278 Maren Erichsdatter Jaabech

Maren ble døpt[i] i Holum kirke – den som ble revet i 1823 – 8 februar 1794. Som fadre fikk hun Ole Bentsen Schievisland og Hustru; Osmund Olsen; Ole Olsen; og Olu Torgiusdatter – alle fra Schievisland.

Foreldrene var Gunhild Olsdotter Skjævesland og Erich Haagensen Jaabech – de hadde giftet[ii] seg 16 juni 1788.

Lite er kjent om Gunhilds opphav, men om Erich er det satt opp en liten beretning på en webside som handler om Eidsvoldsmennenes efterkommere:

«Erik Haagensen Jaabæk var ein lærar, gardbrukar, handelsmann, og eidsvollsmann frå Øyslebø i Vest-Agder.

Jaabæk var frå garden Usland i Øyslebø. Han var i om lag 20 år skulehaldar i Holme og Øyslebø. Deretter tok han over farsgarden, men garden vart så teken frå han med odel. I 1806 kjøpte han garden Jaabekk i Holme og busette seg der. Han var ein driftig kar, og dreiv handel med både trelast og ullvarer. Varene kjøpte han på marknader, og selde dei vidare i heimbygda. Elles var han aktiv som smed og bøkker.

Jaabæk var i årevis prestens medhjelpar. I 1814 vart han vald til 2. utsending frå Mandals amt til riksforsamlinga på Eidsvoll. Han høyrde til unionspartiet».

Første barn, Haagen kom til verden året efter og ble døpt[iii] 15 februar 1789. Som fadre fikk han Ole Haagensen Utsland; Tollak Olsen; Haagen Haagensen; Ranau Thomesdater; og Aadne   Christensdatter – alle fra Utsland.

Marthe ble døpt[iv] i Holum kirke – den som ble revet i 1823 – 17 september 1791. Fadrene hennes var Ellef Hagensen; Tollak Olsen; Thone Christensdatter; Asbør Sigmundsdatter Utsland; og Ole Bentsen Fugelstad.

Eldstegutten, Haagen, døde året efter. Han ble bare tre år gammel og ble begravet[v] 16 februar 1792.

De neste tre barna var tre piker og en gutt. Først, Maren, som ble døpt[vi] 8 februar 1794. Som fadre fikk hun Ole Bentsen Schievisland og Hustru; Osmund Olsen; Ole Olsen; og Olu Torgiusdatter – alle fra Schievisland.

I februar 1795 ble en sønn, Haagen som sin avdøde bror, døpt[vii] – datoen er ikke helt klar. Fadrene var Knud Haagensen og Hustrue; Tarald Olsen og Hustrue; og Christen Tollisen – alle bosatt på Utsland. Haagen antageligdøde som liten for han er ikke nevnt i folketellingen av 1801 – men begravelsen er ikke funnet.

Dernest, knappe to år senere, Marie – hun ble døpt[viii] 12 oktober 1796. Denne gangen var fadrene Torkild Rejersen Utsland og Hustru; Christen Tollefsen; Stian Olsen; og Marthe Eriksdatter – alle bosatt på Utsland.

Så var det Siri: hun ble døpt[ix] i Holme-Kirke 14 juli 1799. Siris fadre var Tollak Olsen Utsland; Osmund Olsen Siævisland; Ole Olsen; Thone Christensdatter; og Guri Haagensdatter Utsland.

I 1801[x] finner man Maren – for anledningen kalt Marie – på Utsland i Holum sogn, sammen med mannen Erich og barna Marthe (10); Marie (7); Marie (5); og Siri (2). Erich er beskrevet som «Bonde og grdbruger», og sammen med dem bor hans mor, den 69 år gamle enken Marthe Eriksdatter. I tillegg består husstanden av Erichs niese, Haagen Thorkildsen (16) og husbondens søster, Guri Haagensdatter (29) – disse to må tjene til livets opphold og «Gaar begge i dagleye».

Året efter fikk de enda en sønn, of for tredje gang døpte[xi] Gunhild et guttebarn Haagen – de skjedde annen juledag 1802. Fadrene var Elef Haagensen fra Berge; Torgild Haagensen i Mandal; Haagen Haagensen; Thone Christensdatter; og Siri Olsdatter Utsland.

Mari – navnet ser ut til å være noe skiftende – Erichsdatter Jaabek ble konfirmert[xii] i Mandal Kirke -Halse og Mandal hadde den i felleskap – 8 mai 1808. Hun er ført opp som nummer syv av tyve piker; sammen med 18 gutter var de et kull på 38 ungdommer denne vårsøndagen.

Da var familien flyttet til Ro i Halse sogn, for i 1806 kjøpte Gunhilds mann gården Jaabek, som han drev[xiii]. Samme år fikk visstnok[xiv] Gunhild en sønn, Ole, men det er ikke funnet noen dåp.

De neste årene gikk vel med til å se efter barn og hus og dyr på gården, og med slekten og kirken – slik det stort sett var: men noe belegg for dette finnes ikke.

