xxxv Karen Barbara Thode

Karen Barbara ble døpt[i] 23 september 1760: hverken kirke eller fadre er nevnt, antagelig var det Kvernes Kirke – den gamle stavkirken fra omkring 1300 – for hun var fra Kristiansund.

Foreldrene var Niels Johansen Thode og Inger Pedersdatter Lassen, hvornår de hadde giftet seg er ikke kjent. Året 1757 er blitt nevnt[ii].

Niels Thode hadde vært gift tidligere, da med Beret Margrethe Schytte. Om dette forteller en byhistorie[iii] og Niels Thodes motiver for dette ekteskapet:

«… ved dette ekteskapet kom [han] inn i den lille kretsen av storkjøpmenn. Etter sin første kones død, giftet han seg opp igjen med Inger Pedersdatter Lassen. Med Nils Thode koples en ny slektsgruppe til.

Hans søster Barbara var gift først med kjøpmann Henrik Christian Didrichsen, som i 1770-årene var en va byens ledende forretningsmenn. En datter i annet ekteskap, Else Barbra Stuberg, ektet kjøpmann Valentin Hansen. Nils Thodes moster, Gisken Margrete Smith, var gift med kjøpmann, senere kemner og losoldermann i Kristiansund, Iver Jensen Ruberg.

        I sitt annet ekteskap med Inger Lassen ble Nils Thode blant annet far til Karen Barbara Thode, gift med kjøpmann Isaac Moses, og Johanne Margrete Thode, gift med kjøpmann og bakermester Morten Olaus Helsing (1759-1829), som i 1783 kjøpte glassmester Andreas Estensen Strøms tidligere gård».

Første barn i Thodes annet ekteskap var Karen Barbaras storesøster Anna Thue. Hun ble døpt[iv] 20 juli 1758; fadrene er ikke notert.

Så fulgte Berret Maria: hun ble døpt[v] 12 juli 1759. Heller ikke hennes fadre er notert i kirkeboken.

Karen Barbara skulle få to lillesøstre til; først av dem kom Johanna Margrete til verden og ble døpt[vi]  3 november 1761.

Og, til siste, Inger Dorthea, som så dagens lys forsommeren 1763 og ble døpt[vii] 2 juni det året. Hun var egentlig tvilling, men søsteren var dødfødt: om det var fødsel eller begravelse[viii] eller begge dele 26 mai er ikke helt sikkert.

Tre uker efter Inger Dortheas dåp, døde[ix] Niels Thode: Inger Lassen ble enke, Karen Barbara og søstrene ble faderløse.

I 1743 var Nils Thode ennå ikke blitt borger[x] – han var angelmaker og drev med «innenlandshandel» – slik syv andre mennesker også drev: fem menn og to kvinner, hvorav en enke og en ugift. Borgerne som drev med både innen- og utenlandshandel var 14 i antall.

Karen Barbaras far, Nils Thode, var «kemner» i Kristiansund 1747-1754[xi], og presiderte over en sterk økning i byens inntekter.

I 1749 var Nils Thode en forholdsvis liten handelsmann[xii], han drev mest med varer han hadde skaffet seg i Norge – og ikke ved egen import: speserier, tøyer, tobakk, brennevin og annet.

Niels Thode døde i 1763 og efterlot seg en seilbåt (det vil si en reisebåt), en fjøringsfar, en firroring, og en færing – som andre kjøpmenn i Kristiansund var han fiskeri-orientert[xiii].

I slutten av 1750-årene var det krig i Europa, og det var risikabelt å drive internasjonal handel – det fikk Karen Barbaras far, også, erfare; en illustrasjon av Karen Barbaras sosiale bakgrunn:

        «Farten var i krigsårene utvilsomt lønnsom, men også risikabel. «Emanuel» ble f. eks. i 1757, på reise fra Amsterdam til Frankrike, angrepet av en engelsk kaper. Fartøyet ble ikke tatt som prise, men engelskmennene forsynte seg uten videre med en del verdifulle varer som fantes i lasten.

        Året etter ble «Emanuel», på reise til Frankrike, oppbrakt av en engelsk kaper og ført inn til Dover. Skipperen, Andreas Sundbech, skrev da hjem til Kristiansund og ba om å få tilsendt rettsgyldige vitnemål om at skip og ladning var norsk eiendom.

Det fikk han også, og fartøyet ble frigitt etter prosess, men engelskmennene konfiskerte ladningen som bestod av 541 ½ t. torskerogn, 137 t. tjære, 60 ¼ tylft bord, 15 ½ t. saltet torsk samt 2166 stykker saltet torsk.

Disse varene tilhørte Jens Kaasbøl, John Moses, Nils thode, Gustav Berent Prosch, Stinchen Tostrup Holck, Peder Krig Bonsach, Peder Kaasbøl, Christopher Mühlenport og skipperen Andreas Sundbech.

Disse fikk ikke utbetalt noen assuranse for den konfiskerte ladningen og tapte derfor ikke så rent lite på denne hendingen».

