279 Maren (ii) Erichsdatter Jaabech

Maren ble døpt[i] i Holum kirke – den som ble revet i 1823 – 12 oktober 1796. Denne gangen var fadrene Torkild Rejersen Utsland og Hustru; Christen Tollefsen; Stian Olsen; og Marthe Eriksdatter – alle bosatt på Utsland.

Foreldrene var Gunhild Olsdotter Skjævesland og Erich Haagensen Jaabech – de hadde giftet[ii] seg 16 juni 1788.

Lite er kjent om Gunhilds opphav, men om Erich er det satt opp en liten beretning på en webside som handler om Eidsvoldsmennenes efterkommere:

«Erik Haagensen Jaabæk var ein lærar, gardbrukar, handelsmann, og eidsvollsmann frå Øyslebø i Vest-Agder.

Jaabæk var frå garden Usland i Øyslebø. Han var i om lag 20 år skulehaldar i Holme og Øyslebø. Deretter tok han over farsgarden, men garden vart så teken frå han med odel. I 1806 kjøpte han garden Jaabekk i Holme og busette seg der. Han var ein driftig kar, og dreiv handel med både trelast og ullvarer. Varene kjøpte han på marknader, og selde dei vidare i heimbygda. Elles var han aktiv som smed og bøkker.

Jaabæk var i årevis prestens medhjelpar. I 1814 vart han vald til 2. utsending frå Mandals amt til riksforsamlinga på Eidsvoll. Han høyrde til unionspartiet».

Første barn, Haagen kom til verden året efter og ble døpt[iii] 15 februar 1789. Som fadre fikk han Ole Haagensen Utsland; Tollak Olsen; Haagen Haagensen; Ranau Thomesdater; og Aadne   Christensdatter – alle fra Utsland.

Marthe ble døpt[iv] i Holum kirke – den som ble revet i 1823 – 17 september 1791. Fadrene hennes var Ellef Hagensen; Tollak Olsen; Thone Christensdatter; Asbør Sigmundsdatter Utsland; og Ole Bentsen Fugelstad.

Eldstegutten, Haagen, døde året efter. Han ble bare tre år gammel og ble begravet[v] 16 februar 1792.

Storesøsteren Maren ble døpt[vi] i Holum kirke – den som ble revet i 1823 – 8 februar 1794. Som fadre fikk hun Ole Bentsen Schievisland og Hustru; Osmund Olsen; Ole Olsen; og Olu Torgiusdatter – alle fra Schievisland.

Så var det Siri: hun ble døpt[vii] i Holme-Kirke 14 juli 1799. Siris fadre var Tollak Olsen Utsland; Osmund Olsen Siævisland; Ole Olsen; Thone Christensdatter; og Guri Haagensdatter Utsland.

I 1801[viii] finner man Maren – for anledningen kalt Marie – på Utsland i Holum sogn, sammen med mannen Erich og barna Marthe (10); Marie (7); Marie (5); og Siri (2). Erich er beskrevet som «Bonde og grdbruger», og sammen med dem bor hans mor, den 69 år gamle enken Marthe Eriksdatter. I tillegg består husstanden av Erichs niese, Haagen Thorkildsen (16) og husbondens søster, Guri Haagensdatter (29) – disse to må tjene til livets opphold og «Gaar begge i dagleye».

Året efter fikk Maren enda en bror, og for tredje gang døpte[ix] Gunhild et guttebarn Haagen – de skjedde annen juledag 1802. Fadrene var Elef Haagensen fra Berge; Torgild Haagensen i Mandal; Haagen Haagensen; Thone Christensdatter; og Siri Olsdatter Utsland.

Noen år senere flyttet familien til Ro i Halse sogn, for i 1806 kjøpte Gunhilds mann gården Jaabek, som han drev[x]. Samme år fikk visstnok[xi] Gunhild en sønn, Ole, men det er ikke funnet noen dåp.

Maren Erichsdatter Jobeck ble konfirmert[xii] i Mandal Kirke 10 oktober 1810. Hun er ført som nummer 24 av 28 piker, og sammen med de 16 guttene var de et kull på 44 ungdommer denne høstsøndagen.

Efterhvert opprant 1814, det ble fred i Kiel, det ble notabelmøte på Eidsvold, og Christian Fredrik utstedte et åpent brev til det norsk folk der ha ba om at det skulle bli valgt representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april og gi Norge en ny grunnlov. Det vil si, valgene skulle gjennomføres i to omganger: i hver menighet skulle man utpeke valgmenn, og disse skulle så møtes på amts-nivå og velge de som faktisk skulle reise til Eidsvold.

