90 Anne Jakobsdatter Fladeby

Da Anne giftet seg med Ole Svendsen Iglerød i 1816 var Eidsvoldsforsamlingen allerede to år i fortiden.

Ole var bondesønn og soldat, og tilhørte Søndenfieldske Infanterie-Regiment. I 1814, efter at Kieler-traktaten var underskrevet, var det notabelmøte der Christian Frederik lot seg overbevise om at han måtte velge en annen vei til kronen enn arveretten, og så gikk det ut et brev til folket – både sivile og militære – der det ble bedt om at det skulle velges representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform. Den skulle møtes på Eidsvold 10 april 1814.

De ulike avdelingene av Søndenfieldske Infanterie-Regiment – det var spredd fra Halden til Brevik – avla ed til Norges sak, og utpekte valgmenn – en offiser og en underoffiser som måtte være 25 år og eie jord – og disse møttes på Frederikshald 10 mars 1814. Som utsendinger til Eidsvold på regiments vegne valgte[i] de Regiments Chef, Oberst Daniel Frederik von Petersen[ii], Kongelig Dansk Kammerherre, og Musketeer Ole Svendsen, Eier af Gaarden Ilerød i Marker.

På Eidsvold stilte Ole Svendsen seg på selvstendighetspartiets side, men spilte ikke noen fremtredende rolle. Og da forhandlingene var over 20 mai reiste han vel hjem igjen, men gjorde visst tjeneste på Fredriksten senere på året.

Anne Fladeby giftet seg med denne karen i Aremark kirke i 1816. Som forlovere hadde de Gøte Houg og Amund Krosby. Ole var 32 – Anne 17. Vielsen[iii] fant sted 12 juli.

Anne var født 7 oktober 1797 og døpt[iv] dagen efter, 17 søndag efter trefoldighet – 8 oktober – samme år. Fadrene var Johanna Hansdatter; Amund Maundsen Frosby; Anne Giøthesdatter Hough; Hans Holther; og Johannes Brynildsen Fladeby.

Foreldrene hennes var Jacob Clausen Fladeby og Anne Hansdatter – hvornår de hadde giftet seg er ikke fastlagt.

En datter – om det var den første er ikke kjent – kom til verden høsten 1792. Hun ble døpt[v] i Aremark gamle kirke 16 september og fikk da som fadre Anne Aslaksdatter; Daniel Gundersen Buar ødegård; Cornelius Olsen Buar; Else Larsdatter Riise; og Johannes Olsen Bruun.

I 1801[vi] finner man Anne sammen med foreldrene – den 35 år gamle «Bondemand» Jacob Clausen og hans 31 å gamle kone, Anne Hansdatter – på Fladebye 1/2 Gaard i Aremark. Utenom disse finner man Annes storesøster Christine (8) og tre tjenestefolk. De var drengen Daniel Hansen (19), samt pikene Mari Andersdatter (17) og Mari Nielsdatter (14).

Efter Christine ble det altså Anne, og så gikk det enda seks år frem til neste barn. Det var også en pike, og hun fikk navnet Marthe da hun ble døpt[vii] 17 april 1803. Fadrene hennes var Martha Andersdatter; Hans Johannesen Kollerød; Anne Hansdatter Kollerød; Anders Hansen; og Hans Hansen Kollerød.

To år senere ble det en gutt. Hans kom til verden våren 1805 og ble døpt[viii] 21 april det året. Hans fikk fadrene Marthe Christensdatter Fosby; Anne maria Fladland; Anne Hansdatter Kollerød; Niels Andersen Hougbu; og Hans Hansen Kollerød.

Annes lillesøster Else meldte sin ankomst tre år derefter og ble døpt[ix] 20 oktober 1808. Denne gangen valgte foreldrene, som fadre, Marthe Christensdatter; Anne Gabrielsdatter; Amund Olsen Fosby; Anund Anundsen; og Jens Amundsen Krosbye.

Og, til slutt – i det minste er det ikke funnet noen flere søsken – var det Kirsten Dorthea som ble døpt[x] 1 september 1811. Som fadre hadde hun Anne og Amund Fosby; Anders Kosbu; og Amund Krosbye.

Anne Jacobsdatter Fladeby ble konfirmert[xi] seks uker senere, 13 oktober 1811. Hun er ført opp som den første av de 11 pikene – sammen med 8 gutter var kullet på 19 ungdommer som kom for presten denne høsten.

Så, knappe tre år senere, giftet hun seg. Og barna begynte å komme trillende – litt hadde nok den tidligere Eidsvoldsmannen tyvstartet, for Annes første barn, sønnen Hans Andreas, ble født allerede 28 februar 1817. Da han ble døpt[xii] 4 mars var fadrene Anne og Ole Rødset, samt Hans, Mette og Dorte Iglerød.

To år senere var det Anders Christians tur. Han kom til verden 19 og ble døpt[xiii] 27 januar 1819. Denne gangen var fadrene Mette Andersdatter; Hans Svendsen; Dorte Svendsdatter Iglerød; Marte Jacobsdatter Fladeby; og Peder Justesen [?].

Enda to år gikk – og litt til, og Kirsten Dorthea så dagens lys, det skjedde 17 november 1821. da hun ble døpt 28 samme måned var fadrene Anne Svendsdatter; Ole Mikkelsen; Ole Olsen Rødset; Hans Jacobsen Fladeby; og Dorte Svendsdatter Iglerød.

