92 Mari Andersdatter Balke

Mari ble født 2 november 1789. Hun ble døpt[i] 22 søndag efter trefoldighet – 8 november – samme år. Fadrene hennes var Christian Balche; Ole Hammerstad og Quinde;  samt Daniel Rødstedt og Quinde.

Foreldrene var Anders Christiansen Balche og Pernille Jensdatter Hammerstad – de var blitt trolovet seg tidligere samme år, 5 april. Vielsen[ii] fant sted 28 april 1789.

Mari var første barn i denne unge familien; det sies at hun fikk en lillesøster, Dorte, i 1790 – men den dåpen er ikke funnet.

Lillebroren Christian kom til verden 10 januar 1791 og ble døpt[iii] 2 søndag efter Kristi Åpenbaringsdag – 16 januar[iv] – samme år. Fadrene var Mads Aarsbye og kvinne; Kristian Aarsbye; Jens Balche; og Mari Balche.

Så gikk det fire år frem til nestemann i søskenflokken, Jens. Han så dagens lys om våren i 1795, og ble døpt[v] 3 søndag efter påske – 26 april[vi] – samme år. Denne gangen var fadrene Paul Balke og Qvinde; Christian Balke; samt Peder Balke og Kone.

Dernest, Ole. Han meldte sin ankomst senhøstes 1797 og ble døpt 23 søndag efter trefoldighet – 19 november[vii] – samme år. Oles fadre ble Paul Nielsen og Qvinde; Anders Hassel; Johannes Balche; og Inga Balche.

Tre år senere ble det en pike igjen da Birte ble født mot slutten av 1799 eller helt i begynnelsen av 1800: hun ble døpt[viii] 1 Søndag efter Hellig tre Kongers – 12 januar[ix] – det året. Som fadre valte foreldrene Ole Hammerstad og Qvinde; Lars Olsen og Qvinde; samt Johannes Balke.

I 1801[x] finner man Mari hjemme hos foreldrene på Kirkebalke, der det var flere bruk. Faren betegnes «Bonde og gaardbeboer» og er 36 år gammel, moren er like gammel. Ved siden av Mari finner man søsknene Kristian (10); Dorte (8); Jens (6); Ole (3); og Berte (1). Familien har tre tjenestefolk; Helene Andersdatter (24); Anne Haagensdatter (19); og Johannes Johannessen (23).

To år efter folketellingen så Anders dagens lys – han ble døpt[xi] 7 august 1803. Fadrene var Jens Sunde og Qvinde; Birte Sunde; Kristian Balkestad; og Jens Balke.

Siste barn i søskenflokken var Karen. Hun ble født sommeren 1805 og døpt[xii] 14 juli. Fadrene var Ole Hammerstad og Qvinde; Ole Øgaard og Qvinde; og Christian Balkestad.

Nedtegnelsene om konfirmasjoner har et gap for perioden 1801-1808, rimeligvis er hun litt konfirmert omkring 1804 – og siden det var obligatorisk er det nokså sikkert at det skjedde.

Hva Mari gjorde de neste årene er ikke kjent, men gjetningsvis ble hun hjemem og hjalp til der, eller hun kom i tjeneste på en annen gård, eller kanskje litt av begge. Hun dukker opp igje i kildene i forbindelse med at hun gifter seg.

Den utvalgte var Corporal Peder Paulsen Balke, og efter bevilling ble hun og Peder viet[xiii] i huset 18 desember 1812. Som kausjonister hadde de Knud og Anders Balke.

Året efter overtok Peder farsgården Østre Balke, der paret bosatte seg – sevl om han sikkert var borte i perioder i sin militære rolle.

Og det var i den militære rollen at han skulle bli trukket inn i de nasjonale begivenhetene i 1814: efter Kielerfreden og notabelmøtet på Eidsvold i februar 1814, utstedte Christian Fredrik et åpent brev til folket, der han ba om at det skulle bli valgt representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny forfatning, og som skulle møtes på Eidsvold 10 april, 1 påskedag, samme år.

