87b Elisabeth Cathrine Eliasdatter Øreslund

Elisabeth Cathrine var antagelig ikke svært opptatt av begivenhetene som utspant seg i 1814: hun var knapt seks år gammel.

Hun ble født, antagelig, tidlig på høsten i 1808 og døpt[i] i Vestre Moland 28 august det året. Som fadrene hadde hun Anders ös. Høvaag; Peder Svendsen Ejdjord; Ole Andersen v. Høvaag; Ingebørg Gammelsdatter v. Øresland; og Rachel Nielsdatter v. Øresland.

Foreldrene var Elias Olsen og Elen Cathrine Svendsdatter v. Øresland – de hadde giftet seg 11 år tidligere. Han var – må man anta – ungkar, mens hun var enke, og de hadde kongelig bevilling datert 3 mars 1796. Som kausjonister hadde de Christian Severin Ullesund og Anders Hansen øster Høvaag. Vielsen[ii] fant sted 17 april 1796.

Elen Cathrines første mann var Svend Pedersen. Disse to hadde giftet seg 10 juni 1787: Elen Cathrine Svendsdatter Glottingsvog og Svend Pedersen Edjord ble viet[iii] i Vestre Moland.

Elen og Svend fikk sitt første barn da Peder kom til verden 20 mai 1789. Han ble døpt[iv] dagen efter og hadde da fadrene Christopher Omundsen yt. Aarsnæs; Haaver Onundsen Høvaag; Christian Sivertsen Ullesund; Jørgen Pedersen yt. Aarsnæs; Inger Pedersdatter yt. Aarsnæs; og Maria Jahnsdatter Ejdjord.

Sivert fulgte litt over to år senere, 31 august 1791. Da han ble døpt[v] 11 september var fadrene Aanon Johnsen Ejdiord; Knud Rasmussen Vesterhus; Anfin Augustinusen Knavig; Signe Larsdatter Qvaase; og Anna Cath: Tønnisdatter Hæstad.

Sivert levet ikke opp, men døde av kikhoste da han var litt over året gammel, 20 november 1792. Han ble begravet[vi] 2 desember.

Ved tredje anledning skulle det bli en pike. Inger Cathrine så dagens lys 30 september 1793 og ble døpt[vii] 6 oktober samme år. Hun er en av de få som er ført inn i dåpsprotokoll med navnet i kortform: «Inger Cath:». Fadrene ble Salve Salve Ejdiord; Christopher Omundsen Arisnæs; Christen Evensen Bræchestøe; Marthe Hansdatter Aarisnæs; og Marthe Tønnesdatter Hæstad.

Inger Cathrine døde også som liten, 2 mars 1794, altså knapt halvannet år gammel. Hun ble begravet[viii] 7 samme måned.

Nok en pike meldte sin ankomst 25 april 1796. Da hun ble døpt[ix] 1 mai fikk hun navnet Susanna Cath: – som sin søster med forkortet versjon –  og fadrene  Christopher Ommundsen Qvaase; Torjus Olsen Homme; Arnfin Arnfinsen Knavig; Mette Maria Siversdatter Ullesand; og Guri Gundersdatter Taugaasen.

Svend Pedersen, Elisabeth Cathrines mors første mann, døde av «Brystsyge» 16 januar 1796 og ble begravet[x] 24 samme måned.

Moren, Elen Cathrine Svendsdatter, giftet seg påny året efter, altså med Elias Olsen Væst. Ørsland. De hadde kongelig bevilling. Kausjonistene var Christian Severin Ullesund og Anders Hansen øvre Høvaag. Vielsen[xi] fant sted 3 mars 1797.

Første barn av Elen og Elias var en pike, Maren. Hun ble født 14 mai 1799 og døpt[xii] 19 samme måned. Fadrene var Poul Larsen Ejdiord; Christopher Jørgensen Konnstad; Torkild Jørgensen Konnstad; Magrethe Olsdatter øvre-Høvaag; og Maria Johannesdatter Qvaase.

I 1801[xiii] bodde Elisabeth Cathrines foreldre og de eldre halvsøsknene på Ørisland vestre – faren ble beskrevet som «Skipper og gaardbruger» og 33 år gammel, moren var 30 og gift for annen gang. Sammen med dem bodde hennes sønn Peder Svendsen, nå tolv år gammel, og datteren Susanne Cathrine Svendsdatter, som var fem. De hadde ett felles barn: dette var Maren som nå var to. Økonomisk var det vel så noenlunde – selv om det ikke kostet mye kan man notere at de hadde råd til en tjenestepike, 17 år gamle Joran Olsdatter.