At Nils Thode kunne delta i slike eventyr skyldtes et taktisk godt første ekteskap: han giftet seg med enken efter en handelsmann, Johan Friis[xiv]. Johan Friis døde, visstnok[xv], i Hamburg 20 april 1735, bare 36 år gammel. Han efterlot seg enken, Berethe Margrethe Schytte, sønnen Iver, og en liten datter, Maren Angel, og giftet seg altså med Nils Thode.

På tross av dette, da Nils Thode døde i 1763 var dødsboet ikke i stand til å dekke gjelden: han var egentlig konkurs[xvi].

Hvor det ble av Inger Lassen og de mange småpikene er ukjent, men hun giftet seg på ny forholdsvis snart; denne gangen med Peter Andreas Norum; vielsen[xvii] fant sted 6 juni 1765.

Det ble et usedvanlig kort ekteskap, for Inger Lassen døde samme år: «Peter Andreas Norums Kiæriste Inger Lassen» gikk bort[xviii] 30 oktober 1765. Hun var, sier kirkeboken, 33 år gammel.

Igjen er det usikkert hvor det ble av Karen Barbara. Stefaren Norum giftet seg sikkert på nytt, en noe ekteskap er foreløpig ikke funnet. Og å leve med to steforeldre var sikkert ikke noen god opplevelse. Men ingenting av dette kan dokumenteres – så langt.

Karen Barbara ble nok konfirmert omkring midten av 1770-årene, men konfirmasjonsprotokollene er ikke bevart, og hun fortsetter å vokse opp i skyggene.

Neste gang hun kommer til syne er i forbindelse med at hun gifter seg, omkring tyve år gammel. Hennes tilkommende er Isaac Moses. Et lite tegn på hvor hun hadde levet en stund var det nok at vielsen[xix] fant sted 1 september 1780 – efter kongelig dispensation – i huset hos Hr Henrich Christian Diderichsen.

Isaac Moses var av engelsk herkomst og, antagelig, jødisk familie men konvertert. Om familien kan man lese i Kristiansands historie[xx], det begynner med at en George Moses, av sin onkel og en som het John Ord, fikk skjøte på noen byhus i Kristiansund som hadde vært i familiens ei allerede en tid. Dette skjedde 1764. Historien fortsetter:

«Allerede omkring 1768 kom imidlertid to andre av Johns nevøer over, nemlig Georges fettere Isaac Moses fra Cumberland (1738-1807) og Thomas Moses fra Newcastøe (1752-1822). Den første av dem kjøpte i 1788 Gustav Berent Proschs tidligere gård, og i 1780 tok de begge borgerskap og ble firmaets nye ledere. Samme år ble Isaac Moses gift med Karen Barbara Thode, datter av Nils Those og Inger Lassen. Hun døde alt året etter, etter å ha født sønnen John, og Isaac ektet senere Anna Bolette Tvedt, datter av stadsmegler Frantz Tvedt og Karen Ludvigsdatter Lem. Med henne hadde han mange barn. Hans fetter og kompanjong Thomas Moses ble derimot ugift».

Karen Barbara var antagelig gravid da de fikk kirkens velsignelse, men ikke svært. Hun fødte sitt første barn, John – den senere Eidsvoldsmannen – våren 1781. Han ble døpt[xxi] 25 april det året. Noen fadre er ikke notert i kirkeboken.

Om det var en vanskelig fødsel, eller om det var andre komplikasjoner: Karen Barbara tok sin død av det. Hun gikk bort noen dager før sønnens dåp, bare litt over tyve år gammel. Karen Barbara døde[xxii] 21 april 1781.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 416-417
[iii] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 2 : Fra lokal til nasjonal frigjøring : 1742-1814;  Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1951; p 307; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308067
[iv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 414-415
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 414-415
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 418-419
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 420-421
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 452-453
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 452-453
[x] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 2 : Fra lokal til nasjonal frigjøring : 1742-1814;  Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1951; p 128; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308067
[xi] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 2 : Fra lokal til nasjonal frigjøring : 1742-1814;  Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1951; p 26; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308067
[xii] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 2 : Fra lokal til nasjonal frigjøring : 1742-1814;  Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1951; p 132; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308067
[xiii] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 2 : Fra lokal til nasjonal frigjøring : 1742-1814;  Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1951; pp 90-91; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308067
[xiv] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 2 : Fra lokal til nasjonal frigjøring : 1742-1814;  Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1951; p 142; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308067
[xvi] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 2 : Fra lokal til nasjonal frigjøring : 1742-1814;  Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1951; p 142; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308067
[xvii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 406-407
[xviii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 454-455
[xix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 280-281
[xx] Johnsen, Arne Odd; Kristiansunds historie. 2 : Fra lokal til nasjonal frigjøring : 1742-1814;  Kristiansund:I kommisjon hos Barmans bokhandel, 1951; p 319; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308067
[xxi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 436-437
[xxii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 572/L0840: Ministerialbok nr. 572A03, 1754-1784, s. 468-469