lv Marthe Jacobsdatter Tufte

Marthe ble født sensommeren 1724 og døpt[i] i Borre Kirke 27 august det året. Fadrene hennes var Jacob Wegge; Reier Korterøed; Mari Korterøed; og Jacob Wegges Stifdotter.

Foreldrene var Jacob Olsen Tufte og konen, Anne Olsdatter Ås – hvornår de hadde giftet seg er ukjent. Bygdeboken sier de ble viet i 1710. En bygdebok[ii] for Borre har dette å fortelle om ham, og kjøpet av Tufte gård i 1716:

        «Jacob Olsen kaller seg Bekkevar i skjøtet, men så vidt vi forstår, stammer han fra Huseby i Våle. Gjennom sin hustru Anne Olsdatter Løn på Ås nedre, kom han i besittelse av 7 ½ lispund i denne gård. En part i Vold i Nykirke som han kjøpte, overlot han til svigersønnen Søren Hansen Vegge. Ved sin død eide han foruten Tufte 6 lispund tunge i Korterød og 7 ½ i Ås, fast eiendom i alt for 567 daler. I alt gikk hans formue opp i 1031 daler brutto, 515 netto. I skiftebrevet heter han forresten Jacob Olsen Friis».

Man får et inntrykk av gårdens beskaffenhet, der Marthe vokste opp, i samme bok[iii] der det gjengis tidligere tiders skjønn: året før hun ble født hadde man 3 hester; 12 kuer; 8 sauer; og ikke noen griser. De sådde 14 ½ tønne korn, 3 tønner trede, og samlet 45 lass høy. De hadde skog til husbruk og litt granvirke til salgs. Tienden var, i 1723, 1 skjeppe rug; ¾ skjeppe blandkorn; 2 6/8 tønne havre; 2 marker lin; og 12 merker ost. Om de hadde en eller ikke, så var gården pålagt å anlegge en humlehave.

Før han kjøpte Tufte holdt altså Jacob til i Våle, og i bygdeboken[iv] derfra kan man finne et lite avsnitt der han er nevnt:

        «Ole Hanssen bodde på Bekkevar i Lardal. Han var g. m.  Live Jakobsdatter. Barn: 1. Jakob, bodde på Tufte i Nykirke. 2. Hans d.e., se nedenfor. 3. Hans d.y., bodde på Lunde i Vivestad. 4. Pauls, bodde på Engelstad i Lardal, senere på Askjum i Lardal, og deretter på Lersbrygga i Sande. 5. Berte, g. m. Glør Pedersen, Nedre Hem i Lardal.

        I 1707 overdro Jakob Olsen sin åsetesrett til halve gården til broren Hans Olsen d.e., som ønsket å overta bruken av den ene halvpart. I den anledning søkte Ole Hanssen Bekkevar rettens hjelp for å få sin bror Jens til å flytte fra Huseby. Jens hadde arvet 6 lpd i gården, og mente av den grunn å ha bruksrett. Det ble til at Jens måtte flytte, mens Kjell fikk bruke en halvpart så lenge han levet. Ole Bekkevar eide i 1707 en part i Lofstad».

Bygdeboken kjenner syv barn – det var antageligvis flere. Det første var en pike: Else så dagens lys i 1711, men hennes dåp er ikke funnet.

Året efter kom Jacob til verden, han ble døpt[v] 27 januar det året – men fadrene er ikke notert. Jacob døde antagelig som liten, for det er ikke sett spor efter ham senere.

Live ble døpt[vi] 2 mars 1718, men fadrene er ikke notert. Og den neste var Ole – han kom til verden i 1721 og ble døpt[vii] 2 juni det året. Så fulgte altså Marte, og efter henne en pike til.

Olea så dagens lys vinteren 1728 og ble døpt[viii] 12 februar det året. Fadrene hennes var Madame Qval; Lisbet Wegge; Elj Aas; Anders Aas; Jacob Wegge; og Jens Korterøed.

Så var det Elens tur, født vinteren 1731 ble hun døpt[ix] 19 februar og fikk fadrene Præstens Hustrue, Friderica Mancin; Lisbet Wegge; Elen Aasen; Jacob Wegge; Søren Wegge; og Ole Pedersen Møller.

