xcii Berte Larsdatter Kobberstad

Birte ble døpt[i] fjerde søndag i fasten – 12 mars[ii] – 1747. Fadrene var «Mara.»; Ana Hoff; og Secreter Roer Hoff; [NN] [NN].

Faren het Lars Kobberstad, han var gift med Mari Olsdatter Balke: de to var blitt ektepar fire år tidligere, da kalte Lars seg fremdeles Staboe, efter farsgården, mens Mari feilskrevet i kirkeboken og opptrer som Kari. De trolovet seg 7 januar 1743 og hadde, som kausjonister, Torkild Staboe og Anders [NN]. Vielsen[iii] fant sted, kanskje i Balke Kirke, 7 mars samme år.

Et par år før de giftet seg hadde Lars overtatt lensmanns-stillingen fra sin far, og samme år – 1740 – kjøpte han storgården Kobberstad av arvingene efter rittmester Christian Geddes enke Anna von Geldern (en polsk adelsdame)[iv].

Det var vel gjerne på Kobberstad at paret bosatte seg, det var en storgård som ligger halvannen kilometer nordøst for Lena.

Første barn, datteren Berthe, kom til verden samme år og ble døpt[v] i Hovedkirken nyttårsdagen 1744. Ved den anledningen var fadrene hennes Major Heusner; Lieutn: Heusner; Torkild Staboe; Fru Heusner; og Frøchen Heusner.

Berthe døde som meget liten, bare 14 uker gammel: hun er nevnt i kirkeboken som Lars Kobberstads P.b. Birthe, og ble begravet[vi] 11 april 1744.

Neste barn var en gutt. Han kom til verden sensommeren 1745 og ble døpt[vii] 8 august det året. Denne gangen var fadrene Torkild Staboe; And. Balche; Hals. Staboe; Anne Maria Grund; og Karj Balke.

Så var det altså «vår» Berthe, og efter henne Elj. Hun ble født et stykke utpå vinteren 1749 og ble døpt[viii] 3 søndag i faste – 9 mars[ix] – 1749. Fadrene var Torkil Staboe; And. Balke; Lars Jyrgen Monte [?] Balke; og Kari Balke.

De neste fire barna skulle også bli piker. Den første av disse var Marte – hun så dagens lys sensommeren 1751 og ble døpt[x] 15 august det året. Fadrene var Even Gule; And. Krabye; Ser. Biøring; Madamme Grundt; og Kari Güle.

Tonette fulgte to og et halvt år senere, hun ble døpt[xi] 24 februar 1754. Denne gangen ble fadrene Otho Grundt; Madame Grundt; Marj Norderbye; And. Krabye; og Gunder [NN].

To år senere var det Marias tur. Hun meldte sin ankomst et stykke ut på sommeren 1756 og ble døpt[xii] 1 august. Denne gangen valgte foreldrene, som fadre, Knud og Alf Krabye; Nils Garl [?]; Jomfru Berg; og Wilhelmine [NN].

Og, til slutt, Kristine. Hun ble døpt[xiii] 16 søndag efter trefoldighet – 10 september[xiv] – 1758. Denne, siste, gangen var fadrene Ottho Grundt; Studiosus Halstensen; [NN]; og NN].

Den eneste pike kalt Berthe Larsdatter som er funnet blant de konfirmerte i den perioden dette var aktuelt, var en ung pike som da bodde på Staboe Ødegaarden: kanskje hun var hos farforeldrene. Denne konfirmasjonen[xv] fant sted i Balke Kirke 20 søndag efter trefoldighet – 4 oktober[xvi] – 1761.

Om Berte var ganske ung ved konfirmasjonen, var hun godt voksen da hun giftet seg: hun ventet til hun var omkring 31 år gammel. Den utvalgte var Dragon Poul Pedersen Balche. De trolovet[xvii] seg 8 januar 1778 – selve vielsesdatoen synes ikke å være notert.

Uansett: Berthe og Poul fikk sitt første barn, en gutt, våren 1779. Han fikk navnet Peder: dette var den fremtidige Eidsvollsmannen. Da han ble døpt[xviii] 4 mai samme år var fadrene Friderich Dÿhren; Ole Kobberstad; og Lars Balche.

Nestemann var også en gutt: Lars. Han kom til verden om 26 november 1782 og ble døpt[xix] 1 desember det året. Da var fadrene Anders Balche; Anders Schielstad; og Iver Schielstad.

Efter to gutter skulle det bli to piker. Først ute var Gunhild, som så dagen lys 16 april 1785 og ble døpt[xx] i Balche Kirke Alminnelig Bededag samme år. Fadrene hennes var Ole Balche; Lars Balche; Friderich Dÿhren; og Pernille Hansdatter Helgestad.

Og til sist – Marte. Hun ble født 3 november 1787 og døpt[xxi] dagen efter. Fadrene hennes var Anders og Anders Balche; Friderich Dÿhren; og Pernille Balche.

Med det svinner Berte fra kildene, slik kvinner gjerne gjorde i denne tiden. Man ser ikke noe mer til henne – inntil hun ikke lenger er.

Berte Larsdatter Balche ble begravet[xxii] 18 april 1800.


[i] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1734-1751, s. 234-235
[iii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1734-1751, s. 328-329
[iv] Gjørvad, O.; Totens bygdebok. 2; [s.n.], 1937; p 369; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015020608076
[v] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1734-1751, s. 170-171
[vi] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1734-1751, s. 410-411
[vii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1734-1751, s. 202-203
[viii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1734-1751, s. 270-271
[x] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 4, 1751-1761, s. 2
[xi] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 4, 1751-1761, s. 55
[xii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 4, 1751-1761, s. 127
[xiii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 4, 1751-1761, s. 196
[xv] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 5, 1761-1772, s. 350
[xvii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 101
[xviii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 122
[xix] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 175
[xx] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 214
[xxi] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 252
[xxii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 230