280 Siri Erichsdatter Jaabech

Siri ble døpt[i] i Holme-Kirke 14 juli 1799. Fadre hennes var Tollak Olsen Utsland; Osmund Olsen Siævisland; Ole Olsen; Thone Christensdatter; og Guri Haagensdatter Utsland.

Foreldrene var Gunhild Olsdotter Skjævesland og Erich Haagensen Jaabech – de hadde giftet[ii] seg 16 juni 1788.

Lite er kjent om Gunhilds opphav, men om Erich er det satt opp en liten beretning på en webside som handler om Eidsvoldsmennenes efterkommere:

«Erik Haagensen Jaabæk var ein lærar, gardbrukar, handelsmann, og eidsvollsmann frå Øyslebø i Vest-Agder.

Jaabæk var frå garden Usland i Øyslebø. Han var i om lag 20 år skulehaldar i Holme og Øyslebø. Deretter tok han over farsgarden, men garden vart så teken frå han med odel. I 1806 kjøpte han garden Jaabekk i Holme og busette seg der. Han var ein driftig kar, og dreiv handel med både trelast og ullvarer. Varene kjøpte han på marknader, og selde dei vidare i heimbygda. Elles var han aktiv som smed og bøkker.

Jaabæk var i årevis prestens medhjelpar. I 1814 vart han vald til 2. utsending frå Mandals amt til riksforsamlinga på Eidsvoll. Han høyrde til unionspartiet».

Første barn, Haagen kom til verden året efter og ble døpt[iii] 15 februar 1789. Som fadre fikk han Ole Haagensen Utsland; Tollak Olsen; Haagen Haagensen; Ranau Thomesdater; og Aadne   Christensdatter – alle fra Utsland.

Marthe ble døpt[iv] i Holum kirke – den som ble revet i 1823 – 17 september 1791. Fadrene hennes var Ellef Hagensen; Tollak Olsen; Thone Christensdatter; Asbør Sigmundsdatter Utsland; og Ole Bentsen Fugelstad.

Eldstegutten, Haagen, døde året efter. Han ble bare tre år gammel og ble begravet[v] 16 februar 1792.

De neste tre barna var tre piker og en gutt. Først, Maren, som ble døpt[vi] 8 februar 1794. Som fadre fikk hun Ole Bentsen Schievisland og Hustru; Osmund Olsen; Ole Olsen; og Olu Torgiusdatter – alle fra Schievisland.

I februar 1795 ble en sønn, Haagen som sin avdøde bror, døpt[vii] – datoen er ikke helt klar. Fadrene var Knud Haagensen og Hustrue; Tarald Olsen og Hustrue; og Christen Tollisen – alle bosatt på Utsland. Haagen antageligdøde som liten for han er ikke nevnt i folketellingen av 1801 – men begravelsen er ikke funnet.

Dernest, knappe to år senere, Maren en gang til – hun ble døpt[viii] 12 oktober 1796. Denne gangen var fadrene Torkild Rejersen Utsland og Hustru; Christen Tollefsen; Stian Olsen; og Marthe Eriksdatter – alle bosatt på Utsland.

Og så var det Siri.

I 1801[ix] finner man Siri på Utsland i Holum sogn, sammen med mannen Erich og barna Marthe (10); Marie (7); og Marie (5). Erich er beskrevet som «Bonde og grdbruger», og sammen med dem bor hans mor, den 69 år gamle enken Marthe Eriksdatter. I tillegg består husstanden av Erichs niese, Haagen Thorkildsen (16) og husbondens søster, Guri Haagensdatter (29) – disse to må tjene til livets opphold og «Gaar begge i dagleye».

Året efter fikk familien enda en gutt, og for tredje gang døpte[x] Gunhild et guttebarn Haagen – de skjedde annen juledag 1802. Fadrene var Elef Haagensen fra Berge; Torgild Haagensen i Mandal; Haagen Haagensen; Thone Christensdatter; og Siri Olsdatter Utsland.

