27 januar 1878 og ble begravet[xxxiv] 4 februar.


[i] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 423-424
[ii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 37-38
[iii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 407-408
[iv] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 267-268
[v] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 437-438
[vi] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 443-444
[vii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 449-450
[viii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 463-464
[ix] Folketelling 1801 for 1020P Holum prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058338001496
[x] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 485-486
[xi] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 202-203
[xiii] Sveinall, Paal, Øyslebø : gard og ætt. 2; Mandal : Sogenemnda i Marnardal, 1976, p 249, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[xv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 48, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xvi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 45-46, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xvii] Sveinall, Paal; Øyslebø : gard og ætt. 2; Sogenemnda i Marnardal, 1976; p 250; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[xviii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1783-1818, s. 285-286
[xix] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1794-1817, s. 287-288
[xx] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 10-11
[xxi] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 48-49
[xxii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 84-85
[xxiii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 204-205
[xxiv] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 210
[xxv] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 16
[xxvi] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 210
[xxvii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 82
[xxviii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 261
[xxix] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 83
[xxx] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 261
[xxxi] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1859-1872, s. 463
[xxxii] Folketelling 1865 for 1019L Mandal prestegjeld, Halse sokn og Harkmark sokn; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038181001417
[xxxiii] Folketelling 1875 for 1019L Mandal prestegjeld, Halse sokn og Harkmark sokn; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052218000514
[xxxiv] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0010: Klokkerbok nr. B 4, 1876-1880, s. 126
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060106021072