il Marie Elisabeth Stoppel

Marie Elisabeths opphav er svært uklart.

Sannsynligvis var hun dansk, giftet seg i København med en skipper fra kom fra Morsum – helt øst på Sylt, en øy like straks syd for den danske grensen, vest for den sydligste delen av Jylland. Et sted som var delt eller vekslet mellom danske og tyske myndigheter, men som ble tysk fra 1864.

Det er lett å forestille seg at Marie Elisabeth også var fra København – men noe belegg for det er ikke sett.

Det vil si, selv navnet Boye Boyesen Diriks er en spekulasjon: ifølge en slektsforsker[i] på Sylt som forteller at den eneste personen som kan gjemme seg bak det er Bunde Bundi Erken født eller døpt 27 september 1741 og død før 1783, antagelig i København.

På tross av alle usikkerhetene, Marie Elisabet kommer til syne i forbindelse med at hun gifter seg. Hennes tilkommende er, som man kunne vente seg, Schiffs Kapitain Boy Boysen Dircks. Vielsen[ii] fant sted i Sankt Petri Tyske Kirke i København 26 mai 1769.

Sankt Petri Tyske Kirke i København

Sitt første barn fikk Marie Elisabeth og mannen allerede året efter. Mariana Regiza Dircks ble døpt[iii] i Sankt Petri 15 mars 1770. Fadrene var Madame Christina Dorothea Dormann; Jfr. Regine Friderica Dormann; Herr Conferentzrat Joling; Herr Agent [NN]; Herr Vette, Kaufmann; og Hr. Christian Grøll, Divisions-Chirurgus.

Året efter ble det nok en datter, Wilhelmine Osina. Hun ble født 8 og døpt[iv] 16 juli 1771, også i Sankt Petri. Denne gangen var fadrene Mad. Anna Dorothea Dormann; Jfr. Friderica Dormann; Hr Dormann; Hr Emmanuel Boysen, Schiffs Kapitain; og Hr Hans Holst.

Sønnen Friderich Peter så dagens lys halvannet år senere, 7 februar 1773. Da han ble døpt[v] 12 samme måned fikk han fadrene Mad. Anna Catharina Graall; Jfr. Friderica Dormann; Hr. Nicolai Graall [NN]-Chirurgus; Hr. Nicolai Kalsen, Kapitain; Hr. Capitain [NN] Hansen.

Christian Adolph, den senere Eidsvoldsmannen, ble født 11 november 1775. Han ble

Christian Adolph Diriks

døpt[vi] 21 samme måned. Guttens fadre var da Jfr. Regina Friderica Dormann; Jfr. Margareta Rasmussen; Hr Capitain Stiebolt; Hr Schiffs-Capit. Tønder; Schiffs-Capit. Matzøn; Hr. Secret. Junghaus; og Hr Zolltens. [?] Ports.

Siste barn – det siste kjente, for å være nøyaktig – var Mariana Henriette som ble født 19 august 1778. Hun ble døpt[vii] 30 den måneden i nærvær av fadrene Mad: Khat. Graal [?]; Mad: Frid: Blichfeldt; Hr: Frid: Dorfmann; Hr Tomas Møller;  Hr Daniel Røllum; og Hr: Hans Kofoed [?]. I forbindelse med denne dåpen er Marie Elisabeths navn oppgitt som Boge Bøye Dietrichsen.

Marie Elisabeth ble enke forholdsvis ung da mannen døde en gang i løpet av første halvdel av 1780-årene. Begravelsen er ikke funnet – men siden han var skipper kan han vel ha  blitt vekk på havet.

Selv om det ville vært rimelig å tenke seg at hun ville giftet seg påny, er ikke noe slikt ekteskap funnet.

Maria Elisabeth Stoppel døde, visstnok[viii], i 1797, men begravelsen er ikke funnet.


[i] Privat email fra Alexander Römer M.A., Museumsleiter, Söl’ring Foriining e. V. Am Kliff 19a, 25980 Sylt/ Keitum; Telefon: 04651-32805 / Telefax: 04651-32884 / info@soelring-foriining.de / www.soelring-foriining.dehttps://www.facebook.com/SoelringForiiningIm Bann der Insel – Albert Aereboe | Sonderausstellung im Sylter Heimatmuseum; Sjüün – Aus dem Archiv der immateriellen Denkmäler | Chili Seitz auf Sylt
[ii] Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbog, p 18/134, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156145#156145,26146657
[iii] Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbog, p 90/347, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156142#156142,26146049
[iv] Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbog, p 125/347, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156142#156142,26146084
[v] Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbog, p 168/347, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156142#156142,26146127
[vi] Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbog, p 233/347, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156142#156142,26146192
[vii] Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbog, 302/347, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=156142#156142,26146261