lxxx Pernelle Pedersdatter Juel

Pernelle så dagens lys i Skien i november 1737 og ble døpt[i] i Skien Kirke 22 den måneden. Da var fadrene Margrete Sal: Peder Bagges; Rachel Bagge; Hendrich Halleen; Iver Blade; og Nicolaj Kall fra Flensborg.

Foreldrene var Peder Jacobsen Juell og Catharine Pedersdatter Bagge, hun var født i Skien i 1717, og datter av Kjøpmann Peder Jacobsen Bagge og Margrethe Catharina Rested.  Hvornår de giftet seg er ikke slått fast, men gitt hennes alder var det vel ikke så lenge før Pernelles dåp.  

Pernelle ble født inn i et velstående hjem: i Fra det gamle[ii] Skien får man vite at ved skattemantallet i 1731 hadde faren den femte største formuen i Skien, og var det samme med hensyn til skatteinnbetaling.

Pernelle giftet seg da hun var knappe 23 år gammel. Hennes tilkommende var Diderich v: Capelen Junior. I henhold til en kongelig tillatelse ble de viet[iii] hjemme i huset klokken 3 om eftermiddagen, 16 september 1760.

Det var nok en forbindelse som var ønsket av Pernelles far: man kan bare forestille seg det, men det er ikke utenkelig at han og brudgommen – og kanskje andre – hadde en sammenkomst kvelden i forveien, kanskje en form for utdrikningslag. Hvordan det enn egentlig foregikk, 15 september 1760 fikk den vordende svigersønn en gave av Peder Juel: en gammel bibel, som er beskrevet[iv] slik:

«201. Biblia. Det er, Den gantske Hellige Skrift (Christian IV.s Bibel). Kb. havn 1633. fol. *Kammerherre D. Cappelen, Hollen. Paa Smudstitelbladet findes Navnet: Andreas Nicolai Gierpenius, og en Paategning dat.  10/8 1678, af den derpaa følgende Eier Michael Nielsen Thone, f. i Thone Id. e. Tune) i Smaalenerne 10/8 1628, fra 1688 Sognepræst til Hollen, som desuden foran i Bogen har indført Optegnelser om sit Liv. … siden er den gaaet i Arv i hans Efterslægt, fra Ældste Søn til Ældste Søn. Didr. v. Cappelen har bag i Bogen gjort Antegnelser om sine Børns Fødsel m. v., og disse Optegnelser er fortsatte af senere Eiere».  

Pernelle og Diderich fikk sitt første barn på ærbar avstand – såvidt det var – fra bryllupet. Gutten kom til verden tidlig på sommeren 1761 og ble døpt[v] i Skien Kirke – den som gikk med i bybrannen i 1766 – 21 juni det året. Da fikk han navnet Diderich og fadrene Mad. Juul; Zarcha von Capellen; Hr Diderich Capellen Sen.; Peder Juul; og Mr Ulrich von Capellen. Det var Diderich som skulle bli Eidsvoldsmann 53 år senere.

Nestemann kom til verden halvannet år senere. Dette var sønnen Peder Juul; han ble døpt[vi] 29 januar 1763. Denne gangen var fadrene Madme Juul; Jomfr: Dorothea Cappelen; Major Barenholch; Sr Gregers Jensen; og Mr Peder Smith.

Omtrent like lenge gikk det frem til at Pernelle fikk sin tredje sønn, Uldrich Friderich. Han ble døpt[vii] 29 mai 1764 og hadde da som fadre Mad: Uldrich von Capelens; Jomfr: Magrete Catrine Hansdatter; Hans Arnesøn; Jacob Cudrio; og Halvor Nielsøn.

Uldrich Friderich fikk ikke leve opp. Han døde 10 uker gammel og ble begravet[viii], uten navns nevnelse – men beskrevet som «Diderich Calenes Søn … gl: 10 Uger», så identiteten er rimelig klar- 30 juli 1764.

Ett år senere fikk hun sin første datter, Dorothea. Hun ble døpt[ix] 24 juni 1765. Denne gangen var fadrene Mad: Forber; Jomfru Capelen; Isak Brodal; Simon Frantzøn; og Peder Pedersen Juel.

