307 Marte Marie Helgesdatter Waagaard

Marte Marie kom til verden 28 august 1815 og ble døpt[i] i Norderhov Kirke 28 desember samme år. Denne gangen ble fadrene Gmd. Ole Hoff Marigaard; Gmd. Erik Waagaard; Gdm. Iver Alme [NN]; Gmdsd. Marte Kile [NN]; Gmdsd. Pionnang [?] Heen; og Gdmsd. Marte Jonsdatter Alme.

Foreldrene var Anne Eriksdatter Kihle og Helge Ellingsen Waagaard, de hadde giftet seg tre år tidligere:

«Vice Corporal Helge Ellingsen Waagaard og Pige vare efter Kongebrev af 29 Januarij 1812 viet i Huuset uden foregaaende Lysning af Trolovelsen»: slik het det da inngikk ekteskap 7 februar 1812. Selve vielsen[ii] fant sted 13 februar.

Om Helges liv og karriere er ikke så mange detaljer kjent, men et verk[iii] om Stortinget og Statsrådet forteller i 1914 at han var

« … født paa Barnaas i Lunde Sogn, Norderhov 27de januar 1781, søn av gaardbruker Elling Helgesen Vagard (eier av Vaagaard, Barnaas og en gaard i Land og en meget formuende mand) og Martha Povelsdatter. Var i 1814 musketer ved det ringerikske kompani av 2det nationale korps, deltok i krigen høsten 1814, senere eier av Vaagaard i Haug sogn, Norderhov, hvor han døde 25de mars 1817. Den sygdom, hvorav han døde, skal han ha faat ved en svømmetur over Glommen».

Om faren var velstående, så hadde Helge søsken: en yngre bror og søster, samt flere eldre halvsøsken fra morens første ekteskap[iv], så det ble kanskje ikke allverdens på hver av dem, men det ser ut til at han overtok gården Vaagaard.

Første barn var en gutt som til verden tidsnok til å bli døpt[v] 18 mai samme år: Erik. Som fadre hadde han Gulbrand Kile; Johannes Ween; Erik Waagaard; Gulbrand Tandbergs Kone Eli; Berte Oppen; og Kari Ween.

Neste barn var også en gutt, han så dagens lys henimot slutten av 1813 – moren ble introdusert 13 februar året efter – og ble døpt[vi] 6 februar 1814. Da fik han navnet Elling og fadrene Gulbrand Hanberg; Erich Waagard; Ole Hoff; Ragnild Alme; Mari Hverven; og Marte Alme.

Da Elling ble båret til kirken var allerede Kielerfreden et faktum, men notabelmøtet på Eidsvold hadde ennå ikke funnet sted. Efter at det hadde litt holdt, sendt Christian Fredrik ut et brev til de norske folk – sivile såvel som militære – og ba om at det skulle velges representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny forfatning. Denne forsamlingen skulle samles på Eidsvold 10 april 1814.

I Nordenfjeldske Infanteriregiment, den enheten Annes mann tilhørte – ble alle offiserer og mannskaper forsamlet under våpen på sine ulike steder: Enebakk, Ullensaker og Enebakk, allerede 25 februar for å avlegge eden til Norges selvstendighet, og for å utpeke valgmenn. Disse valgmennene møttes 10 mars, og valgte[vii] som representanter Capitain Peter Blankenborg v. Prytz og Musketeer Helge Ellingsen Vaagaard. De merket seg, særskilt, at alle danskfødte i regimentet hadde avlagt eden.

Så samlet man seg altså på Eidsvold påskedagen 1814. Om Helge reiste dit hjemmefra, så hadde han ikke trengt å legge av gårde før dagen før – men han kan jo ha vært på et tjenestested for det var urolige tider, eller han kan ha gjort seg ærender underveis.

Under selve møtene spilte ikke Helge Waagaard noen fremtredende rolle, selv om han sies[viii] å ha tatt ordet ved flere anledninger og ikke minste gjennom å legge frem egne tanker om verneplikten.

Under alle omstendigheter så tok jo Riksforsamlingen efter hvert slutt, det siste møtet ble holdt 20 mai, og så reiste vel Helge hjem til Anne igjen. Inntil han altså reiste i krigen om høsten.

Hele denne tiden var Anne på egen hånd, og hadde sikkert nok å holde fingrene i med barn, gård, dyr og annet hjemme på Vaagaard. I 1815 fødte hun sitt tredje barn: det var Marte.

Så vidt over ett år senere fikk Martes mor en gutt igjen, da Ole kom til verden 1 september 1816.  Han ble døpt[ix] 10 november samme år. For ham valgte foreldrene fadrene Gmd. Gulbrand Kile; Gmd. Ole Erik Heen; Gdm. Erik Waagaard; Gmdsd. Else Tanberg; Jfr. Maren Muus paa Tollem; og Gdm.  Marte Alme.

Marte Marie var ikke mer enn halvannet år gammel da hun mistet sin far, Eidsvoldsmannen, bonden og soldaten Helge Waagaard. Han døde 25 mars 1817 og ble begravet[x] 10 april. Han ble ikke mer enn 35 år gammel.