Representantene skulle velges både fra amtene og fra de militære avdelingene. Maris mann var knyttet til Søndenfjeldske Dragonregiment, og offiserer, underoffiserer og mannskaper med stemmerett samlet seg på Rustad på Toten 28 mars 1814 og valgte[xiv] Rittmester P. v. Ramm og Corporal P. Paulsen Balke som sine utsendinger.

Fra Balke kirke til Eidsvold er det knappe seks mil, så en mann kunne gå dit på en dag, eller kanskje bruke hest og vogn og komme dit på en halv dag, så Mari ble vel ikke alene hjemme før rundt 7-8 april det året: han kan ha vært hjemme Langfredag, men neppe Påskeaften[xv].

Under selve riksforsamlingen synes Peder ikke å ha vært spesielt synlig, men han hadde gleden av å ha sin nabo og svoger[xvi], Niels Fredriksen Dyhren, der – om ikke annet ga det selskap og bekjentskap.

Da forsamlingen endte var Mari allerede tre måneder på vei med hennes og Peders første barn, en gutt som kom til verden 18 november 1814. Pouel ble døpt[xvii] 20 samme måned og fikk som fadre Korporal Niels og Marte Dyhren; Lars Hammerstad; og Dorte Christiansdatter Balke.

Det skulle gå 11 år frem til neste kjente barn. Anders ble født 2 juli 1825. Da han ble døpt[xviii] 10 samme måned var fadrene Nils og Marte Dyhren; Lars og Helene Hammerstad; samt Mad: Jens Dalen [?].

Det var vel et forholdsvis stillferdig liv: man høre ikke om hverken Mari eller mannen de neste årene.

Mari mistet sin far 28 juli 1835 og ble begravet[xix] 7 august.

Maris mor, Føderaads-Enke på Balke Østre Pernille Jensdatter, døde 76 år gammel 4 mai 1840. Hun ble begravet[xx] 13 samme måned.

Senere samme år mistet Mari mannen. Gårdbruker Peder Paulsen på Østre Balke døde 6 september 1840. Han ble begravet[xxi] 16 samme måned.

Og dermed mister man Mari av syne igjen, frem til 1865[xxii], da det var folketelling. Hun er føderådskone, 77 år gammel, og bor fremdeles på Østre Balke. Eldstesønnen Poul har overtatt gården, og driver den sammen med konen, 53 år gamle Berthe Marie Nielsen. De har fire barn hjemme hos seg: Karen Mathilde (23); Petra (20); Nils (18); og Peder (12). Den yngste sønne, Anders, bor – 41 år gammel – hjemme hos sin mor, Føderådskonen. Gården har tre tjenestefolk; Marie Christiansdatter (20); Hellene Christiansdatter (22) – hun var fra Biri; og Ole Hansen (18). Tilslutt, og kanskje midlertidig, den 74 år gamle enken Rønau Olsdatter fra Gausdal, et legdslem.

Mari selv levet ni år til. Føderaads-Enke Mari Andersdatter døde på Balke 10 juni 1874. Hun ble begravet[xxiii] 19 samme måned.


[i] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 288

[ii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 279
[iii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 312
[v] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 58
[viii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 225
[x] Folketelling 1801 for 0528P Toten prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058260001848
[xi] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 316
[xii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 355
[xiii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 8, 1809-1814, s. 67
[xiv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 3, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913002
[xvii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 9, 1814-1820, s. 11
[xviii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 10, 1820-1828, s. 91
[xix] SAH, Østre Toten prestekontor, Klokkerbok nr. 1, 1827-1839, s. 111
[xx] SAH, Østre Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1840-1847, s. 196
[xxi] SAH, Østre Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 2, 1840-1847, s. 197
[xxii] Folketelling 1865 for 0528P Østre Toten prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038068002423
[xxiii] SAH, Østre Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 5, 1866-1877, s. 322