lxxxvii Maren Pedersdatter Nes

Maren sies[i] å være kommet til verden i 1743, men det er ikke funnet noen slik dåp i kirkebøkene for Dypvåg.

Bygdeboken for Dypvåg[ii], sognet hun hørte hjemme i, forteller at foreldrene var Peder Gulleivsen Nes og Marte Torsdatter, hennes far var fra Sandøya. Disse to hadde giftet seg i fire år tidligere. Vielsen[iii] fant sted i Dypvåg Kirke 4 november 1739.

Første barn i dette ekteskapet var Torgrim, han skal[iv] være kommet til verden i 1740. Heller ikke denne dåpen er verifisert.

Annenmann, Gulleiv, fulgte i 1741. Han ble døpt[v] i Dypvåg kirke 23 juli det året, og hadde fadrene Aanen Nes; Elling Tiøstolfsen; Jon Pedersen; [NN] Holmen; og Ragnil Larsdatter Nees.

Maren var barn nummer tre, og efter henne kom en gutt hvis fornavn ikke er kjent: han skal være født i 1745 men døde allerede i 1748.

Nokså snart efter at denne lillebroren døde, gikk også Marens far bort – slik fortelles det i bygdeboken[vi]:

        «Skiftet etter Peder Gulleivsen 21/7 1748. I rede penger hadde han 250 rd. Etter faren hadde han arvet 1/3 ksk, dessuten husebygninger med flere kakkelovner.

        Marte Torsdtr. ble gift igjen i slutten av 1749 med Elling Pedersen fra Steinsøya, senere bosatt i Lyngør. I 1758 har han avløst Tor Jonsen Sandøya som formynder for Peer Gulleivsens barn. – I 1762 skjøter han på sin hustrus vegne 2/3 ksk. i Nes med husebygninger for 295 rd. til Jon Tellevsen Eikeland som var g.m. hans stedatter Maren Pederstdtr. Jordegodset var utlagt Marte Torsdtr. på skiftene 2/8 1737, 27/7 1748 og 26/9 1758».

Maren var på denne tiden omkring 5 år gammel, og med flere små barn var det kanskje ikke så rart at moren giftet seg på nytt. Hennes annen vielse er, imidlertid, ikke funnet i kirkebøkene.

Bygdeboken[vii] forteller at Maren kom tilbake til Nes da hun giftet seg.

«c 8 Maren Pederdtr. g . m. Jon Tellevsen Nes.

Han var f. i 1734 (døpt i Dypvåg kirke 1. søndag i adv. 1734) og var sønn til Tellev Nilsen Eikeland og Karen Torsdtr. fra Østerå. Hans søster Helje var som før nevnt også gift til Nes. Jon Tellevsen og hans kone døde i 1804, 72 og 64 år gl. etter kirkeboken og begge ble gravlagt samme dagen, 13/4. De hadde mange barn:

a 9 Karen Kirstine Jonsdatter, f. 1763, konf. 1779, g. 1799 m. Nils Bjørnsen Vollen (Risøya) I 1786 fikk hun med Nils Evensen Steinsøya datteren Maren som ble konf. 1802 og 1806 g. m. even Nilsen Lyngør – Steinsøya.

b 9 Helje Jonsdatter, f. 1765, konf. 1781, lagnad ukjent.

c 9 Peder Jonsen, f. 1767, d 12 ½ år gl. 1779.

d 9 Ingeborg Jonsdatter, f. 1769, konf. 1785, g. 1792 m. Tor Gunleksen Åkvåg -Lyngør.

e 9 Marte Jonsdatter, f. 1772, d. ½ år gl. 1773

f 9 Hans Jonsen, f. 1774, d. 1 år gl. 1775

g 9 Tellev Jonsen, f. 1776, konf. 1792, g. 1803 m. Karen Christensdatter, Nes  (uvisst hvor hun egentlig var fra), d. straks etterpå, enken gift igjen 1810 m. enkemannen Elling Pedersen Ø. Askerøya.

h 9 Marte Jonsdatter, 1778, d. 2 år gl. 1780

i 9 Peder Jonsen, f. 1781, d. s.år, levde bare 8 dager

j 9 Peder Jonsen, f. 1783, konf. 1801, bosatt i Kristiansand».

Det ble kanskje et hårdt liv for Maren – økonomisk ser det ut til at det ikke gikk så godt, som det beskrives i fortsettelsen av bekrivelsen av Nes[viii]:

        «I 1767 pantsetter Jon Tellevsen Nes til Halvor Stiansen Kvåstad for 290 rd. 11/24 ksk. i Nes, og i 1771 pantsetter han til Havor Stiansen for 72 rd. 2. ksk. i Tverdal. – I 1774 auksjon på Nes i Jon Tellevsens hus. Solgt 11/24 ksk. i Tverdal. Samme året auksjon i Jon Tellevsens hus. Solgt bl. a. 2 11/32 ksk. i Tverdal til Ole Jensen Tverdal. – I 1780 pantsetter Jon tellevsen til Knud Bjørnsen Borøya og Peder Ellingsen Lyngør, hvar for 128 rd 2/3 ksk. i N. & H. – I 1786 auksjon i Jon Tellevsens hus. 2/3 ksk. ble (etter rekvisijon av Albret Nilsen) solgt til Tor Andersen for 315. rd. med Knud Bjørnsens samtykke».

Man kan ikke finne Maren Pedersdatter og familien i 1801-tellingen: den er gått tapt for dette sognet.

Dermed er neste – og siste – gang man får et glimt av henne at hun døde. Som notert ovenfor ble hun og mannen begge begravet[ix] 13 april 1804.


[i] Danielsen, Daniel / Jenssen, Sophus; Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[ii] Danielsen, Daniel / Jenssen, Sophus; Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[iii] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1732-1746, s. 102
[iv] Danielsen, Daniel / Jenssen, Sophus; Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[v] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1732-1746, s. 123
[vi] Danielsen, Daniel / Jenssen, Sophus; Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 227; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[vii] Danielsen, Daniel / Jenssen, Sophus; Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 228; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[viii] Danielsen, Daniel / Jenssen, Sophus; Dypvåg: gårds- og slektshistorie. 1; [s.n], 1958; p 228; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031526002
[ix] SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1762-1810, s. 138