53 Giedschken Edvardine Røring Sørensdatter Lund

Giedschen, senere i livet kjent som Dina[i] kom til verden 10 juni 1781 og ble døpt[ii] i Vanse Kirke 13 samme måned. Fadrene hennes var Sr Jonas Eilersen Lund; Jørgen Tostrup Lund; Mr. [NN]; Mad: Anna Margrete Lund; og Jomfru Anna Cathrine Bugge.

Foreldrene var tolder Søren Brun Lund og Anne Else Benedikte Bugge – de hadde giftet[iii] seg i Farsund fem år tidligere, 25 juni 1776, efter kongelig dispensasjon.

Første kjente barn var Giedschen – hele fire år efter foreldrenes bryllup. Det kan være helt naturlig, eller det kan ha vært vanskelig å bære et barn frem – eller barn er født og ikke vokset opp. Men ingen slike er funnet.

Efter Giedschen gikk det også nokså lenge før lillebroren Eiler så dagens lys. Det skjedde 7 juni 1784. Da han ble døpt[iv] 12 samme måned i Vanse, var fadrene Hr: Jochum B: Lund; Hr Gabriel Gabrielsen Lund; Hr Hejberg; Madme Inger Mareken Lund; og Jomfru Mulderup.

Severina Benedicta Lund, kom til verden 17 juli 1785 og ble døpt[v] 8 dager senere, 25 juli. Da var fadrene Herr Kammerraad Hejberg; Studios. Bones. Candidatie Theologi Smit [?]; Frue Magnus Lund; Madme Sara Helena Lund; og Jomfr: Carolina N: Lund.

Jonas Olivarius ble født 9 januar 1787. Ved dåpen[vi] en uke senere, 16 januar, var fadrene Hr Saxe; Studios: Hr Olaus Pawels; Mr. Bænzer; Madam Elizabeth Urbye; Jomf. Bolette Urbye; og Komfr: Bolette Mundgaarden.

Lillesøsteren Elen Magrethe meldte sin ankomst 20 februar 1788 og ble døpt[vii] 8 dager senere, 28 februar. Fadrene var Lieutenant Egede; Lieutenant Rødøe; Gabriel Jochumsen; Madm. Elisabeth Lund; og Jomfr. Holst.

Peter Tobias så dagens lys 22 juli 1790 og ble døpt[viii] fem dager senere. Det vil si, en kirkebokinnførsel[ix] litt tidligere sier at han ble født 20 juli, men denne er krysset ut av den som førte pennen. Peter Tobias’ fadre var Hr Mag. Peter Olivarius Bugge; Hr Job-Dissen [?] Thun Bødtker; Madme  Bugge junior; og Jomfr. Bolette Urbye.

Tilsynelatende siste barn var Hans Wilhelm som ble født 2 juni 1792 og døpt[x] 16 samme måned. Fadrene var Hr Lieut. Esch [?]; Herr Ebbe Lund; Serg. Gabriel Christian Lund; Madme Mette Cathr. Lund; og Jongfr. Anna Dorthea Bugge.

Giedschens konfirmasjon er ikke funnet, men hun gikk vel gjennom den seremonien omkring 1795-1797, for ellers hadde hun ikke senere kunne gifte seg.

I 1801[xi] bodde Gisken Edvardine Røring Lund fremdeles hjemme hos foreldrene, Handelsborger og skibsreder Søren Brun Lund og konen Ane Else Benedicte Bugge. De bodde i Fahrsund 2. Ved siden av Gisken fant man der søsknene Eiler (16) – han var for øvrig ikke hjemme men i Frankrike; Severine Benedicte (15); Jonas Olivarius (14); og Elen Margrethe (13). Familien hadde seks tjenestefolk. Disse var Rejer Torgusen (18); berthe Marie Rejersdatter(51); Thora Olsdatter(19); erik Rejersen (25), som hadde «udygtigheds pas gaar i dagleje»; Ole Samuelsen (18) i dagleie; og Elen Helene Pedersdatter (19) som også gikk i dagleie.