Dermed var kanskje gode råd dyre for Marthes mor: hun satt med små barn, en gård, og sikkert forpliktelser. Og selv om hun tok hensyn til hva skikken var, så forble hun sikkert ikke lenger i enkestand enn hun strengt tatt var nødt til.

Likevel tok det tre år før hun giftet seg påny, denne gangen med den ett år eldre Gulbrand Olsen Wager. Som forlovere hadde de Kirkesanger Larsen og Gmd. Lars Wager. Vielsen[xi] fant sted 2 juni 1820.

Da hadde fått sitt første barn, datteren Else Helene, nesten et halvt år tidligere. Denne piken ble født 12 januar 1820. Jordmoren var Juliane Jensen. Hun ble døpt[xii] 9 juli samme år, i Houg Kirke. Fadrene hennes ble Gulbrand Tanberg; Lars Wager; Marte Dahli af Hole; og Eli Sørum.

Neste barn ble en gutt. Ole kom til verden 22 april 1822 og ble døpt[xiii] 6 oktober i Norderhov kirke. Denne gangen var fadrene Lar Wager; Helge Kihle; Erich Marigaard; Eli Tandberg; Eli Sørum; og Else Moe.

Slik det ser ut, gikk det fem år frem til neste barn, som også var en gutt. Edvard Martin meldte sin ankomst 13 juni 1827 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xiv] ble bekreftet i kirken i Norderhov 14 oktober. Fadrene hans var Ragnild Pedersdatter Plodningen; Marthe Jørgensdatter Moe; Else Gulbrandsdatter Sandberg [?]; Else Larsdatter Wager; Kari Lagesen; Ole Christoffersen Lie; og Helge Gulbrandsen Kihle.

To år senere var det Helge som så dagens lys 12 desember 1829 og ble døpt[xv] 4 juli 1830. Denne gangen var fadrene Gulbrand Tandberg; Lars Wager; Thor Faadene; Marthe Kihle; Inger Sætrand; og Maren Moe.

Marte Helgesdatter Waagaard ble konfirmert[xvi] i Norderhov Kirke 2 oktober 1831, da hun var 16 – selv om kirkeboken sier 15. Presten bedømte kunnskapen hennes som god og førte henne opp som den tredje av 27 piker. Sammen med 37 gutter var altså kullet på 64 ungdommer som stod for presten denne høstsøndagen.

De neste årene ser man ikke Marte i kildene; hun dukker først opp igjen i forbindelse med at hun gifter seg når hun er i slutten av tyveårene. Hennes tilkommende var Christopher Eriksen Heen, en jevngammel bonde fra, sies[xvii] det, Søndre Hen på Ringerike. Som forlovere hadde de Erik Waagard og Helge Enger. Vielsen[xviii] fant sted i Wiger Kirke 5 februar 1844.

Paret fikk sitt første barn, en sønn, senhøstes samme år: Marte hadde nok valgt mannen sin selv. Erik ble født 3 oktober 1844 og ble døpt[xix] i Houg Kirke 1 desember. Fadrene var Erik Helgesen Waagaard; Ole Gulbrandsen Hougerud; Ole Larsen Wager; og Marte Eriksdatter Noklebye.

De neste to barna var også gutter. Helge kom til verden 17 desember 1845 og ble hjemmedøpt av Pastor Krog. Denne dåpen[xx] ble stadfestet i Norderhov Kirke 27 januar 1846. Ved denne anledningen var fadrene Else Maria Larsdatter Klakken; Christian Gulliksen Tandberg; Kjøbmand Ole Helgesen Waagaard; Hans Andreas Tandberg; Edvard Marthin G. Waagaard; Else Helena Gulbrandsdatter Vaagaard; og Massi Oline [NN].

Og, til slutt, Guldbrand Andreas som, visstnok[xxi], så dagens lys annen juledag 1847. Dåpen er ikke funnet i kirkebøkene.

Om det var noen sammenheng er ikke kjent, men Marte døde allerede 5 august 1848. Hun ble begravet[xxii] 18 samme måned.


[i] SAKO, Norderhov kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1814-1867, s. 34-35
[ii] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1812-1814, s. 149
[iii] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø : samt tillæg, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, p 1919, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120501104
[iv] Folketelling 1801 for 0613P Norderhov prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058270002910
[v] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1812-1814, s. 3
[vi] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1812-1814, s. 15
[vii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 65, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[ix] SAKO, Norderhov kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1814-1867, s. 68-69
[x] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1814-1833, s. 214-215
[xi] SAKO, Norderhov kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1814-1867, s. 412-413
[xii] SAKO, Norderhov kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1814-1867, s. 154-155
[xiii] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1819-1837, s. 146-147
[xiv] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1819-1837, s. 354-355
[xv] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1819-1837, s. 442-443
[xvi] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1819-1837, s. 808-809
[xviii] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1837-1847, s. 372
[xix] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1837-1847, s. 131
[xx] SAKO, Norderhov kirkebøker, G/Ga/L0004: Klokkerbok nr. I 4, 1824-1849, s. 422-423
[xxii] SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1847-1856, s. 341