xxviiib Helkie Cathrine Sørensdatter Thode

Helkie Cathrine kom til verden tidlig i 1731 og ble døpt[i] i Nykirken i Bergen 7 mars det året. Fadrene hennes ble Hr Kristian With; Hr [NN] Christensen; Helkie, Hans Thodes; [NN] Christine Fasting; og Maybel [?] Laading.

Foreldrene var Sr Søren Thode og Madame Maria Magdalene Smidt – de hadde giftet seg åtte år tidligere; vielsen[ii] fant sted, med kongelig tillatelse, hjemme i huset 28 januar 1723.

Første barn var datteren Abel Maria, som kom til verden mindre enn seks måneder senere – i det minste ble hun døpt[iii] 14 juli samme år som foreldrene feiret bryllup. Fadrene hennes var Helene, Hans Bodis; Wenche van Erpecom; Bïe Lodeng; Hans Tode; Erich [NN]; og Christen Tode.

Året efter fikk de en gutt, Anders. Han ble født godt ut på sommeren og døpt[iv] 27 august 1724. Anders’ fadre var Jørgen Dissingthun; Herman Lodding; Erik Smit; Anne Selters; og Leene Bigum.

Nok en sønn, Hans, fulgte våren 1727 og ble døpt[v] 27 april det året. Denne gangen var fadrene Hans Thodis Kvinne Helkie Thode; Niels Jensens Kieriste Sidsille Ruve; Mademoiselle Wenke Thodis; Assessor Jean von der Lippe; Byefoged Niels Bagge; og Fransk Consul Jacob Butoud.

De tre siste barna var alle piker. Rekken begynte med Anna. Hun ble døpt[vi] 28 januar 1729, i nærvær av fadrene Anna, Hr Anders Smiths; Abel Sophia Keutels; Ide Thode; Abraham Wessel; Lyder Montagne de Fasting; og Abel Thode.

Så fulgte Helkie og, helt til slutt, Eriche Judithe. Hun var et sommerbarn og ble døpt[vii] 16 juni 1733. Fadrene var Controleur Christensens Kieriste; Ober-Told-Betient Ole Graaes Kieriste; Catharina Erpecom; og Toldskriver Keutel

Efter dette ser man ikke noe til Helkie på mange år: konfirmasjonsopptegnelsene for Nykirken ser ikke ut til å være bevart – men det burde vært på tid i midten av 1740-årene.

Og hun ble nokså sikkert konfirmert, for da hun var rundt 19 år gammel giftet hun seg. Det vi si – det er ikke lykkes å finne vielsen i kirkebøkene, men i begynnelsen av 1751 fikk hun et barn – Hans Jacob – som var ektefødt. Vielsen fant antagelig sted efter 21 mars 1750, for den dagen var Jomfr: Helchie Thode fadder i en dåp[viii] – og det var også en Hildebrandt Omssen.

Hans Jacobs far, altså Helkies ektemann, het Hilbrandt Omssen, også kjent som Hillebrand Jansen Omsen, en åtte år eldre mann av bergensk familie: så en bryllupsdato i annen halvdel av 1750 eller så er vel sannsynlig.

Sønnen Søren Thode ble født henimot slutten av 1750 – i det minste ble han døpt[ix] i Nykirken 15 januar 1751. Da var fadrene Mad: Maria Magdalena Thode; Frue Abel Maria Wellemsen; Sr Søren Thode; Christopher Friman; og Johan Br. von der Fehr.

De to neste barna var også gutter. Johan Brandans meldte sin ankomst, gjetningsvis, mot slutten av 1751: han ble døpt[x] 4 januar 1752. Fadrene hans var Frue Abel Maria Willumsen; Jomf: Giertrud Alida Omsen; Hr. Doctor Johan Gotfried Erichsen; Sr Johan Brandans von de Fehr; og Monsr Andreas Thode.

Erich Smith fulgte – han ble døpt[xi] 20 juli 1753 og fikk fadrene Docterinden Anna Erichsen; Jomfr: Elisabeth Cornelia Omsen; Hr: Cancellie Raad Henrich Willemsen; Sr Søren Thode; og Sr Carl von der Fehr.

