164 Berthe Malene Pedersdatter Hjermann

Berthe Malene så dagens lys 2 november 1813. Da hun ble døpt[i] 21 samme måned valgte foreldrene som fadre Tøger Schiøllingborg; Niels Bjørke; Madame Bøyesen; [NN] [NN]; og Marie [NN]datter.

Foreldrene var Else Sophie Sørensdatter Lem og Peder Pedersen Hierman, en mer en tredve år gammel enkemann. De hadde giftet seg – med kongelig bevilling, datert 6 april 1809, til å gifte seg hjemme i huset – og ble viet[ii] der 17 mai 1809, på dagen 20 år efter at hun ble døpt.

Peder var «son av gardbrukar Peder Pederson Hjermann få Stødnum og Ingeleiv Lassesdotter frå Eri i Lærdal og f. der 1.12.1754. Peder Hjermann overtok som gardbrukar etter foreldri og etter broren Knut Pederson Hjermann (1747-1774) som var gift med gardbrukardotteri Maren Andersdotter Nitter frå Rønnei (1752-1775) (s.d.). Peder og Bertha  vart buande på Stødnum levetidi ut …[iii]».

Peder og Bertha hadde ikke noen barn, og for Bertha betød levetiden ut helt til hun døde 18 Mai 1806. Hun ble begravet[iv] 28 samme måned.

Året efter bryllupet fikk Else Sophie sitt første barn, en gutt. Peder Severin ble døpt[v] 31 samme måned. Da fik han fadrene Capitaine Claus von Rumohr hos Lars Hille; Søren Lem; Frue Marie Sophie Christense Rumohr, fød Lem; og Synneve Pedersdatter Nitter.

To år senere kom  Søren Lem til verden, han ble født 15 januar 1812. Da han ble døpt[vi] 24 samme måned var fadrene Hr Lauritz Augustinus Rødtvitt; Rolloug Kimeng; mathias Albert Broch; Tøger Andersen Nitter; Jomfru Magdalena Christina Hierrild; og Giertrud Lem.

Så var det Berthe Malenes tur. Så opprant 1814, og Christian Fredrik, i samråd med rikets ledende menn, ba alle landets sogn om å utpeke valgmenn som kunne komme sammen i amtene og velge representanter til Riksforsamlingen som skulle holdes på Eidsvold fra 10 april 1814.

I Lærdal møttes 18 bønder, embedsmenn og kirkelige personer 18 mars 1814 – stedet er ikke notert, men prstegården synes en rimelig gjetning, og utpekte to personer som valgmenn: sognepresten Ulrik Frederik Bøyesen og Bonden Peder Hjermand[vii].

Disse to tok seg til Vange i Viig, der valgmennene fra hele amtet møttes 30 mars. Mens de var samlet valgte[viii] de som sine representater til Riksforsamlingen:

 

Cancellie-Raad og Sorenskriver lars Johannes Irgens
Sognepræst til Ytre Holmedals Præstegjeld, Nicolai Nielsen
Gaardbruger Peter Hjermand.

 

Når møtet på Eidsvold skulle begynne 10 april, og representantene ble valgt 30 mars var det vel ikke mer enn tiden av veien, skulle de rekke frem i tide – det kunne vel være så som så å reise over fjellet så tidlig som i begynnelsen av april. Vel fremme i Eidsvold sluttet Peder seg til de some foretrakk selvstendighet, var med i noen av diskusjonene, men satte ikke store merker efter seg i debattene. Og så reiste han vel hjem igjen, og kunne vel være der helt i slutten av mai eller begynnelsen av juni 1814.

Dermed begynte vel livet som normalt igjen, med barn og gårdsbruk og efterhvert ble det flere barn. Ingelev Marie så dagens lys 11 oktober 1816 og ble døpt[ix] 3 november samme år. Fadrene hennes var Hr Lieut. von Lem; Tøger Hansen Henning Lem; Ragnilda Houge; Kari Larsdatter Houge; og Thyri Andersdatter Houge.

Det skulle bli tre piker til: et par tvillinger og en siste datter. Tvillingene Gjertrud og Kirstine ble født 11 desember 1818. De ble døpt[x] 15 samme måned.

Gjertrud[xi] fikk fadrene Sognepræst Bøyesen; Henning Lem; Madame Bøyesen; Durdej Øye; og Johanne Mjelde.

Kirstines fadre[xii] var Peter Sunde Battevold; Andreas Holger Album; Maren Battevold; Thyri [NN]; og Sigrid Øye.

Giertrud og Kirstine levet ikke opp, de døde begge – rundt 4 ½ måned gamle – 18 april 1819, og ble begge jordfestet[xiii] 27 samme måned.