To år senere var det Anne Søvrine som stod for tur. Hun så dagens lys 30 mars 1804 og ble døpt[xiv] 2 april samme år. For henne valgte foreldrene som fadre Niels Olsen Rendal; Anders Hansen ø. Høvaag; Tonnes Nielsen v. Ørsland; Magrete Olsdatter Østervaag; og Gurj Augustinusdatter Knovig.

Allerede året efter kom Olene Severin til verden, det skjedde 15 november 1805. Ved dåpen[xv] 24 samme måned var fadrene Niels Sleendal; Anders Hansen ø. Høvaag; Imanuel Olsen v. Øreland; Ingebor Gammelsdatter; og Ane Marie Nielsdatter v. Øresland.

Så var det altså Elisabeth Cathrine i 1808, og en lillesøster av henne tre år senere.

Anne Marie ble født 14 oktober 1811 og døpt[xvi] knappe fjorten dager senere, 27 oktober. Anne Maries fadre var Peder Sørensen Eidjord; Aage Markussen; Jørgen Nielsen V. Ørisland; Margrethe Olsdatter Ø. Høvaag; og Anne Marie Nielsdatter V. Ørrisland.

Elisabeth Cathrine ble, rimeligvis, konfirmert – men denne handlingen er ikke funnet. I det hele tatt ser man ikke mer til henne i kildene som er tilgjengelig, før hun gifter seg i 24-årsalderen.

Den hun fant seg – eller som fant henne – var Peder Johnsen, en skipper med fortid i marinen, og en av fire representanter for Søe-Defensionen under riksforsamlingen på Eidsvold i 1814. Under forhandlingen var Peder ikke av de mest iøyefallende, som mange av de lavere klasser holdt han en lav profil. Han stilte seg på selvstendighetspartiets side, avgav votum når det var krevet, og bekreftet fra tid til annen muntlig hva han hadde stemt. På ett punkt grep han inn, sammen med med-representanten fra Søe-Defensionen, Even Thorsen, den eneste representanten som ikke kunne lese og skrive, og satte frem et forslag[xvii] omkring verneplikten i sjøforsvaret.

Peder var blitt enkemann noen år tidligere da konen, Cathrine Margrethe Nilsdatter, døde av slag 45 år gammel 2 november 1832. Hun ble begravet[xviii] 8 samme måned.

Peder og hans første kone hadde flere barn. Første barn var en gutt. Johannes ble født 11 januar 1812, og døpt[xix] i Kristiansand 29 samme måned. Året efter ble det nok en gutt, Niels. Han så dagens lys 25 oktober 1813 og ble døpt[xx] 7 november samme år. Datteren Marie kom til verden 30 april 1816 og ble døpt[xxi] 8 mai samme år. To og et halvt år senere, 30 oktober 1818, så Tellef dagens lys. Han ble døpt[xxii] 8 november. Nestemann, Peter Christian, meldte sin ankomst julaften 1820 og ble døpt[xxiii] i kirken 5 januar. Catharine fikk nok en gutt 21 februar 1823. Han fikk navnet Morten da han ble døpt[xxiv] 13 april samme år. Henrik kom til verden 25 august 1825. Han ble døpt[xxv] 30 oktober. Elling så dagens lys 22 august 1827 og ble døpt[xxvi] 7 oktober samme år. Peder og Catharina Margrethes siste barn ble en pike. Cathrine Elizabeth meldte sin ankomst 20 juli 1829 og ble døpt[xxvii] 18 oktober samme år.

Så døde altså Peders første kone, og han forble enkemann i flere år. Hvornår de to traff hverandre er ikke lenger kjent, men som forlovere hadde de J. Holmen og J. Landaas. Vielsen fant[xxviii] sted i Christiansand 2 april 1836. Før dette hadde Peder gjort opp med barna gjennom et samfrendeskifte av 13 juli 1835 – så paret hadde kanskje kjent hverandre en tid.

Det vites ikke, men det er rimelig å tenke seg at paret bosatte seg i det huset Peder hadde kjøpt i 1814, og som i moderne tid har adressen Skippergaten 43.