Menigheten i Mandals sogn, som også omfattet landdistriktet, møttes i Mandal 11 mars 1814 og utpekte[xiii] som sine valgmenn til amtsmøtet Erik Haagensen Jaabek og Aanen Jonsen, begge bønder.

Valgmennene fra samtlige sogn in Mandals amt møttes på Tinggården Lunde i Søgne Sogn 19 mars, der de valgte[xiv]          som representanter til riksforsamlingen Osmund Andersen Lemsland; Erik Haagensen Jaabech; og Siver Amundsen Eeg.

Marens far Erik spilte ikke noen ledende rolle under forhandlingene på Eidsvold, men var visstnok tilhenger av unions-partiet, det vil si av Wedel-Jarlsberg. Og da møtet var over reiste han vel hjem: fra Eidsvold til Mandal 45 mil, så til fots ville det nok ta rundt 90 timer eller så, med hest og vogn kanskje halvparten av det: en liten uke trengtes nok.

Og så kom han vel hjem igjen da det er var over, slik at familien fikk se ham igjen i slutten av mai eller tidlig i juni.

Maren Erichsdatter giftet seg da hun var 23 år gammel. Hennes tilkommende var en to år eldre kar, Gunder Olsen Ime, som kan hende var en bror av hennes svoger, Søren Olsen Ime, som var gift med søsteren Mari, som hun ble kalt ved bryllupet, mens ellers Maren, hun også. Som forlovere hadde de Erik Haagensen Jaabek og Ole Sørensen Ime. Vielsen[xv] fant sted i kirken 28 oktober 1819.

De første barna var tvillingene Ole og Cicilia, 23 februar 1821. De ble begge døpt[xvi] 11 mars.

Da fikk Cicilie fadrene[xvii] Erick Haagensen Jaabek; Haagen Ericksen Jaabek; Ole Ericksen Jaabek; Maren Ericksdatter Berge; og Siri Ericksdatter Jaabek.

Oles fadre[xviii] var Ole Sørensen Ime; Søren Olsen Berge; John Andersen Kleven; Thomine Olsdatter Kleven; og Sørine Olsdatter Ime.

Neste barn var også en pike, hun ble født 17 august 1823. Ved dåpen[xix] 7 september fikk hun fadrene Gunlef Ellefsen Roe; Erik Haagensen Jaabek; Haagen Ericksen Jaabek; Marthe Erichsdatter Roe; og Siri Ericksdatter Jaabek.

Tre år senere, ved tredje forsøk, ble det en gutt da Erich meldte sin ankomst 21 januar 1826. Han ble døpt[xx] 29 samme måned, og denne gangen var fadrene Erich Haagensen Jaabech; Ole Erichsen Jaabech; Guttorm Olsen Ime; Maren Erichsdatter Berge; og Cicilia Olsdatter Ime.

Maren ble enke da Gunder Olsen Ime døde 19 august 1826, 35 år gammel. Han ble begravet[xxi] 25 samme måned.

Efter dette ser man ikke noe til henne eller barna før i 1865[xxii], et år det finnes folketelling for. Her finner man henne som 70 år gammel enke og «Føderaadskone» hos sønnen Ole Gunder sen på Ihme og hans kone, Caroline Christiansdatter, opprinnelig fra Søndre Undal.             De har fem barn – sjømannen Gunder (19); «Gaardskarl» Christian (16); Edmund (14); Søren (13); Marie (10); og Elisabeth Salmine (8).

I løpet av de ti følgende årene døde Maren, men når og hvor er ikke kjent. Men hun er ikke med i folketellingen for 1875.


[i] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 449-450
[ii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 37-38
[iii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 407-408
[iv] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 423-424
[v] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 267-268
[vi] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 437-438
[vii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 463-464
[viii] Folketelling 1801 for 1020P Holum prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058338001499
[ix] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 485-486
[x] Sveinall, Paal, Øyslebø : gard og ætt. 2; Mandal : Sogenemnda i Marnardal, 1976, p 249, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[xii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1745-1817, s. 86-87
[xiii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 48, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xiv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 45-46, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xv] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 386-387
[xvi] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 40-41
[xvii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 40-41
[xviii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 40-41
[xix] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 74-75
[xx] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 112-113
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070613630011
[xxi] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1817-1830, s. 210-211
[xxii] Folketelling 1865 for 1019L Mandal prestegjeld, Halse sokn og Harkmark sokn; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038181001153