Litt over et år senere giftet hun seg, 21 år gammel. Hennes tilkommende var Gabriel Lund[xii] som året tidligere ble registrert i folketellingen[xiii] som «studiosus» og sønn av «Handelsborger skibsrehder og forligs commissær for byen» Jocum Brinch Lund og Inger Marichen Luth, bosatt i Fahrsund 1 og, efter Giskens søskens fadre å dømme, venner av familien. For ytterligere opplysninger op familien til Gabriel Lund kan man konslutere «Familien Lund fra Farsund : en bibliografi[xiv]

Gabriel var født 4 en eller annen måned i 1773 og hjemmedøpt av sognepresten. Denne dåpen[xv] ble bekreftet i kirken, ser det ut til, 8 oktober. Faren var Mr Jochum Lund, moren Inger Marichen Luth. I 1801[xvi] fant man Gabriel som en 27 år gammel «Studiosus» hjemme hos foreldrene i Fahrsund 1. Faren omtales som «Handelsborger skibsrehder og forligs commissær for byen», han og konen er begge i sit første ekteskap og har en sønn til hjemme hos seg: Ebbe, 25 år gammel. Husstanden knyttet til seg hele seksten mennesker, familien medregnet. Der var en husjomfrue og 4 piger, en av dem med et fosterbarn; en dreng, en møllerdreng, en comptoir-dreng ; og to «Bødkere ved sildefiskeriet». Av alle disse var syv i dagleie, det vil si, de bodde vel andre steder.

Gabriel[xvii] er beskrevet andre steder: velutdannet – teolog – verdensvant og beleven, sukksessrik og initiativrik, styrtrik – og svært tykk. Det ble visst Dina – her kalt Edvardine – efterhvert også, i det minste i henhold til en efterkommers slekts-beskrivelse[xviii]:

«Av utseende var Gabriel en høi, røslig kar. Men allerede efter et besøk i 1812 har biskop Claus Pavels (hans studiekamerat fra København) skrevet om ham, at han hadde «faaet en monstrøs Korpulence». «Ma soeur» Edvardine var liden av Væxt, men ligeså fed som ham – min tro et drøyt Egtepar».

Giedschen og Gabriel fikk sitt første barn, en gutt, 27 april 1803. Jochum Brinch ble hjemmedøpt. Dåpen[xix] ble bekreftet i kirken 27 mai samme år. Fadrene hans var Capt. Just von Ely; Jochum B. Lund; Søren B. Lund; Mame Inger Marichen Lund; og Jomfr. Severine Lund.

Jochum Brinch levet ikke opp, han døde bare et halvt år gammel. Han ble begravet[xx] 23 oktober 1803.

Neste barn, Søren, ble født halvannet år senere, 18 april 1805. Han ble døpt[xxi] 25 mai og fikk som fadre Sr Arentz; Sr Wibye; Johannes O. Lund; Frue Carolina Ely; og Jomfr. Grethe Lund.

Enda 18 måneder senere meldte  en ny Jochum Brinch seg: det skjedde 2 desember 1806. Da han ble døpt[xxii] 17 samme måned var fadrene Hr Jacob Lund; Jens Michael Lund; Madme Ane Margrethe Lund; og Jomfr. Ane Severine Lund.

Året efter døde Giedschens svigerfar. Kiøbmand Jochum Brinch Lund gikk bort, 63 år gammel, og ble begravet[xxiii] 23 september 1807.

Fjerde barn ble også en gutt, mens de to av tre siste alle var piker. Gabriel Edvard kom til verden 6 september 1808. Da han ble døpt[xxiv] 4 oktober samme år valgte foreldrene som fadre Hr Ejler Lund; Møller Brighel; Madme Elen Margrethe Lund; og Jomfru Grethe Urbye.

Halvannet år senere døde svigermoren, enkefru Inger Marichen Lund. Hun ble 64 år gammel Begravelsen[xxv] fant sted  15 mars 1810.

Tolv måneder senere fikk Giedschen sitt femte barn, og første pike. Inge Marie Benedicte ble født 7 mars 1811 og døpt[xxvi] 21 samme måned. Pikebarnet fikk fadrene Cancellieraad Bøckman; [NN] Erik [NN]; Pastor Dreyer; Madme. Dreyer; og Jomfru Elizabeth Lund.

Ebbe Joachim så dagens lys 26 februar 1813. Da han ble døpt[xxvii] 25 mars var fadrene Hr Ebbe Lund; James S. Lund; Pet. Conr. Krohn; Frue Severine Lund; Jomfr. Inger M: Dreyer.

Så opprant 1814, det ble en traktat i Kiel, Norges vei mot et brudd med Danmark begynte og det ble holdt valg til Riksforsamlingen som skulle samles på Eidsvold 10 april samme år.

