58 Gunhild Olsdotter Skjævesland

Gunhilds opphave er hyllet i mørke: hun kom nok fra et sted i Holum eller et nabo-sogn, men hverken dåp eller konfirmasjon er funnet.

Gunhild – skrevet Gonild – giftet seg da hun var midt i tyve-årene. Hennes tilkommende var en sambygding, Ungkarl og Skoleholder Erik Haagensen under Utsland. Vielsen[i] fant sted 16 juni 1788.

Hennes første barn kom til verden året efter og ble døpt[ii] 15 februar 1789. Som fadre fikk han Ole Haagensen Utsland; Tollak Olsen; Haagen Haagensen; Ranau Thomesdater; og Aadne      Christensdatter – alle fra Utsland.

Neste barn så dagens lys to år senere; en pike som fikk navnet Marthe da hun ble døpt[iii] 17 september 1791. Fadrene hennes var Ellef Hagensen; Tollak Olsen; Thone Christensdatter; Asbør Sigmundsdatter Utsland; og Ole Bentsen Fugelstad.

Eldstegutten, Haagen, fikk ikke leve opp. Han ble bare tre år gammel og ble begravet[iv] 16 februar 1792.

De neste tre barna var tre piker og en gutt. Først, Maren, som ble døpt[v] 8 februar 1794. Som fadre fikk hun Ole Bentsen Schievisland og Hustru; Osmund Olsen; Ole Olsen; og Olu Torgiusdatter – alle fra Schievisland.

I februar 1795 ble en sønn, Haagen som sin avdøde bror, døpt[vi] – datoen er ikke helt klar. Fadrene var Knud Haagensen og Hustrue; Tarald Olsen og Hustrue; og Christen Tollisen – alle bosatt på Utsland. Haagen antageligdøde som liten for han er ikke nevnt i folketellingen av 1801 – men begravelsen er ikke funnet.

Dernest, knappe to år senere, enda en Maren – hun ble døpt[vii] 12 oktober 1796. Denne gangen var fadrene Torkild Rejersen Utsland og Hustru; Christen Tollefsen; Stian Olsen; og Marthe Eriksdatter – alle bosatt på Utsland.

Så var det Siri: hun ble døpt[viii] i Holme-Kirke 14 juli 1799. Siris fadre var Tollak Olsen Utsland; Osmund Olsen Siævisland; Ole Olsen; Thone Christensdatter; og Guri Haagensdatter Utsland.

I 1801[ix] finner man Gunhild på Utsland i Holum sogn, sammen med mannen Erich og barna Marthe (10); Marie (7); Marie (5); og Siri (2). Erich er beskrevet som «Bonde og grdbruger», og sammen med dem bor hans mor, den 69 år gamle enken Marthe Eriksdatter. I tillegg består husstanden av Erichs niese, Haagen Thorkildsen (16) og husbondens søster, Guri Haagensdatter (29) – disse to må tjene til livets opphold og «Gaar begge i dagleye».

Året efter fikk de enda en sønn, of for tredje gang døpte[x] Gunhild et guttebarn Haagen – de skjedde annen juledag 1802. Fadrene var Elef Haagensen fra Berge; Torgild Haagensen i Mandal; Haagen Haagensen; Thone Christensdatter; og Siri Olsdatter Utsland.

I løpet av de neste årene flyttet familien til Ro i Halse sogn, og i 1806 kjøpte Gunhilds mann gården Jaabek, som han drev[xi]. Samme år fikk visstnok[xii] Gunhild en sønn, Ole, men det er ikke funnet noen dåp.

De neste årene gikk vel med til å se efter barn og hus og dyr på gården, og med slekten og kirken – slik det stort sett var: men noe belegg for dette finnes ikke.

