xc Kari Hansdatter

Kari kom til verden henimot jul i 1756. Hun ble døpt[i] i Aremark gamle kirke tredje juledag det året og hadde da som fadre Live Arebæch; Anne Fange; Ole Fange; Hans Fange; og Gabriel Korsbye.

Faren var Hans Iglerød – moren er ikke kjent. Iglerød – gårdsbruket – er nevnt i en beskrivelse av prestegjeldet Aremark[ii]:

        «Iglerød har navn efter et litet tjern, som oprindelig maa ha het Igli. Der er 3 Iglerødgaarder; dessuten hører hertil ogsaa Rishaugen, der oprindelig var husmandsplads under Iglerød, og Sjurstad (av Sjur eller Sigurd) Paa Rishaugen levet eidsvoldsmanden Ole Illerød sine sidste dage, og der bor endnu hans sønner. Iglerød er en meget gammel gaard, nævnes aar 1346».

Samme bok nevner at Hallesby, den berømte svovelpredikantens opphavsgård, var en nær nabo.

Kari hadde en eldre bror, Daniel, som var blitt døpt[iii] i Aremark 15 april 1754. Da var fadrene Hans Hallesbye; Hans Røed; Erich Sæteret; Berte Iglerød; Mari Wiig; og Anne Iglerød.

En yngre bror fikk navnet Hans da han ble døpt[iv] 7 oktober 1759. Fadrene var Kirsten Iglerød; Anna Iglerød; Ingeborg Fange; Jens Sæter; og Thor Aabachen [?]:

Noen flere barn er ikke funnet, selv om det nokså sannsynlig at de fantes.

Kari ble nok konfirmert en gang tidlig 1770-årene, men i Aremark begynner opptegnelsene først i 1774 da hun var 18 år gammel, så det kan ikke dokumenteres.

Kari giftet seg ganske ung, bare knapt 17 år gammel. Hennes utvalgte var Grenadier Sven Amundsen: de trolovet seg i Aremark 2 mars 1773. Kausjonistene var Peder Iglerød og Ole Iglerød. Vielsen[v] fant sted 30 mai 1773.

Første barn meldte seg tidlig på høsten 1775. Dette var datteren Anne og hun ble døpt[vi] 24 september dette året. Som fadre valgte Kari og Sven Madme Grønbek; Jomfr: Elster; [NN] Due; Hans Anundsen Strøm; og «Sergeanten paa Bøen».

Så fulgt en pike til. Hun fikk navnet Kirsti og ble døpt[vii] 6 februar 1779. Fadrene var Præstekonen Madme Grønbech; Lisbeth Dues; Capit: Schløfer; Segeant Værnskiold; og Magnus Dale.

Kirsti fikk ikke leve opp: hun døde bare fire måneder gammel og ble begravet[viii] i begynnelsen av juli 1779.

Neste barn meldte seg snart: Hans så dagens lys sommeren 1780 og ble døpt[ix] 9 juli det året. Da var fadrene Præstekonen Madme Grønbech; Jomfru Bruun; Lisbeth Due; Capit: Holst: og Lieutn. Sommerfeldt.

Så fulgte Ole – sies det[x] – han kom til verden i desember 1781 og ble døpt lille julaften det året. Men noen spor efter dette er ikke funnet i kirkebøkene.

Så gikk det nesten tre år frem til neste barn, sønnen Ole: det var han som skulle bli Eidsvoldsmann. Han kom til verden høsten 1784 og ble visstnok[xi] døpt 5 november det året – hans dåp er heller ikke funnet i kirkeboken.

Hans, den første, døde antagelig som liten, for i 1787 fikk en annen liten gutt samme navn. Denne Hans ble døpt 25 november og fikk fadrene Giøran Iversdatter Arven; Helge Monsen Arven; Else Due; Sergiant Hoff; og Kari Henrichsdatter Holt

Datteren Christine ble døpt i Aremark 26 november 1791. Fadrene hennes ble Birthe Iversdatter Hallesby; Anders Amundsen Hallesby; Mari Rød; Anders Dolg [?]; og Hans Hansen Østvig.

Dernest ble det en pike til. Hun ble døpt[xii] 13 november 1796. Da fikk hun navnet Sidsel og fadrene Dorthe Simonsdatter; And: Pedersen; Jan og Amund Pedersen Dagerød; samt Johanne og Amund And: Søre Hallesby.

To år senere kom Anders til verden – antagelig på senvinteren for han ble døpt[xiii] 18 mars 1798. Da var fadrene Birtte Iversdatter og Anders Amundsen Hallesby; Karen og Anne Magnusdtøtre Riiser; og Amund Amundsen Hallesby. Anders døde antagelig[xiv] bare tre dager gammel.

Datteren Dorthe – den andre med det navnet, så den første var nok gått bort – ble døpt[xv] 26 desember 1799. Hennes fadre var Birtte Iversdatter og Anders Amundsen Hallesby; Anne Mikkelsdatter Brøsen [?]; Ole Mikkelsen Brøsen [?]; og Svend Pedersen Dagerød.

I 1801[xvi] finner man Kari og familien på «Iglerøed Fuld Gaard» i Aremark. Der bor hun sammen be sin «Mand og hosbonde» Svend Amundsen, som efterhvert er blitt 60 år gammel, og flere av barna. De som er nevnt i folketellingen er Ole (17); Hans (13): Xstine (10); Marthe (7); og Dorthe (1). i tillegg har de en dreng og to piker: Johannes Iversen (20); Anne Nielsdatter (24); og Johanne Andersdatter 30).

Hvornår Kari døde er ikke kjent.


[i] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[ii] Diesen, Einar; Aremark og Ømark : en prestegjeldsbeskrivelse; Fabritius, 1909; p 78, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112824010
[iii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[iv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[v] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 129
[vi] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[vii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[viii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1745-1795, s. 44
[ix] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1745-1795
[x] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N41N-Q4Y : 10 February 2018), Ole Svendsen, ; citing ; FHL microfilm 125,855.
[xi] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4G8-T4L : 10 February 2018), Ole Svendsen, ; citing ; FHL microfilm 125,855.
[xii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 6
[xiii] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 11
[xiv] Ministerialbok for Aremark prestegjeld, Aremark sokn 1796-1814 (0118P); https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002232431
[xv] SAO, Aremark prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1796-1814, s. 17
[xvi] Folketelling 1801 for 0118P Aremark prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058198000708