ci Martha Dorothea Hieronimusdatter von Bassøe

Martha Dorothea kom til verden efter nyttår 1751, og ble døpt[i] i Rakkestad Kirke 4 søndag efter Kristi Åpenbaringsdag, 31 januar[ii], det året. Fadrene hennes var Capitain Wogn; Hr Sorenskriver Stockfleth; Mon: Spiilman; Mad Nils Nilsens; og Madme Stockfleth.

Foreldrene Monsr Hieronymus Bassow[iii] og Else Hiort. De hadde giftet seg året før. Med støtte i en kongelig bevilling datert 6 mars 1750 ble de viet[iv] hjemme i huset 28 april samme år. Som kausjonister hadde de Sorenskriver Stockfleth og Monsr Vexelsen.

Faren var sorenskriver, moren av en bemidlet familie i Eidsberg, han ble utnevnt i 1760 og bodde, da Martha Dorothea kom til verden, på gården Gjølstad i Rakkestad.

Martha Dorothea var familiens første barn. Nestemann var også en pike. Hun kom til verden mot slutten av 1752. Da hun ble døpt[v] 15 desember det året fikk hun navnet Anne Christine og fadrene Sorenskriver Stockfleth; Hr Gabriel Kamstrup; Karen Aalborg; og Grete Aalborg.

Anne Christine døde kanskje som barn – stamtavlen[vi] nevner andre av barna ved yrke eller ekteskap – men noen bare som «barn».

Omkring et år senere så Peter dagens lys. Han ble døpt[vii] annen juledag 26 desember 1753. Fadrene var Sign. Nils Nilsen Luhum; Mr: Hint; Mad: Stockfleth; og Frøken Grete de Seue.

Litt mer enn ett år senere ble det en pike igjen. Else ble døpt[viii] 8 februar 1755 og som fadre hadde hun Mad: Nilsen; Karen Aalborg; Mon: Peder Blom; Mon: [NN]; og Ole Schønning.

Enda en lillesøster, Karen, kom til verden i 1756. Da hun ble døpt[ix] 30 april det året fikk hun fadrene Fru Krigsraadinde Schade; Jomfrue Schade; Hr Cap: Wogn; Hr Mosgaard; Lieut de Seue.

Lillebroren Hans ble født om våren, han og. Hans dåp[x] fant sted 12 mai 1757. Denne gangen var fadrene Lieutn. Paasche og Frue; Jomfru Sponning [?]; Capit. Hylle [?]; og Anne [NN].

Efter Hans fulgte Fredrik, han meldte sin ankomst sommeren 1758 og ble døpt 4 juli. Fredriks fadre ble Frøken Grethe og Josefine [?] de Seue; [NN] [NN]; Peter Morsgaard; og Berthe Aalborg.

Så var det Jens’ tur: han var også et sommerbarn. Da han ble døpt[xi] 10 søndag efter trefoldighet, 19 august[xii], 1759 hadde han fadrene Hr Obriste de Seue; Fru Obristinde de Seue; Hr Johannes Liverud og Hustrue; og Hedvig Dorthea Allborg.

Enda fire gutter fulgte de neste årene. Andreas kom til verden om vinteren 1761 og ble døpt[xiii] på Maria Renselses-dag, mandag 2 februar[xiv]. For ham valgte foreldrene Hr Foged Rested; Mons Brandt; Karen Aalborg; Frøchen Louise de Seue; og Maria Aalborg.

Hvorfor man valgte navnet Anders rett efter Andreas er ikke kjent, men denne gutten ble født sommeren 1762 og døpt[xv] 24 august det året. Anders’ fadre var Borgermester Nieman og Byfoget Seyersted fra Frederichstad; Hr Capit: Schlangbust; Obriste de Seue; og Frøken de Seue.

Om Anders levet opp er usikkert: også han er betegnet bare som «barn» i stamtavlen[xvi].

Det samme er tilfelle for tre av de siste fire barna. Nils; Alexander; og Ole Schoug er alle “barn» i stamtavlen[xvii], mens Johanne giftet seg med en Bach.

Nils ble hjemmedøpt[xviii] av sin far 22 desember 1763. Det er ikke funnet noen tilsvarende begravelse.

Johannes ankomst til jorden fant sted våren 1765. Hun ble døpt[xix] 2 mai i nærvær av fadrene Frøchen de Seue; Frue Aalborg; Hr Capit: og Lieut. de Seue; og Hr Mosgaard.

Alexander, som fulgte året efter, ble døpt[xx] 12 september 1766. Alexanders fadre ble valgt å være Hr Mosgaard; Msr Blix; Msr Aars; Madselle Rude; og Elizabeth Aalborg.

Marthe Dorthea ble konfirmert[xxi] første søndag efter påske, 26 april[xxii], 1767. Hun er ført opp først av femten piker. Sammen med de tretten gutten var de altså et kull på 28 ungdommer som kom for presten denne vårdagen.

Senere samme år fikk hun en siste lillebror, Ole Schough. Han ble født høsten 1767 og døpt[xxiii] 28 oktober det året. For denne gutten ble fadrene Hr Capit: von Hilton [?] og Frue; Jomfrue Weier; samt Msr Morland og Hustrue.

Om det er noen usikkerhet om hvilke av Martha Dorotheas søsken som vokste opp, er det desto bedre at stamtavlen[xxiv] gir en slags «fasit» i form av listen over Hieronymus Bassøes arvinger.