Efterhvert opprant 1814, det ble fred i Kiel, det ble notabelmøte på Eidsvold, og Christian Fredrik utstedte et åpent brev til det norsk folk der ha ba om at det skulle bli valgt representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april og gi Norge en ny grunnlov. Det vil si, valgene skulle gjennomføres i to omganger: i hver menighet skulle man utpeke valgmenn, og disse skulle så møtes på amts-nivå og velge de som faktisk skulle reise til Eidsvold.

Menigheten i Mandals sogn, som også omfattet landdistriktet, møttes i Mandal 11 mars 1814 og utpekte[xiii] som sine valgmenn til amtsmøtet Erik Haagensen Jaabek og Aanen Jonsen, begge bønder.

Valgmennene fra samtlige sogn in Mandals amt møttes på Tinggården Lunde i Søgne Sogn 19 mars, der de valgte[xiv]    som repesetatner til rikgsforsamlinen Osmund Andersen Lemsland; Erik Haagensen Jaabech; og Siver Amundsen Eeg.

Gunhilds mann Erik spilte ikke noen ledende rolle under forhandlingene på Eidsvold, men var visstnok tilhenger av unions-partiet, det vil si av Wedel-Jarlsberg. Og da møtet var over reiste han vel hjem: fra Eidsvold til Mandal 45 mil, så til fots ville det nok ta rundt 90 timer eller så, med hest og vogn kanskje halvparten av det: en liten uke trengtes nok.

En efterkommer av Erik og Gunhild bidro til prosjektet med å dokumentere nettop efterkommerne av dem som deltok, og om Erich er det der skrevet[xv]:

«Erik Haagensen Jaabæk var ein lærar, gardbrukar, handelsmann, og eidsvollsmann frå Øyslebø i Vest-Agder.
Jaabæk var frå garden Usland i Øyslebø. Han var i om lag 20 år skulehaldar i Holme og Øyslebø. Deretter tok han over farsgarden, men garden vart så teken frå han med odel. I 1806 kjøpte han garden Jaabekk i Holme og busette seg der. Han var ein driftig kar, og dreiv handel med både trelast og ullvarer. Varene kjøpte han på marknader, og selde dei vidare i heimbygda. Elles var han aktiv som smed og bøkker.
Jaabæk var i årevis prestens medhjelpar. I 1814 vart han vald til 2. utsending frå Mandals amt til riksforsamlinga på Eidsvoll. Han høyrde til unionspartiet.
Jaabech ble ikke valgt til det overordentlige storting høsten 1814 og kom heller ikke senere til å delta i politikken.
Erik Haagensen Jaabæk døde 4.jan 1845 iflg ministerialbok for Halse. Dette har vi i slekta visst fordi hans «svigersønn» Søren Pedersen Jaabæk som gifte seg med enka etter hans sønn Hågen, var valgt inn på tinget det året: Denne ventet til etter dødsfallet før han reiste til Tinget».

Saa vites levet Gunhild og mannen et stille liv som ikke satte så mye spor efter seg i kildene – han med gården og sine forretningsinteresser og annet, hun med dyrene, familien, slekten og, kan man vel gjette – kirken.

Kone Gunhild Olsdatter ble 81 år gammel. Hun døde på Jaabæk 8 februar 1844 og ble begravet[xvi] 16 samme måned. Mannen hennes, Follougmand Erich Haagensen på Jaabæk, døde 4 januar 1845 og ble begravet[xvii] 9 samme måned.


[i] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 37-38
[ii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 407-408
[iii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 423-424
[iv] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 267-268
[v] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 437-438
[vi] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 443-444
[vii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 449-450
[viii] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 463-464
[ix] Folketelling 1801 for 1020P Holum prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058338001496
[x] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 485-486
[xi] Sveinall, Paal, Øyslebø : gard og ætt. 2; Mandal : Sogenemnda i Marnardal, 1976, p 249, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015061708158
[xiii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 48, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xiv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 45-46, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xvi] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1840-1847, s. 230
[xvii] SAK, Mandal sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1840-1847, s. 213