248 Karen Kathrine Kristine Steenstrup

Karen Kathrine Kirstine kom til verden 30 august 1819 og ble hjemmedøpt samme dag. Da dåpen[i] ble stadfestet i kirken 6 januar 1820 fikk hun fadrene Fru Bergamtinde [?] Collet; Frøken Lisa Collet; Kapt. Brünnech; [NN] Byfoged Kofoed; [NN] [NN]; [NN] Kleven; og Provsten Trap.

Foreldrene var Paul Steenstrup, bestyrer av Kongberg Jernverk, og Mathea Bernardine Collett – de hadde giftet seg tre år tidligere: Efter kongelig bevilling ble det de viet[ii] i huset i Kongsberg 26 oktober 1806.

Paul Steenstrup var født på godset Kjeldkær i Egtved i nåværende Vejle kommune i Danmark, litt nord for det punktet der veien deler seg og man må velge om man vil videre til tyskland, eller ta østover til Fyn og Sjælland.

Norsk Biografisk Leksikon[iii] beskriver Steenstrups bakgrunn slik:

«Steenstrup vokste opp på farens gods vest for Vejle på Jylland og studerte i flere år kirurgi og naturfag ved universitetet i København uten å ta eksamen. Som ledsager for Carsten Ankers sønn Erik kom han til Kongsberg 1797, ble student ved Bergseminaret og tok bergeksamen 1800. Hans talenter sikret ham reisestipend til Tyskland og Østerrike 1801–04. Etter hjemkomsten mottok han vartpenger av staten, men fikk snart viktige oppgaver».

Første barn var en gutt, han ble født 29 november 1807 – samme pr som faren ble guardein, altså ansvarlig for tilsynet med lødigheten av finmetaller. Da gutten ble døpt[iv] 29 januar 1808 fikk han navnet Peter Severin og fadrene Madame Johanne Henrica Anker, Enke af Collett; Hrr Foged Jonas Collett; Hrr Bergmester Christian Collett; og Constituteret Myntmæster J: G: Prahm.

Så fulgte Charlotte Sophie, hun så dagens lys om våren, og ble døpt[v] i Kongsberg Kirke 21 april 1809. Fadrene hennes ble Madame Bonnevie; Jomfrue Sophia Riegels; Hrr Ritmæster Sparre; Hrr Oberbergamt Assessor Esmarck; Hrr Lieutenant v. Bergh; Hrr Forvalter Strøm; og Hrr Johannes Steenstrup.

Efter Charlotte fulgte Hans Leonhard, som ble døpt[vi] 3 august 1810 og hadde da fadrene Frue KammerRaadinde Collett; Jfr: Thams; Jomfr Bie; Hrr Major v. Ditten; Hrr Oberberg Casserer Berggrav; Hrr Byefoged Stabel; og Fuldmægtig Hrr Stampe.

To år senere fikk foreldrene en sønn til. Herman ble født i 1812 – presten har ikke notert den nøyaktige dagen – og ble hjemmedøpt. Da dåpen[vii] ble stadfestet i kirken 8 mai 1813 var fadrene Thrine, Hrr Lieutenant Colletts Frue; Jomfrue Henrica Strøm;  Hrr. Greve Wedel Jarlsberg, Cammerherre og Commendeur af Dannebrog; Hrr Amtmand og Ridder Collett; Hrr CommerceRaad Lund; Hrr Lieutenant [NN] Collett; og Hrr von Linstou.

Efter som årene gikk, og 1813 ble 1814 ble det fred i Kiel, det ble notabelmøte på Eidsvold, og det kom åpent brev fra Christian Fredrik om å velge representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april for å gi Norge en ny forfatning.

To viktige begivenheter i familiens liv falt derefter sammen på en dag. Fredag 4 mars 1814 samlet menigheten i Kongsberg seg – gjetningsvis i Kongsberg Kirke – og valgte[viii] Bergmester og Bestyrer paa Kongsberg Jernverk, Paul Steenstrup.

Den andre begivenheten var at Henriette Mathea ble født 4 mars 1814. Da hun ble døpt[ix]i Kongsberg Kirke 2 juni samme år var fadrene Frue Obriste Lieutenantinde Ditten;  Jomfrue Johanne Jørgensen; Hrr Statsraad Collett; Hrr Oberbergamts Assessor Henckel; Hrr Bogholder Leschly; og Hrr T. Hofgaard.

I motsetning til mange andre representanter på Eidsvold – en rekke valg fant sted henimot slutten av mars – hadde Karen Kathrines far rikelig med tid til å komme seg på plass; avstanden fra Kongsberg til Eidsvold er 15-16 mil på moderne veier, og det kunne vel den gang ta et par-tre dager å komme frem. På den annen side hadde han gjerne reisefølge, for konens onkel, Johan Collett, som var valgt[x] som annen representant fra Buskeruds Amt.

På Eidsvold « … utmerket han seg som en radikal og stridbar debattant i selvstendighetspartiet og var talsmann for avvikling av de gamle standsprivilegier[xi]», men med et udøpt lite barn hjemme på Kongsberg er det kanskje ikke overraskende om han kom seg dit så snart han kunne unnslippe møtene.

Wergeland[xii] ga Paul en karakteristikk som sikkert Karen Kathrines mor kjente igjen fra privatlivet: «Hidsig indtil Fremfusenhet; falsensk Enthusiast. Djærv, frygtløs, virksom i Forhandlingerne».