Bortimot tre år senere ble det en gutt da Svend meldte sin ankomst 16 juli 1824. Han ble døpt[xiv] 25 juli og fikk som fadre Christine Svendsdatter; Even Hendrichsen; Dorte Svendsdatter Iglerød; samt Hans og Else Jacobsdatter Fladeby.

Svend døde antagelig som liten, for litt over to år senere kom en annen gutt til verden og fikk samme navn – men ingen passende begravelser er funnet. Og han kan ha levet: selv om det er uvanlig, rent statistisk, er det ikke uhørt at to barn av samme foreldre fikk samme navn. Uansett, Svend – den annen – kom til verden 27 november 1826. Da han ble døpt[xv] 3 desember fikk han fadrene Christin Svendsdatter; Even Hendrichsen; Dorte Svendsdatter Iglerød; Else Hansdatter og Hans Jacobsen Fladeby.

Anne skulle få seks barn til – alle gutter. Først ute var Jacob som ble født 27 august 1829. Han ble døpt[xvi] 3 september. Fadrene hans var Christine Svendsdatter; Even Hendrichsen; Dorte Svendsdatter; Sedsel Evensdatter Iglerød; og Hans Jacobsen Fladeby.

Allerede året efter fikk Anne sønnen Ole, han meldte sin ankomst 21 november 1830 og ble hjemmedøpt. Han fikk dåpen stadfestet i kirken 19 desember og da var fadrene Christine Svendsdatter; Even Hendriksen; Sedsel Evensdatter Iglerød; Dorte Svendsdatter Qvisler; og Peder [NN] [NN].

Jens kom til verden 27 februar 1834[xvii]. Han ble døpt[xviii] 4 mars, og da var fadrene Christine Svendsdatter; Even Henriksen Sedsels; Hans Evensen Iglerød; og Maria Johannesdatter Hougbye.

Så ble det Christens tur, han ble født 22 januar 1837. Da han ble døpt[xix] 29 samme måned var fadrene Christine Svendsdatter; Even Henriksen; Sidsel Evensdatter; Mari Olsdatter; og Svend Evensen – alle på Iglerød.

Johan Martin så dagens lys 9 mai 1840. Da han ble båret til dåpen[xx] 24 mai var fadrene Christine Svendsdatter; Dorthe Christensdatter; Even Hendrichsen – alle Iglerød – samt Anders Iversen og Marthe Andersdatter Langeland.

På et eller annet tidspunkt ble Annes mann, Ole Svendsen, eier av Rishaugen, en gård i nærheten av Iglerød.

Det var der Pigen Kirstine Dorthea Olsdatter døde  9 august 1842, og ble begravet 14 samme måned. Hun var ikke fylt 21 år ennå.

Det var der de bodde da sønnen Hans Andreas kom til verden 21 juli 1845. Gutten ble døpt[xxi] 1 august, og da fikk han fadrene Christine Svendsdatter; Even Hendriksen; Anders Pedersen; Sidsel Evensdatter Iglerød; og Oloug Johannesdatter Sandbæk.

Efter dette ble det nok ikke flere barn – Anne var tross alt borti 48 år gammel på denne tiden – og i det hele tatt svinner både hun og mannen fra kildene de neste årene.

Det sies[xxii] at «Han var en av fire eidsvollsmenn som i 1864 deltok i femtiårsfesten for Grunnloven. Der skal han sammen med de tre andre ha blitt båret opp på gullstol i Rikssalen».

I 1865[xxiii] finner man henne på Rishougen i Aremark, sammen med mannen – nå 82 år gammel – og sønnene Ole (36) og Kristen (29) – henholdsvis farens hjelper og «Frihandler» – hva nå det var for noe. Og så har de naturligvis en tjenestepike, 24 år gamle Lena M. Andersdatter – fra Sverige.

Noen år senere døde Annes mann. Gaardmand Ole Svendsen, Eidsvoldsmand, gikk bort 1 november 1871 og ble begravet[xxiv] 10 samme måned.

Efter dette er det ikke sett mer til Anne i kildene som er tilgjengelig. Hun ble gammel, omkring 90 år. Anne døde 14 november 1887. Hun ble begravet[xxv] 24 samme måned, og jordpåkastelsen skjedde samtidig.


[i] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 73, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[ii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 73, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[iii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 2-3
[iv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 10
[v] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vi] Folketelling 1801 for 0118P Aremark prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058198000195
[vii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 28
[viii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 37
[ix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 51
[x] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 60
[xi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 363
[xii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 21-22
[xiii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 41-42
[xiv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 123-124
[xv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 157-158
[xvi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 187-188
[xvii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0002: Ministerialbok nr. III 2, 1834-1849, s. 139
[xviii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1814-1834, s. 221-222
[xix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0002: Ministerialbok nr. III 2, 1834-1849, s. 14
[xx] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0002: Ministerialbok nr. III 2, 1834-1849, s. 30
[xxi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0002: Ministerialbok nr. III 2, 1834-1849, s. 56
[xxiii] Folketelling 1865 for 0118P Aremark prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037989000043
[xxiv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0004: Ministerialbok nr. III 4, 1866-1877, s. 599-600
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060919050248
[xxv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1878-1897, s. 162