To år senere ble det en gutt igjen, og han fikk samme navn som han de hadde mistet, Uldrich Friderich. Denne gutten ble døpt[x] 22 juli 1767 og hadde da fadrene Mad: Capelen; Jomfr: Bolette Capelen;Realf Brynsøn; Gregers Jensøn; og Niels Wendelboe.

Heller ikke denne gutten ble mer enn ti uker gammel, og ble begravet[xi] 30 september 1767, mens den store kirkeklokken slo i en time.

Enda to år gikk, og nok en gutt så dagens lys, og enda en gang ble navnet Uldrich Friderich. Dåpen[xii] fant sted 12 juni 1769 med fadrene Gregers Jensøns Kone; Jomf: Hansøn; Gregers Jensøn; Petter Boyesøn; og Adzlev.

Denne, tredje, Uldrich Friderich levet noe lenger enn sine forgjengere, men døde et halvt år gammel, og ble begravet[xiii] 20 september 1769. Også denne gangen ble det ringt med den store klokken i en time.

De aller fleste foreldre ville, efter å ha fått og mistet tre sønner med navnet Uldrich Friderich, nølt med å bruke det på den fjerde, men Pernelle og Diderich gjorde nettopp det. Denne gutten kom til verden mot slutten av 1770 og ble døpt[xiv] julaften samme år. Da var fadrene Peder Juuls Kone; Jomfru Post; Peder Smith; Friderich Blom; og Jacob Juul.

Uldrich Friderich IV fikk leve – han er med i folketellingen av 1801[xv], da han var kjøpmann, gift med Benedicta Aal, hadde fem barn, og var bosatt i Printsens Gade i Skien.

De to siste barna skulle begge bli piker. Catherine kom til verden sommer 1772 og ble døpt[xvi] 27 juli. Som fadre valgte Pernelle og Diderich Mad: Smith; Jomf: Blom; Petter Boyesøn; Uldrich Cudrio; og Peder Juul.

Og så, helt til slutt, Petronelle som ble født på vårparten 1774 og døpt[xvii] 30 april. Fadrene var Catrine Juul; Agnethe Post; Peder Juul; Christopher Blom; og Jens Forbæk.

Efter Petronelle ble det altså ikke flere barn – og dermed blir Pernelle borte fra kildene, slik det ofte var med kvinner i de dage.

Skien var på denne tiden en by med mye økonomisk, sosial, politisk og religiøs gjæring, og spsielt sto Herrnhuterne sterkt, de som gikk under navnet Brødremenigheten, og efter Pernelle’s død kom Diderich formelt med der, men han – og sikkert Pernelle – hadde vært knyttet til den med sosiale bånd i lang tid: mange av barnas fadre var ledere i disse menighetene og innehadde mange av byens offentlige verv[xviii].

Hun levet videre 11 år efter at Petronelle ble født, og døde i mai 1785, 48 år gammel. Hun ble begravet[xix] med full seremoni 29 mai.


[i] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 122
[ii] Schneider, J.A.; Fra det gamle Skien: skildringer og aktstykker til byens historie. 3 : Skildringer og oplysninger til byens historie; Erik St. Nilssens bokhandel, 1924; pp 62-63; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060724020
[iii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 56-57
[iv] Beskrivende Katalog over den kulturhistoriske Udstillings Afdeling for Skien og Skiensfjorden; Kristiania:[s.n.], 1901; p 29; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006111701014
[v] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 144-145
[vi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 154-155
[vii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 162-163
[viii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 324-325
[ix] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 164-165
[x] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 172-173
[xi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 330-331
[xii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 178-179
[xiii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 334-335
[xiv] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 182-183
[xv] Folketelling 1801 for 0806P Skien prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058303000644
[xvi] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 186-187
[xvii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 192-193
[xviii] Seierstad, Ivar; Skiens Hitorie; Bind I, Fra 1184 til ca. 1814; Skien:Skien kommune : I kommisjon hos Erik St. Nilssen, 1958; flere steder; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013010908030
[xix] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1755-1791, s. 362-363