143 Elisabeth Sophie Jersin

Elisabeth Sophie ble født tidlig i 1796 og døpt[i] i Wang kirke 1 søndag i faste – 14 februar dette året[ii].  Fadrene var Herr Krigsraad Herman Renhard Fleischer; Herr Birkedommer Morten Barth; Nove Residerende Capellan Herr Peter Hount; mig, Jacob Christian Jersin; Frue Marie Sophie Christence Meictzner; Jomfru Johanne Catrine Fleischer; og Jomfru Ann Sophie Zarn.

Foreldrene var Maren Finde og presten Georg Burchardt Jersin. De hadde giftet[iii] seg hjemme i huset hos moren og stefaren 27 august 1795 – de hadde kongelig bevilling. Han var blitt personal kapellan hos faren i januar året før[iv]. De to var stesøster og stebror: selv i de dager var nok det litt på kanten, og Herr Personal Capellanen hadde nok tyvstartet samlivet med sin stesøster….

Neste barn var også en pike, Cicilia Petronella. Hun ble døpt[v] 18 mai 1797, og denne gangen var fadrene Herr Capitaine Hans Frederich von Meitzner; Sognepræsten Herr Jacob Christian Jersin; Frue Krigsraadinde Marie Finde Fleischer; Jomf: Thale Helle Ravn; og Jomfr: Carine Marie Jersin.

Så, to år senere, var det Christiane Margrethes tur. Hun kom til verden våren 1799 og ble døpt[vi] 2 april det året. Fadrene hennes ble Lieutenant Ernst Bolsman; Sognepræst Jacob Chr: Jersin; Madam Øllegaard Margrethe Hount; Jomfrue Marie Fleischer; og Jomfru Elisabeth Lem Jersin.

Som så ofte i den tiden ble Maren å miste barn også: Elisabeth Sophie døde bare 4 ½ år gammel og ble begravet[vii] 5 september 1800.


[i] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 145
[iii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 142
[iv] Sølvskatten 1816, nr. 40: Søndre Bergenhus amt, Nordhordland og Voss fogderi, 1816-1824, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000292277
[v] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 158
[vi] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 177
[vii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 193