Noen år senere flyttet familien til Ro i Halse sogn, for i 1806 kjøpte Gunhilds mann gården Jaabek, som han drev[xi]. Samme år fikk visstnok[xii] Gunhild en sønn, Ole, men det er ikke funnet noen dåp.

Siri Erichsdatter Jaabek ble konfirmert[xiii] 13 oktober 1813, og er ført opp som nummer 17 av 22 piker; medregnet 18 gutter var kullet på 40 ungdommer denne høstsøndagen.

Efterhvert opprant 1814, det ble fred i Kiel, det ble notabelmøte på Eidsvold, og Christian Fredrik utstedte et åpent brev til det norsk folk der ha ba om at det skulle bli valgt representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april og gi Norge en ny grunnlov. Det vil si, valgene skulle gjennomføres i to omganger: i hver menighet skulle man utpeke valgmenn, og disse skulle så møtes på amts-nivå og velge de som faktisk skulle reise til Eidsvold.

Menigheten i Mandals sogn, som også omfattet landdistriktet, møttes i Mandal 11 mars 1814 og utpekte[xiv] som sine valgmenn til amtsmøtet Erik Haagensen Jaabek og Aanen Jonsen, begge bønder.

Valgmennene fra samtlige sogn in Mandals amt møttes på Tinggården Lunde i Søgne Sogn 19 mars, der de valgte[xv]           som representanter til riksforsamlingen Osmund Andersen Lemsland; Erik Haagensen Jaabech; og Siver Amundsen Eeg.

Marens far Erik spilte ikke noen ledende rolle under forhandlingene på Eidsvold, men var visstnok tilhenger av unions-partiet, det vil si av Wedel-Jarlsberg. Og da møtet var over reiste han vel hjem: fra Eidsvold til Mandal 45 mil, så til fots ville det nok ta rundt 90 timer eller så, med hest og vogn kanskje halvparten av det: en liten uke trengtes nok.

Og så kom han vel hjem igjen da det er var over, slik at familien fikk se ham igjen i slutten av mai eller tidlig i juni.

Siri ventet med å gifte seg, da hun gjorde det var hun rundt 33 år gammel. Han som skulle bli mannen i hennes liv var Tobias Sørensen Holmeland, bosatt på «Mid. Møll»: han var to år yngre enn henne. Som forlovere hadde de Ole Sørensen Mokla [?] og Erik Haagensen Jaabæk. Vielsen[xvi] fant sted 5 juli 1832.

Paret slo seg ned på Møll – hun er for anledningen gitt navnet Sigrid – der de fikk sitt første barn, Søren, 1 september 1833. Denne gutten ble døpt[xvii] 15 september i nærvær av fadrene Erich Haagensen Jobbek; Tarald Nielsen Fiskeland; Ole Sørensen Møll; Osloug Sørensdatter Nøding [?]; og Anne Sørensdatter Nedre Bringsdal.

Neste barn var også en gutt. Haagen så dagens lys 1 januar 1837. Da han ble døpt[xviii] 8 samme måned var fadrene Erik Haagesen Jobbek; Anund [NN] Møll; Ole Sørensen Hopen; Elen Gurine Tollisdatter Jobbek; og Maren Eriksdatter Ime.

Om det var en sammenheng med fødslene, eller av helt andre årsaker, døde Siri Eriksdatter Medmøll 9 mai 1837, bare 35 år gammel. Hun ble begravet[xix] 18 samme måned.


[i] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 463-464
[ii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 37-38
[iii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 407-408
[iv] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 423-424
[v] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 267-268
[vi] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 437-438
[vii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 443-444
[viii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 449-450
[ix] Folketelling 1801 for 1020P Holum prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058338001500
[x] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 485-486
[xi] Sveinall, Paal, Øyslebø : gard og ætt. 2; Mandal : Sogenemnda i Marnardal, 1976, p 249, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[xiii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1745-1817, s. 94-95
[xiv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 48, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 45-46, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xvi] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1830-1839, s. 170
[xvii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1820-1849, s. 90-91
[xviii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1820-1849, s. 108-109
[xix] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1820-1849, s. 205-206