Gabriel ble valgt[xxviii] til førsterepresentant for Listers Amt, sammen med Fogeden i Lister, Jens Erichstrup; og Bonde Tekis Jakob Torkildsen Lundegaard fra Lyngdal. Han ble visst medlem av Finanskomiteen[xxix], og Wergeland[xxx] har en kort karakterisering av ham: «Flink, dannet og bereist. Var Cand. Tehologiæ med bedste Karakteer».

 

For å nå frem til Eidsvold til 10 april må vel Gabriel har reist fra Farsund borti to uker tidligere, uken før Palmesøndag kanskje, den falt på 3 april dette året[xxxi]. Så da ble Dina alene med barna – og tjenerskapet, og knaksje så hun til forretningen også. Forsamlingen hadde sitt siste møte 20 mai om eftermiddagen, så om man gir plass for noen opphold av forretningsmessig karakter underveis var vel Gabriel hjemme igjen en gang henimot midten av juni 1814.

Det neste man ser til Giedschen eller Dina er at yngstedatteren Severine Emilie Margrethe Lund kom til verden 6 mars 1817. Hun ble hjemmedøpt 26 samme måned, og fikk dåpen[xxxii] stadfestet i kirken 23 april. Da var fadrene Hr. L. Sundt; Herr Ejler Lund; Hans Bøkman; Frue Bøkman; og Jomfrue Elizabeth Lund.

I 1827 og 1828 ble Gabriel innvalgt til det 5 ordentlige og 3 overordentlige Storting[xxxiii]. Valget ble holdt på Vigeland i Søndre Undal 16 oktober 1827, og 8 fikk stemmer – mot Gaardbr. T. J. Lundegaard, som fikk 9 og Gaardbr. O. O. Øverland, som fikk 7.

 I 1830, var Gabriel på plass i Stortinget[xxxiv] igjen, han var første-representant for Lister og Mandals Amt, som han representerte sammen med Skipperborger og Gaardeier Reinert Tobias Tønnesen Bergsager og Sektionschef og Gaardeier.

I alle tre tilfeller ble nok Giedschen også ved disse anledningene overlatt til seg selv mye av tiden, og nå var det gått nedover med forretningene, slik at livet i Farsund sikkert ikke var så enkelt for henne som det hadde vært – selv om man kan være trygg på at hun levet adskillig bedre enn de aller fleste. Nedgangen var begynt nokså snart efter at krigen sluttet i 1814, og Norges nye myndigheter ikke videreførte de subsidiene som tidligere hadde vært tilgjengelige for deler av fiskeriene[xxxv]:

«… Gabriel Lund reiste da i 1817 inn til Christiania for å utirke myndighetenes bifall til samme støtte som før i tiden for sildefiske under skottland foruten tollfrihet for salt til nedleggingen. Odelsthinget nedla saken i 1818, tross kraftig støtte av grev Wedel. … Virksomheten i Farsund ble likevel ikke oppgitt. … Resultatene ble små … et nytt forsøk ble gjort av Gabriel Lund, da han i 1830 satt i Stortinget, førte heller ikke frem. …»

På denne tiden hadde han allerede trukket seg ut av forretningene, men fikk hjelp fra høyere hold[xxxvi]:

«Mot regjeringens instilling ble han av Carl Johan, som satte pris på ham for hans utmerkede fransk, siest det, utnevnt til postmester i Trondhjem i 1830».

Utnevnelsen kom før 9 desember 1830, for den dagen ble det offentliggjort i Drammens Tidende[xxxvii].

Han begynte ikke i den nye stillingen før sommeren efter:

        «Trondhjem, den 6te Juli. – Vor nye Postmester Hr. Gabriel lund har begyndt sit Embede med en Fortolkning af en Befaling, som naturligviis er meget besværlig for os. Han bekjendte nemlig igaar, at han ikke kunde udlevere Breve eller Aviser fra Kjøbenhavn) altsaa heller ikke fra Hamburg eller det øvrige Udland), førend han har faaet Tid til at gjennemstikke ller gjennemrøge dem[xxxviii]».

Dina var med til Trondhjem, men om de kom samtid – men episoden antyder vel at hun hadde en ektemann som ikke nødvendigvis var den mest fleksible!ig er ikke kjent. Hvordan det var eller ikke var, de fikk ikke lange tiden sammen i Trondhjem

Postmester Gabriel Lund, bosatt i Krambogaden og 59 år gammel, døde 3 november 1832 og ble begravet[xxxix] i Trondhjem 8 samme måned.