Siste barn i flokken ble født året efter og fikk, naturlig nok, navnet Gjertrud Kirstine. Hun så dagens lys 23 februar 1820. Da hun ble døpt[xiv] 2 mars fikk hun fadrene Hr. Lieut. Lem; Henning Lem; Lensmand Raae; Frue Rumohr; Madame Nyssen; og Maren Wangensteen.

Berthe Malene Hiermand ble konfirmert[xv] i Lærdal da hun var 15 år gammel, 29 juni 1828. Hun er ført opp først av de 22 pikene som, sammen med guttene utgjorde kulle på 54 ungdommer den sommerdagen.

Tre år senere, 18 år gammel, giftet Berthe Malene seg. Brudgommen var Halvard Helgeson Hauge. Som forlovere hadde de Søren Lem og Anders Hauge. Vielsen[xvi] fant sted 8 juni 1831.

Det skulle bli adskillige barn. Først ute var en gutt som kom til verden 17 februar 1832. Da han ble døpt[xvii] 1 april fikk han navnet Helge og fadrene  Peder Hjermann den ældre; Peder Hjermann den yngre; Hans Olsen Klundöre; Gjertrud Olsdatter Sunneva Andersdatter Hauge; Poul Klundöre; Jens Molde; Agreim Sæböe; Anne Jabol; og Kari Olsdatter Leirdalsören.

Neste gang ble det en pike. Else Sophie – med navn efter mormoren – meldte sin ankomst 2 september 1833. Da hun ble døpt[xviii] 6 oktober var fadrene Sören Hjermann; Johannes Nielsen Houge; Anna Ørbek Stönjum; Ingeleiv Hjermann; og Guro Nielsdatter Houge.

To år senere ble det, igjen, en pike. Gjertrud ble født 27 august og ble døpt[xix] 4 oktober 1835. Denne gangen var fadrene Jens Andersen Houge; Ole Helgesen Houge; Kari Larsdatter Houge; Kari Helgesdatter Houge; og Anne Thomasdatter Stønjum.

Så skulle det bli en gutt: Peder Hjermann – oppkalt efter morfaren vil man tro – så dagens lys 29 august 1837 og ble døpt[xx] 24 september. Berthe og Halvard valgte fadrene Henning Lem; Lars Olsen Helleland; Ole Olsen Helleland; Gjertrud Hjermann; og Johanne Monsdatter Houge.

Enda to-og-et-halvt år gikk, og så kom Søren Lem til verden. Det skjedde 16 januar 1840, og han ble døpt[xxi] allerede 19 samme måned – tre dager gammel. Da var fadrene Lars Anundsen Houge; Halvor Johannesen Houge; Ole Larsen Houge; Inga Lassesdatter Houge; og Kirsti Knudsdatter Kjær [?]

Søren Lem ble fulgt av Ludvig Lem som meldte sin ankomst 22 desember 1842 og ble døpt[xxii] annen juledag samme år. Fadrene var P. S. Hjermann; Ingebrigt Helgesen Houge; Jan Larsen Houge; Synneva Hohannesdatter Houge; og Britha Iversdatter Leirdalsøren.

Begge de to siste barna var døtre. Anna ble født 14 mai 1845 og ble døpt[xxiii] 8 juni. Fadrene var Petter Berge; [NN] Pedersdatter Houge; Anders Helgesen Houge; Olle Iversdatter Houge; Ragnilde Andersdatter Houge; Gjertrue Henningsdatter Lem; og Ingeleif Andersdatter Houge.

Og aller sist, attpåklatten – med ni år! – Kistie. Hun så dagens lys 26 juni 1854 og ble døpt[xxiv] 16 juli. Kisties fadre var Jens Nielsen Houge; Ole Nielsen Houge; Anna Iversdatter Houge; Anna Nielsdatter Houge; og Gjertrud Halvorsdatter Houge.

Efter dette forsvinner familien av syne, og det er sannsynlig at grunnen var utvandring til America, for det sies[xxv] at Berthe Malene døde i «Viroqua, Vernon County, WI, United States», 14 juli 1894.


[i] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 104-105
[ii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 152-153
[iii] Øyane, Lars E. (Lars Erik), Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 2 : Dale 1 sokn, Luster kommune, 1986, p 397, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016042908115
[iv] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 188-189
[v] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 82-83
[vi] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 92-93
[vii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 40, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[viii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 30, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[ix] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 142-143
[x] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 184-185
[xi] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 184-185
[xii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 184-185
[xiii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 220-221
[xiv] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 274-275
[xv] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 5, 1822-1834, s. 109
[xvi] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 5, 1822-1834, s. 160
[xvii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 5, 1822-1834, s. 66
[xviii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 5, 1822-1834, s. 77
[xix] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 6, 1835-1849, s. 7
[xx] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 6, 1835-1849, s. 24
[xxi] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 6, 1835-1849, s. 47
[xxii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 6, 1835-1849, s. 83
[xxiii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 6, 1835-1849, s. 123
[xxiv] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 11, 1850-1866, s. 43