Det ble ikke noe langt ekteskap: Peder døde allerede 10 juni 1836, 53 år gammel. Han ble begravet[xxix] 14 samme måned.

Dødsfallet var antagelig uventet, i det minste hvis det er det samme som refereres til i Den Constitutionelle[xxx], en Christiania-avis, som selv har tatt historien fra en lokal publikasjon:

«- I Christiansandsavisens No. 45, 46 og 47 har med megen Hæftighed imellem tvende Anonymer den af os tilforn berørte Strid angaaend Christiansands Deeltagelse i Festligholdelsen af 17de Mai været fortsat. I sidstnævnte No. Indeholdes ogsaa Beretning om et den 11te dennes paabegyndt Forhør betræffende en formeentlig begaaet Forbrydelse af den Art, som vel sjeldn vil være omfattet af nogen Criminallovgivnings udtrykkelige Ord. En Styrmand (Søren Gregersen), som det lader, med Føie, er melig mistænkt for at have forført sin Skipper til Drukkenskab og faaet saa meget Brændeviin ned i ham som mueligt, for at gjøre ham uduelig til at være Skipper, og selv faae Skibet at føre; at han nogle Gange har slaaet Skipperen (Peder Johnsen) der døde strax efter Hjemkomsten kom i land, har han tilstaaet. Forhøret skulde den 13de fremdeles fortsættes».

Gjetningen om at dette er samme mann som han Elisabeth Cathrine var gift med styrkes vel av at dødsfallet 10 juni er notert i Morgenbladet[xxxi] 24 juni samme år.

Elisabeth Cathrine forble ikke enke så svært lenge, allerede året efter giftet hun seg påny. Denne gangen valgte hun seg en 20 år gammel ungkar fra Skaalevig, en knapp halvtimes kjøring syd for Kristiansand, men på denne tiden uten fastlandsforbindelse. Navnet var Jacob Aanonsen. Som forlovere hadde Peder Jacobsen i Christiansand og Ole Carl Thomassen fra Skaalevig. Vielsen[xxxii] fant sted i Oddernes kirke 19 oktober 1837.

Jacob var sønn av Ånon Pedersen og Gunild Tomasdatter Mebø, de hadde giftet seg i 1803 efter at Aanon hadde fått kjøpe gården på auksjon for 420 riksdaler. Jacob hadde fem søsken: Ingeborg, Anna, Peder, Tomas, og Tønnes Andreas. Det var Tønnes Andreas og Jacob som kjøpte gården av moren 1847 – inntil da satt hun med eiendomsretten selv. Underveis i livet ble jacob den første som holdt oppbyggelse på Flekkerøya, og på eget initiativ reiste han omkring i kystbygdene som emissær når han hadde anledning til det[xxxiii].

Paret bosatte seg i Skaalevig, der Elisabeth forble resten av livet. Der fikk de sitt første barn, en pike, som de kalte Gunhild Cathrine da hun ble døpt[xxxiv] 13 mai 1838. Fadrene var Anton Christoffersen Berge; Jens Pedersen i Christiansand; Thomas Pedersen paa Mebø; Gunnil Torkilsdatter Skaalevig; og Susanne Cathrine Pedersdatter i Christiansand.

To år senere, omkring 1840, fikk Elisabeth visstnok tvillinger, Aanund[xxxv] og Elias[xxxvi], men det er ikke funnet hverken dåp eller begravelse for disse.

Enda to år gikk, og så kom Petronelle Thomine til verden. Det skjedde 11 januar 1842. Da hun ble døpt[xxxvii] 16 samme måned var fadrene Tørres Arnesen; Ole Hansen; Hans Arnesen Skaalevig; Anne Marie Eliasdatter i Christiansand; og Gunnild Gurine Pedersdatter Skaalevig.

En annen mulig datter, Anne Elisabeth[xxxviii], er heller ikke funnet blant de døpte eller de begravede i Oddernes.

Jessine Cathrine, derimot, er dokumentert født 18 juli 1844 og hjemmedøpt. Dåpen[xxxix] ble bekreftet i kirken 28 samme måned. Fadrene hennes ble Tønnes Andreas Aanonsen; Ole Andreas Tollefsen; Thomas Møller Pedersen i Skaalevig; Ingeborg Aanonsdatter i Christiansand; og Ellen Cathrine Hansdatter i Skaalevig.