Opplysningene er gitt av Marthas bror, Hans, omkring 1807/8, og arvingene oppgis å være:

«Kaptein Hans Bassøe

Garver Jens Bassøe, boende paa Toten

Andreas Bassøe, sogneprest til Trysil

Ældste datter, Marthe Dorthea, død i ægteskab med sorenskriver Halvor Heyerdahl; efterladt 4 børn, (som nævnes)

Else Bassøe, enke efter kjøbmand Jacob Nørbech.

Johanne Bassøe, gift med underklokker Johannes Johannesen i Eidsberg».

Med andre ord, bare fem av de mange søsknene var i live på den tiden.

Ved konfirmasjonen var Martha Dorothea mellom seksten og sytten år gammel; omkring tre år senere giftet hun seg. Livsløpet hennes er beskrevet i stamtavlen:

«Marthe Dorthea Bassøe, gift med Heyerdahl.
        …

        Efter hende er opbevaret en navnedug, mærket 1764, som hun altså har syet, da hun var 13 aar gammel.

        * 1. 6 1770 i Rakkestad, 19 aar gl, med sorenskriver Halvor Heyerdahl, døbt 19. 1. 1748 i Høland, + 11.11. 1819 paa Sundet i Fron i huset hos sin søn presten H. O. F. Heyerdahl. (Rigstidenden no. 94 for 1819. I enkekassen no. 377 er dødsdagen angivet til 12 novbr. Søn af oberst Christian Heyerdahl paa Fosser i Høland og Anna Margretha Fremming, som blev gift 14. 1. 1745 i Høland; hun døde en maaneds tid efter Halvors fødsel og blev begr. 23. 2. 1748 i Høland.

        Han skrev sitt navn «H. Heyerdahl».

        Halvor Heyerdahl blev sorenskriver i en alder af 21 aar, nemlig 22. 9. 1769 i Ide og Marker,  …

        Sorenskriver Heyerdahl var beleven og kunde være meget elskværdig, men af sine nærmeste efterkommere fik han forøvrigt ikke det bedste lov. Han var udsvævende og ødsel, og der kunde være meget at sige paa den maade han behandlede sin 2den hustru. (Kilde: hans datter fru E. Due og flere). Hans mindre gode egenskaber er dog ikke nedarvet paa hans talrige efterslægt».

Marthe Dorothea Hieronymusdatter Bassøe og Halvor Hejerdal giftet seg altså, som kausjonister hadde de major Heierdal og Hr Sorenskriver Bassøe. Vielsen[xxv] fant sted 1 juni 1770.

Paret bosatte seg visst i Skjeberg, der de fikk sitt første barn, sønnen Christian. Han ble døpt[xxvi] i Skjeberg Kirke langfredag – 29 mars[xxvii] – 1771. Fadrene ble Frøken Mejer; Jomfr. Grønbech; Major Hejerdahl; Capt. Lund;

Året efter ble det en pike, Anne Margaritha. Da var familien flyttet til Fangøe og pikebarnet ble døpt[xxviii] i Aremark Kirke – den som ble revet i 1861 – 3 juni 1772. Fadrene hennes ble Jomfr Isabella Dorothea Leganger; Elisa Bassøe; Hr Lieutenant Hans Petter Hagerup; Monsr Petter Bassøe; og Mons Hans Neerbye.

Tredje barn var en gutt. Han ble oppkalt efter morfaren, Hieronymus, da han ble døpt[xxix] 5 august 1773. Det var denne gutten som skulle bli Eidsvoldsmann. Denne gangen var fadrene Madme Else Bassøe; Madm. Anna Margaretha Bruun; Sorenskriver Hieronymus Bassøe; Hr Lieutenant Hans Eilert Hejerdahl; og Sr Jacob Norbech.

Så ble det en pike igjen med Else Dorthea som ble døpt[xxx] 19 februar 1775. Til fadre fikk hun Hr jens Aalborg; Hr Lieutn. Hans Eyl; Heyrdal; Studios Mr Heyrdal; Madme Hiort fra Legom; Jomfr: Karen Bassøe; og Jomfr Cæcilia Elster.

Fødselen må ha ført til komplikasjoner, og Martha Dorothea døde i løpet av de neste to ukene, bare 24 år gammel. Hun ble begravet[xxxi] 3 mars 1775: «Hendes Ihukommelse være Velsignet».


[i] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1741-1751, s. 89
[iii] For en detaljert fremstilling av slekten, se Bassøe, Hans; Stamtavle over familien Bassøe : samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith; Kristiania:i kommission hos Grøndahl & Søn, 1899; p 22; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080508019
[iv] SAO, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr.  I 3, 1742-1758, s. 187-188
[v] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 4
[vi] Bassøe, Hans; Stamtavle over familien Bassøe : samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith; Kristiania:i kommission hos Grøndahl & Søn, 1899; p 24; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080508019
[vii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 8
[viii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 12
[ix] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 16
[x] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 20
[xi] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 27
[xiii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 34
[xv] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 40
[xvi] For en detaljert fremstilling av slekten, se Bassøe, Hans; Stamtavle over familien Bassøe : samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith; Kristiania:i kommission hos Grøndahl & Søn, 1899; p 24; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080508019
[xvii] Bassøe, Hans; Stamtavle over familien Bassøe : samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith; Kristiania:i kommission hos Grøndahl & Søn, 1899; p 25; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080508019
[xviii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 44
[xix] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 48
[xx] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 52
[xxi] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 169
[xxiii] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 56
[xxiv] Bassøe, Hans; Stamtavle over familien Bassøe : samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith; Kristiania:i kommission hos Grøndahl & Søn, 1899; p 21; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080508019
[xxv] SAO, Rakkestad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1752-1777, s. 105
[xxvi] SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1726-1791, s. 123
[xxviii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[xxix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[xxx] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[xxxi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 42