Selv om han var kommet tilbake til Kongsberg, ble familien likevel alene hjemme den høsten, for Karen Kathrines far ble valgt til det overordentlige stortinget som ble holdt i 1814, det som skulle vedta union med Sverige, endre grunnloven tilsvarende, og begynne det finansielle oppgjøret med Danmark. Bortsett fra dette politiske vervet, var han medlem av styret for fattigvesenet, inspiserte kongens jernverker, tok patent på et dampskipshjul, besøkte England, og ble bergmester i vestre søndenfjeldske distrikt: et meget aktivt liv[xiii].

Mens faren var i Christiania for å delta i Stortingets høsten 1814, og bodde hos Statsråd Collett, ble han utsatt for slik kriminalitet man opplever i større byer[xiv]:

«Bortkomne Sager.

        Søndagen den 20de November er i Hr. Statsraad Colletts Bopæl i Dronningens Gade bortstjålet et fladt Gulduhr med lys Skilpaddes Varekasse. Uhrets Kjendemærker er følgende: Det er et ¼ Secunds Have-Uhr med faste eller springende Secunder. Secundviseren sidder midt paa Skiven. Optrækningen er paa Skiven. Viserne ere af Guld. Bag paa Guldkassen er graveret følgende Indskrift: «Til vor Ven Povel Steenstrup. C.A. E.M. & P.A. 1799». Den som skaffer Uhret tilbage, vil paa Eierens Vegne af S. T. Hr. Statsraad Collett erholde en Douceur af 300 Rd. D. Ct.».

Også overdordentlige Storting kommer til en ende, og Karen Kathrines far kom nok tilbake til Kongsberg mot slutten av 1814.

Året efter fikk Karen Kathrine en lillebror til, Christian. Han så dagens lys 22 juli 1815 og ble døpt[xv] 15 september. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Frue A: C: Arbo; Jomfrue Aisi Bonnevie; Hrr Provst Schmidt; Hrr Assesor Steenstrup; Hrr [NN] Tillisog [?]; og Faderen Selv, Hrr Bergmæster Steenstrup.

Karen Kathrine Kristine var familiens siste barn.

Karen Kathrine ble konfirmert[xvi] av Provst og Sognepræst Borch i Kongsberg Kirke 2 søndag efter trefoldighet – 17 april[xvii] – 1836. Hun er ført opp først av 17 piker – sammen med guttene var de et kull på 48 ungdommer som stod for presten denne vårsøndagen.

De neste årene ser man ikke noe til Karen Kathrine Kristine i kildene som er tilgjengelig, men hun dukker opp igjen i et skattemantall for Kongsberg i 1840[xviii]. Hun bor hjemme hos foreldrene – for anledningen er navnet forkortet til Caja – Directeur ved Sølvverket P. Steenstrup og Fruen. Sammen med dem finner man også søstrene Charlotte (30) og Henriette (26). Sammen med dem – uten åpenbar rolle – bor Jomfru Hanna Naumand (19). Og – som alltid – et tjenerskap: drengen Lars Jensen (27); samt Pigene Marthe Kirstine Hansdatter (19) og Marthe Marie Olsdatter (24). I tillegg har de en leieboer, «Mynteqvardein» Leonard Steenstrup, oppgitt å være født i 1811, men egentlig i 1810.

Året efter dette manntallet giftet Caja seg. Hennes tilkommende var Caspar Herman Langberg, en 30 år gammel mineralog som noen år tidligere var blitt ansatt ved myntverket. De ble viet[xix] hjemme i huset hos henne 2 mai 1841.

Caja og Caspar fikk sitt første barn, en gutt, 21 januar 1842. Han fikk navnet Malthe Sehested efter sin farfar, opprinnelig dansk men bosatt i Christiania. Da han ble døpt[xx] i Kongsberg Kirke 22 mai var fadrene K. H. Langberg; F. Berg; [NN] [NN]; Dr. Steenstrup; og [NN] [NN].

De neste tre barna var alle piker. Det begynte med Mathea Louise som så dagens lys 1 januar 1844. Hun døde allerede 5 januar og ble begravet[xxi] 8 samme måned.

Så fulgte Bernardine Louise Pauline, som kom til verden 17 mai 1845. Hun ble døpt[xxii] 30 september og fikk da fadrene Fr M. S. Steenstrup; Jfr. N. Perth [?]; [NN] [NN]; Herr Blichfeldt; og Styrmand [?] Ellefsen.

Og, til slutt, Charlotte Henriette Sophie som ble født julaften 1850. Hun ble døpt[xxiii] 22 juni 1851. Denne gangen ble fadrene Fru Lovise Cathrine Sal. Langbergs; Frøken Henriette Steenstrup; Doctor Støren; Overlærer Graff; og Byskriver [?] N. Myrdal.

Tre år senere mistet Caja og Caspar datteren Bernardine. Hun døde, åtte år gammel, 12 juni 1853. Hun ble begravet[xxiv] 15 samme måned.

Karen Kathrine Kristine skulle selv ikke bli svært gammel. Hun døde, 39 år gammel, 28 oktober 1858. Begravelsen[xxv] fant sted 5 november. Dødsårsaken var «Rosenfeber».


[i] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1816-1839, s. 55-56
[ii] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 374
[iv] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 117
[v] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 125
[vi] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 133
[vii] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 155
[viii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 29-30, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[ix] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 161
[x] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 77, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xii] Wergeland, Henrik, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2 : Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowski, 1842, p 29, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xiii] Lindstøl, Tallak, Stortinget og statsraadet : 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø : samt tillæg, Kristiania:Steen’ske bogtrykkeri, 1914, p 831, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120501104
[xv] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 170
[xvi] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1816-1839, s. 664-665
[xix] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 462-463
[xx] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 14-15
[xxi] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 522-523
[xxii] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 28-29
[xxiii] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 106-107
[xxiv] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 584-585
[xxv] SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 624-625