Efterhvert opprant 1814, det ble fred i Kiel, det ble notabelmøte på Eidsvold, og Christian Fredrik utstedte et åpent brev til det norsk folk der ha ba om at det skulle bli valgt representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april og gi Norge en ny grunnlov. Det vil si, valgene skulle gjennomføres i to omganger: i hver menighet skulle man utpeke valgmenn, og disse skulle så møtes på amts-nivå og velge de som faktisk skulle reise til Eidsvold.

Menigheten i Mandals sogn, som også omfattet landdistriktet, møttes i Mandal 11 mars 1814 og utpekte[xv] som sine valgmenn til amtsmøtet Erik Haagensen Jaabek og Aanen Jonsen, begge bønder.

Valgmennene fra samtlige sogn in Mandals amt møttes på Tinggården Lunde i Søgne Sogn 19 mars, der de valgte[xvi]          som representanter til riksforsamlingen Osmund Andersen Lemsland; Erik Haagensen Jaabech; og Siver Amundsen Eeg.

Marthes far Erik spilte ikke noen ledende rolle under forhandlingene på Eidsvold, men var visstnok tilhenger av unions-partiet, det vil si av Wedel-Jarlsberg. Og da møtet var over reiste han vel hjem: fra Eidsvold til Mandal 45 mil, så til fots ville det nok ta rundt 90 timer eller så, med hest og vogn kanskje halvparten av det: en liten uke trengtes nok.

Og så kom han vel hjem igjen da det er var over, slik at familien fikk se ham igjen i slutten av mai eller tidlig i juni.

Maren giftet seg da hun var omkring 24 år gammel. Brudgommen var Søren Olsen Ime, en jevngammel gårdbruker fra Halse sogn, han også. Som forlovere hadde de gårdmann Erik Haagensøn Jaabek og Gunder Olsen Ime. Vielsen[xvii] fant sted 15 oktober 1818.

Paret slo seg ned, kanskje, på Berge – det er ut til at deres første barn, en datter, kom til verden der 5 mai 1819. Pikebarnet ble døpt[xviii] 20 samme måned, og fikk fadrene Ole Sørensen Ime; Erik Haagensen Jaabek; Gunder Olsen Ime; Marthe Eriksdatter Roe; Pernille Gundersdatter Berge; og Maren Erichsdatter Jaabek.

Sønnen Ole ble født 21 mai. Da han ble døpt[xix] 31 samme måned var fadrene Ole Søensen og Gunder Olsen Ime; Haagen Eriksen Jaabek; Mare Eriksdatter; og Severine Olsdatter Ime.

Ekteskapet mellom Maren og Søren skulle ikke bli et langt et, for Søren Olsen Berge døde, sankthansaften 1828, bare 34 år gammel. Han ble begravet[xx] 30 samme måned.

Hun fant seg snart en ny, Christen Knudsen Mønneland, en jevngammel enkemann: om han hadde barn er ikke kjent. En forholdsvis ung enke med egen gård var nok attraktiv, så denne gangen hadde Maren nokså sikkert gjort valget selv. Forloverne deres var Erik Jaabek og [NN] Paalsen [?] i Mandal. Vielsen[xxi] fant sted 2 juli 1829.

De fikk sitt første barn, en sønn, 30 april 1830 på Østre Berge. Søren ble hjemmedøpt, og dåpen[xxii] ble stadfestet 27 mai samme år. Fadrene var Torkel Knudsen Stie; Haagen Eriksen Jaabek; Ole Eriksen Jaabek; Maren Eriksdatter Ime; og Christian Olsen Ime.

Annet og siste barn var også en gutt. Edvard ble født på Østre Berge 12 november 1833. Da han ble døpt[xxiii] 1 desember samme år fikk han fadrene Erik Haagensen Roe; Osmund Olsen Ueland; Torkild Knudsen Stie; Haagen Eriksen Jaabek; Ranni Jørgensdatter Sti; og Maren Ommudsdatter i Mandal.

Som så ofte, svinner Maren fra synsfeltet – de kildene som er tilgengelige har ingen ting å fortelle. Men hun levet vel som bondekoner flest: et liv som dreie seg om hus og have, barn og mat, slekt og venninner, kirke og menighet – triste dager og glade dager, slitsomt arbeid avbrutt av en sjelden fest. Og da de kom litt opp i årene overlot de gården til en av sønnene og flyttet til Mønneland.

Maren skulle ikke bli svært gammel, selv efter samtidens mål. Hun døde, 67 år gammel, 11 september 1861. Begravelsen[xxiv] fant sted 18 samme måned.


[i] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 437-438
[ii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 37-38
[iii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 407-408
[iv] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 423-424
[v] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 267-268
[vi] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 437-438
[vii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 443-444
[viii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 449-450
[ix] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 463-464
[x] Folketelling 1801 for 1020P Holum prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058338001498
[xi] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 485-486
[xii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1745-1817, s. 74-75
[xiii] Sveinall, Paal, Øyslebø : gard og ætt. 2; Mandal : Sogenemnda i Marnardal, 1976, p 249, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[xv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 48, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xvi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 45-46, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xvii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 384-385
[xviii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 14-15
[xix] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 46-47
[xx] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1818-1830, s. 214-215
[xxi] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1818-1830, s. 418-419
[xxii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 180-181
[xxiii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 22
[xxiv] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1859-1872, s. 438