Dødsfallet ble annonsert i Trondhjems Adresseavis[xl] og andre aviser[xli] fra 6 november 1832:

«      Det tungeste Skjæbnens Slag rammed mig og mine ulykkelig 6 Børn, idet vi, Natten til den 2den Dennes, berøvedes vor Glæde og Støtte, min ædle, elskede Mand, Postmester Gabriel Lund. Den Forevigedes Alder blev Noget over 59 Aar, af hvilke jeg delede de 30 med ham i det lykkeligste Samliv. Ingen Mand og Fader kunde være kjerligere og trofastere med Sine end den Hedenfarne, of Faa bleve, vistnok, bitterligere begrædt. Af vore Børn møde ham 3 i de evige Boliger, hvor de visseligen med ham nedbede hos den Algode Styrke og Mod for had ulykkelige Efterladte, der igiennem Sorgens tunge Tarer velsigne hans kjere, – kjere Minde.

        Trondhjem, den 5te Novbr. 1832.

                    Gidsken Eduadine Røring Sal. Lunds».

De to barna som døde er ikke foreløpig funnet i kildene.

Gidsken Edvardine reiste tilbake til Farsund, og der døde hun 2 januar 1841, 59 ½ år gammel.

Dødsfallet ble gjort kjent i Morgenbladet 11 januar:

«          At vor kjære Moder, Edvardine Røring Lund, Enke efter afdøde Postmester G. Lund,  afgik ved døden den 2den dennes i en Alder af 59 ½ Aar, – tilkjendegives herved sørgeligst for fraværende Beslægtede og Venner.

            Farsund, den 4de Januar 1841.     Den Afdødes Børn[xlii]».

Hun ble begravet[xliii] i Farsund 8 januar.


[i] Om ham, se for eksempel Gabriel Lunds «Farsund-Lundene», [Dybwad], 1950, p 96; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033020026  
[ii] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 321-322
[iii] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 181-182
[iv] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 403-404
[v] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 3
[vi] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 11
[vii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 16
[viii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 31
[ix] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 30
[x] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 41
[xi] Folketelling 1801 for 1041P Vanse prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058344002917
[xii] Om ham, se for eksempel Gabriel Lunds «Farsund-Lundene», [Dybwad], 1950, pp 94-; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033020026  
[xiii] Folketelling 1801 for 1041P Vanse prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058344002900
[xiv] Kaye Weedon, Familien Lund fra Farsund : en bibliografi; (Cappelen), 1943; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110305024
[xv] SAK, Lista sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1768-1794, s. 109-110
[xvi] Folketelling 1801 for 1041P Vanse prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058344002900
[xvii] Kaye Weedon, Familien Lund fra Farsund : en bibliografi; (Cappelen), 1943; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110305024
[xviii] Gabriel Lund, Farsund-Lundene; [Dybwad], 1950; p 96; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033020026.
[xix] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 106
[xx] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 108
[xxi] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 116
[xxii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 125
[xxiii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 129
[xxiv] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 133
[xxv] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 140
[xxvi] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 145
[xxvii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1784-1815, s. 157
[xxviii] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 22, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xxix] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 52, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xxx] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte; Guldberg & Dzwonkowski, 1842; p 29, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xxxii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1815-1836, s. 8
[xxxiii] Tallak Lindstøl, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 2 D. 1 : De enkelte storting og statsraader 1814-1885; Kristiania: Steen’ske bogtrykkeri, 1914; p 129; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120500013
[xxxiv]Petersen, Siegwart | Weisser, J.A. | Cappelen, J. | Halvorsen, H.A. | Adler, J.G. | Falsen, Christian Magnus; Storthings-efterretninger : 1814-1833 : udgivne efter offentlig Foranstaltning. B. 3 : Tredie overordentlige Storthing 1828 samt sjette og syvende ordentlige Storthing 1830 og 1833; Christiania: Jacob Dybwad, 1882; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013110528001
[xxxv] Gabriel Lund, Farsund-Lundene; [Dybwad], 1950; p 70; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033020026.
[xxxvi] Gabriel Lund, Farsund-Lundene; [Dybwad], 1950; p 96; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033020026.
[xxxix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0047: Ministerialbok nr. 601A15, 1831-1839, s. 341
[xl] Trondhjems Adresseavis; Norge, Sør-Trøndelag, Trondheim: , 18321106; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_null_null_18321106_65_89_1
[xli] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger; Norge, Sør-Trøndelag, Trondheim: , 18321106; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18321106_3_89_1
[xliii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1836-1846, s. 112
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070702620091