Elisabeths sønn Elias kom til verden 10 februar 1847 og ble døpt[xl] 14 samme måned. Denne gangen var fadrene Tønnes Andreas Aanonsen; Ole Andreas Hansen; Ole Andreas Tellefsen; Kone Ingeborg Abrahamsdatter; og Pige Marthe Dorthee Hansdatter – alle fra Skaalevig.

Gaardbruger og Lods Jacob Aanonsen og Elisabeth Cathrine Eliasdatter i Skaalevig fikk sønnen Aanon 30 juni 1850. Da han ble døpt[xli] 7 juli var fadrene Gaardbruger Aanon Christophersen Berge; Gaardbruger Tønnes Andreas Aanonsen Skaalevig; Ungkarl Jacob Pedersen fra Christiansand; Kone Ingeborg Aanonsdatter; og Pige Amalie Cathrine Pedersdatter fra Christiansand.

Siste barn var Marie – hun kom til verden 17 juli 1854, da Elisabeth var 46 år gammel. Marie ble døpt[xlii] 23 juli og fikk da fadrene Huusmand Erich Nielsen; Gaardbruger Ole Andreas Tellefsen Skaalevig; Ungkarl Jacob Pedersen fra Christiansand; Kone Berthe Thorsdatter Skaalevig; og Pige Petronelle Pedersdatter fra Christiansand.

I 1865[xliii] finner man Elisabeth Cathrine i folketellingen for Oddernes. Hun og mannen bor, som ventet, på Skaalevig på Ydre Flekkerø, og sammen med dem finner man barna Elias (19); Aanen (16); og Marie (12). De har også en tjenestepike – 23 år gamle Amalia Anstensdatter. Jakob var «Gaardbruger og Selveier» og på gården[xliv] sådde de ½ tønne bygg og satte to tønner poteter – ved siden av å holde seg med to kuer og to får.

I 1875[xlv] hadde Elisabeth og mannen – hvor mange av barna som da fremdeles bodde hjemme er ikke slått fast – fremdeles to kuer, de hadde tre sauer; og sådde ½ tønne bygge, 1/8 tønne havre, og 3 tønner poteter. Fem år senere solgte Jacob gården til sønnen Ånon for 720 kroner.

Elisabeth Cathrine Eliasdatter døde 10 mars 1883. Hun ble over 75 år gammel. Begravelsen[xlvi] fant sted 15 mars.


[i] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 117
[ii] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 197
[iii] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 192
[iv] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 66
[v] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 70
[vi] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 251
[vii] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 74
[viii] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 252
[ix] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 79
[x] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 253
[xi] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 197
[xii] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 85
[xiii] Folketelling 1801 for 0926P Vestre Moland prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058328000014
[xiv] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 99
[xv] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 106
[xvi] SAK, Vestre Moland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1816, s. 129
[xvii] Den Norske Rigs-Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold i Aaret 1814 : udgivne efter Hoved-Protocollen. B. 2, Christiania:Trykt hos J. Lehmann og C. Grøndahl, 1814, pp 77-78, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009092203016
[xviii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1827-1841, s. 452
[xix] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 652-653
[xx] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 684-685
[xxi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 732-733
[xxii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1778-1818, s. 768-769
[xxiii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1818-1821, s. 134-135
[xxiv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 29
[xxv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 97
[xxvi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 144
[xxvii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1827-1841, s. 33
[xxviii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1827-1841, s. 363
[xxix] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1827-1841, s. 495
[xxxii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1820-1838, s. 193
[xxxiii] Rudjord, Kåre, Oddernes bygdebok. 1 : Gardshistorie, Kristiansand kommune, 1968, p 61, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148176
[xxxiv] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0004: Klokkerbok nr. B 4, 1837-1846, s. 4
[xxxvii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1838-1851, s. 18
[xxxviii] Rudjord, Kåre, Oddernes bygdebok. 1 : Gardshistorie, Kristiansand kommune, 1968, p 68, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148176
[xxxix] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1838-1851, s. 32
[xl] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1838-1851, s. 50
[xli] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1838-1851, s. 77
[xlii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1851-1863, s. 20
[xliii] Folketelling 1865 for 1012P Oddernes prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038177000282
[xliv] Folketelling 1865 for 1012P Oddernes prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01038177000280
[xlv] Rudjord, Kåre, Oddernes bygdebok. 1 : Gardshistorie, Kristiansand kommune, 1968, p 68, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148176
[xlvi] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1865-1884, s. 164