132 Bergitte Jensdatter

Bergitte skal ha blitt født i 1794, men noen dåp er ikke funnet.

Foreldrene var Mette Brun og Kiøbmand Jens Rolfsen. De hadde giftet[i] seg 15 august 1793. Hun var datter av Johan Nordahl Bruun – han med «For Norge, Kiempers Fødeland»  og «Jesus lever, Graven brast». – mens Jens Rolfsen var visst opprinnelig fra Christiansand og da han giftet seg, omkring 28 år gammel[ii].

Bergensposten –  en publikasjon som har vært utgitt av Statsarkivet i Bergen siden 1998, hadde i juni 2011 en artikkel om Jens Rolfsen og hans familie, der man, blant annet, kan lese:

«Der finner man at Jens Rolfsen var født i Kristiansand i 1765, og at han en bror til Bergen. Men først arbeidet han ved farens skipsverft i hjembyen. I Bergen seilte Jens Rolfsen først som sjømann, og han endte sin sjømannskarriere som skipper på brorens sjalupp «Elsebe Sophie».

Deretter gikk Jens Rolfsen i land og opparbeidet seg etter hvert en omfattende kjøpmannsvirksomhet som inkluderte skipsbygging og rederi.

Jens Rolfsen ble gift med Mette Brun, datter til bergensbispen Johan Nordahl Brun. Dermed kom Jens Rolfsen inn i den kulturelle kretsen omkring svigerfaren.

Ved siden av virksomheten som kjøpmann, ble Jens Rolfsen også utnevnt til forlikelseskommissær i Bergen, og drev, med vekslende hell, kapervirksomhet».

Bergitte var deres første barn, og efter henne fulgte Johan Nordahl ble født 22 august 1796. Da han ble døpt[iii] 28 samme måned i Korskirken var fadrene Provstinde Bruun; Jomfru Ejde; [NN] Remnord [?]; Brand Directeur Rolfsen; og Hans Erichsen.

Johan Nordahl skulle ikke få leve opp – han døde bare syv måneder gammel og ble begravet[iv] klokken 12 på formiddagen 4 april 1797.

Heller ikke Bergitte skulle få leve opp. Hun ble begravet[v] 10 april 1797.


[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 97
[iii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 38
[iv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 161
[v] Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1786-1832, https://digitalarkivet.no/view/265/hg00000000156744