386 Borghild Asgautsdatter Regelstad

Borghild ble døpt[i] i Talgøe kirke 29 mai 1795. Denne gangen valgte foreldrene som fadre for barnet Kirstien Berhoff; Eli Bendtsdatter; Johanne Toresdatter Regelstad; Jacob Sebbøe; Ole Meling; og Biørn Biørnsen Nærland.

Foreldrene var Borgele Tormodsdatter Ropeid og Asgout Olsen Rigelstad, de hadde giftet seg fire år tidligere: «Copul: Ungkarl Asgout Olsen Rigelstad med Enken Borgille Tormodsdatter Robei. Hun medbragte Attest vedkommende Sognepræst Hr Brodersen». Vielsen[ii] fant sted 5 søndag efter trefoldighet – 25 juni[iii] – 1780.

Moren, Borgele, hadde vært gift tidligere, med Lars Knudsen – de ble viet[iv], antagelig, før 12 juli 1778, som er datoen for neste vielse i kirkeboken.

Lars Knudsen døde nokså snart, for 20 februar 1779 holdt presten «Liig-Tale» over ham[v]. Han ble 34 år gammel.

Det var ikke noen barn av dette ekteskapet, og så ble det efterhvert Borgele og Asgaut.

Paret bosatte seg på hans hjemsted, der sønnen Ole kom til verden året efter. Han ble døpt[vi] 14 januar 1781 og fikk fadrene Jannik Vestbøe; Laurenze Olsdatter Rigelstad; Rasmus Rigelstad; Asgout Nordbøe; og Ole Jonsen Rigelstad.

To år senere ble det en gutt til da Lars så dagens lys i 1783. Han ble døpt i kirken 5 november det året, men døde nokså snart og ble begravet[vii] 23 samme måned.

Anna ble døpt[viii] 7 november 1784. Som fadre hadde hun Martha Meeling; Birthe Nærland; Ingeri Thomasdatter; Nils Kindingstad; og Søren Reistad.

To år senere ble det en gutt til. Han ble døpt[ix] 1 november 1789 og fikk da navnet Reier og fadrene Marthe Vaade; Berthe Berge; Martha Tormodsdatter Rodbei;Johannes Berge; Syver Qvame; og Torgiøls Thormodsen Rodbei.

Ingeri ble født på Talgje, nordvest for Stavanger en dag på sensommeren. Da hun ble døpt[x] i 26 august 1792 var fadrene Ragnild Danielsdatter Berge; Kirstine Gudmundsdatter Faae [?]; Marthe Mogensdatter Regelstad; Sognepræsten Hr Bernhoff; Rasmus Henricsen Westbøe; og Børge Pedersen Qvanvik.

Så var det Borghilds tur.

Det gikk to år frem til Dorthe Sophia som ble døpt[xi] 3 august 1797. For henne var fadrene Kari Nordbøe; Marthe Thode; Dorthe Wesbye; Niels Schielsnæs fra Stierneøe; Lars Kriegen; og Jacob Olsen Regelstad.

Borgild døde som liten pike; hun ble begravet[xii] 16 juni 1799. Borgild ble litt over fire år gammel.


[i] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 136
[ii] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 61
[iv] SAST, Jelsa sokneprestkontor, IV: Ministerialbok nr. A 3, 1768-1796, s. 82-83
[v] SAST, Jelsa sokneprestkontor, IV: Ministerialbok nr. A 3, 1768-1796, s. 212-213
[vi] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 64
[vii] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 84
[viii] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 91
[ix] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 120
[x] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 128
[xi] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 143
[xii] SAST, Finnøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1773-1816, s. 199