Den første piken fikk navnet Elisabeth da hun ble døpt[xii] 23 august 1754. Denne gangen var fadrene Mad: Dorthea von der Fehr; Mad: Janniche Thode; Jomf: Maria Felgenhauer; Sr Johan Thode; og Joh: Henrich von Fehr.

Dernest fulgte Johan Henrich. Han ble døpt[xiii] 22 februar 1756. Som fadre fikk han Adela Maria Hr. Selmers; Mad. Catrine Sal. Jørgen Thodes; Vellærde Hr Cammerraad Anders Heltberg; [NN] Hr Lyder Sinning; og Sr Rolf Thode.

Anders ble født litt over et år senere og døpt[xiv] 6 november 1757. For ham valgte man fadrene Doctorinde Erichsen; Jomfru Fasmer; Mr Jan Omssen; Sr David Holterman; og Sr Søren Thode.

Hilbrandt, med navn efter sin far, ble døpt[xv] 20 april 1759. Fadrene var Mad: Elisabeth Maria Gram; Jfr: Giertrud Margrete Felgenhaven; Hr Raadm. Hilbrandt Mejer; Sr Henrich Rafnsberg; og Mr Hardi Heyberg.

Det er nokså sannsynlig at Erich Smith, Helkies fjerde barn, døde som liten – for i 1760 får hun en sønn som fikk nøyaktig samme navn. Men noen begravelse er ikke funnet.

Erik Smith nummer to meldte sin ankomst tidsnok til å bli døpt[xvi] 25 september 1760. Fadrene hans var Doctorinde Erichsens; Jomfr. Berthe Margr. Willusen; Hr Christen Selmer; S. Søren Heyberg; og Sr Søren Distingthund.

Året efter kom Christopher Friman – den senere Eidsvoldsmannen – til verden og ble døpt[xvii] 11 desember 1761. Som fadre fikk han Madme Aina M. Heybergs; Madme Sara Holterman; Jomf Anna Friman; Hr. Ass. Hans Ramskardt; og Mr Gerrard Christoph. Friman.

Datteren Maria Magdalena – oppkalt efter sin mormor – ble døpt[xviii] St Hansdag i 1763 i nærvær av fadrene Mad: Catharina Heybergs; Jofru Cicilia von der Fehr; Sr Wollert Viron; Sr Thomas Zibrantsen; og Sr David Cold.

Maria Magdalena levet ikke opp, men døde, visstnok[xix], allerede samme år – og ble antagelig begravet[xx] 27 september, men ikke med navns nevnelse.

Så ble det en gutt igjen. David ble døpt[xxi] 30 desember 1764 med fadrene Mad: Bendeke Sivon; Jomfr Karen Friman; Jomfr. Sara Holterman; Mr Michael Gram; og Mr Rasmus Omsen.

Også David døde som liten, og ble begravet[xxii] uten navn 30 november 1765.

Det gikk fem år før Helkie fødte sitt siste barn. Dette ble også en gutt og han fikk navn efter sønnen hun hadde mistet, David. David ble døpt[xxiii] 20 desember 1770. Fadrene ble Mad. Caroline Hiort; Jomfr Svane; Sr Henric Kulman; Sr Ole Olsen; og Monsr Ole Molle.

Helkie Cathrine ble enke et par uker senere. Extra Betient Hillebrandt Omsen døde 48 år gammel og ble begravet[xxiv] 9 januar 1771.

Selv levet hun videre i litt over fire år. Hillebrandt Omsens Enke gl. 47 Aar, Mad Helchie Catharina Thodes ble begravet[xxv] ved middagstid 31 august 1775.


[i] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 129
[ii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 7, 1719-1781, s. 31
[iii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 69
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 81
[v] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 110
[vi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 121
[vii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 137
[viii] Ministerialbok for Nykirken prestegjeld 1717-1764 (1308M8); https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006048585
[ix] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 239
[x] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 244
[xi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 254
[xii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 260
[xiii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 268
[xiv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 275
[xv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 281
[xvi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 286
[xvii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 291
[xviii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 298
[xx] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 10, 1759-1775, s. 38
[xxi] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 3, 1717-1764, s. 306
[xxii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 10, 1759-1775, s. 36
[xxiii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 4, 1765-1775, s. 56-57
[xxiv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 10, 1759-1775, s. 32
[xxv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 10, 1759-1775, s. 28