Sistemann var Anne, hun ble født vinteren 1734 og døpt[x] 17 januar det året. Fadrene var Karen Aasen; Maren Andersdatter; Karen Torp; Jacob Wegge; Niels Undrumb; og Studios Monsr. Palludan.

Marthe burde vært konfirmert rundt 1738-39 eller så, men det er ikke bevart protokoller over disse handlingene.

Likevel er det nokså sikkert at hun ble, for det var en forutsetning for å få lov til å gifte seg, og det gjorde hun da hun var omkring 25 år gammel.

Hennes tilkommende var Rasmus Axelsen og de trolovet[xi] seg 22 juni 1749. Samme dag forlovet, muligvis, søsteren Olea seg med Anders Hansen. Vielsen[xii] fant sted utpå høsten: datoen var den 30, men måneden er usikker: det var i August eller senere. Men samme dag ble søsteren og hennes kjæreste viet, de også.

Det med søsteren måtte nevnes, for samme år som bryllupene gikk de to nybakte svogrene sammen og kjøpte[xiii] gården Falkensten for 1050 riksdaler. For den summen fikk de «… foruten hovedgården Falkensten med bygninger, sjøbod, 10 jernkakkelovner, sag med redskap, 2 kverner – hver nå med 3 par steiner – og så «2de engestøcker, et på hver side av elven – Gamle gård og Weyerud kaldet».

Marthes og Rasmus første barn var en pike, Karen, som skal ha kommet til verden i 1750 – men fra en gang dette året og et par år er det et gap i dåpsprotokollene.

I 1753 fikk de sønnen Axel; han ble døpt[xiv] 2 mars det året. Da var fadrene Monsr. Schiøtz; M. Frideric Krog; Søren Vold; Anne Hedevig Brønlund; og Elen Jacobsdatter.

Fire år senere solgte[xv] svogrene Falkensten til Sorenskriver Jens Friis for 2200 riksdaler – om ikke annet så doblet de pengene sine, før kostnader.

Marthe og Rasmus flyttet til Apenes eller Apilness, og der ble datteren Else Maria født samme år. Da hun ble døpt[xvi] 8 august 1757 var fadrene Arnt Henric Clausen; Iver Poulsen; Ole Tufte; Ingeborg n. Braadøe; og Ingeborg nedre Rønn.

Jacob skal[xvii] ha kommet til verden fire år senere, men det er ikke funnet noen passende dåp.

Den antagelig siste i flokken var Ole, det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. De fleste sekundær- og tertær-kilder er enig om at han ble født eller døpt 11 februar 1765, men ingen som passer er funnet i kirkebøkene fra Borre for det året – og ikke for årene umiddelbart før og efter, heller. Kan hende det var omstendigheter som førte til at Marthe oppholdt seg annetsteds på denne tiden.

To år senere ble Marthe, brått, enke, da mannen døde. Rasmus Axelsen Apenes falt i kvernvannet og ble slått til døde. Han ble begravet[xviii] 11 november 1767.

Neste gang hun kommer til syne er i forbindelse med at hun forlater denne verden. Enken Marthe Jacobsdatter Apildnæs døde utpå vinteren og ble begravet[xix] 26 februar 1798. hun var 74 år gammel.


[i] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 20
[ii] Lillevold, Eyvind, med Blindheim, Charlotte; Borre bygdebok; A/S Gjengangerens Trykkeri; p 886; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348127
[iii] Lillevold, Eyvind, med Blindheim, Charlotte; Borre bygdebok; A/S Gjengangerens Trykkeri; pp 887-888; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348127
[iv] Unneberg, Sigurd H.; Våle bygdebok. 1 2 : Gårds- og slektshistorie / ved Sigurd H. Unneberg; Kommunen, 1963; p 976; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050924008
[v] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 4
[vi] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 10
[vii] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 13
[viii] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 32
[ix] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 49
[x] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 66
[xi] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 166
[xii] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1710-1750, s. 166
[xiii] Lillevold, Eyvind, med Blindheim, Charlotte; Borre bygdebok; A/S Gjengangerens Trykkeri; p 527; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348127
[xiv] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 3
[xv] Lillevold, Eyvind, med Blindheim, Charlotte; Borre bygdebok; A/S Gjengangerens Trykkeri; p 527; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348127
[xvi] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 13
[xviii] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 221
[xix] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 229