269 Ingeborg Theisdatter Lundegaard

Ingeborg ble døpt[i] 6 september 1815. Fadrene var Catrine Høyland; Torkel Høyland; Enok Stuland; Ole Aadneskor; og Theis [?] Haalevig.

Foreldrene var Sara Jakobsdatter og Teis Lundegaard – de hadde giftet seg året før. Som kausjonister hadde de Jacob og Niels Høyland; Lars Egeland; og Lars Røsfiord. Sara og Tejs ble viet[ii] 9 desember 1800.

Til å begynne med, og i 1801[iii], bodde Sara sammen med Theis Jacob Thorchelsen – navnene var ikke på sitt mest stabile i denne epoken – boende hos hans mor, den 65 år gamle enken Ingeborg Theisdatter, på Høyland i Oustad sogn. Theis driver på sjøen og «Fører 1 fragt baahd». Hjemme hos Ingeborg finner man også Theis’ søster, 38 år gamle og ugifte Berthe Torchelsdatter.

Om Teis’ bakgrunn og karakter forteller Norsk Biografisk Leksikon:

«Teis ble født på gården Høyland i Austad. Han ble farløs som liten gutt og vokste opp i trange kår. Som voksen slo han seg på handel og fór med jekter langs kysten mellom Bergen og Christiania. Snart eide han båtene selv. Han kjøpte tre gårdsbruk og slo dem sammen til en stor gård, som han kalte Lundegaard. Teis Lundegaard ble en velstående mann. Han lærte seg tidlig å lese, og det sies at han kunne Bibelen utenat. Embetsmenn og øvrighet hadde han liten respekt for. Det er mange historier om Lundegaard, som viser en myndig, vittig og snarrådig mann. Under krigen 1808 var han seksjonssjef for kystvernet, og da en britisk fregatt kom inn fjorden rett utenfor Lundegaard, trommet han folk sammen og organiserte både kvinner og menn som Tordenskiolds soldater, slik at britene ble skremt og stakk til havs igjen».

Ingeborgs storesøster Berthe Serene ble født i Bordvigen og døpt[iv] i Lyngdal Kirke (den ble revet i 1847) 27 september 1801. Da fikk hun navnet Berthe Serene. Fadrene var Sara og Anne Catrine Bordvig; Lars Christian Bordvig; Niels Høyland; og Enoch Stuland.

To år senere ble det en gutt. Torchel ble døpt[v] 2 desember 1803. Som fadre fikk han Sara og Aschier Bordvigen; Lars Christian Bordvigen; Niels Høyland; og Enoch Stuland.

En eller annen gang i løpet av de neste par årene flyttet Sara og famiien videre til Haalevig [?] der de bodde da sønnen Jacob så dagens lys senvinteren 1806 og ble døpt[vi] 9 mars det året. Denne gangen var fadrene Sara Bordvig; Aschier Haalevig; Enoch Stuland; Niels Høyland; og Niels Korshavn.

Jacob fikk ikke leve, han døde 3 måneder gammel og ble begravet[vii] 6 juli.

Året efter ble det, påny, en gutt. Da han ble døpt[viii] 7 mai 1807 fikk han – naturlig nok – navnet Jacob, som sin avdøde bror. Fadrene var Torborg Høyland; Niels Torchelsen og Niels Nielsen Høyland; Tejs Stuland; og Aschier Haalevig.

Teis ble døpt[ix] 19 februar 1810, men fadrene er ikke notert i kirkeboken.

Enda en gutt, Niels Tobias, fulgte 2 ½ år senere. Da han ble døpt[x] 8 november 1812 var fadrene Torborg Stuland; Enok Stuland; Niels Høyland; Gabriel Andresen; og Aschier Haalevig.

Dermed var man straks i 1813, og efter opprant 1814 med Kielerfred, notabelmøte på Eidsvold, og et åpent brev fra Christian Fredrik til det norske folk, med ønske om at det skulle velges representanter til en forsamling som skulle møtes på Eidsvold 10 april med det formål å gi Norge en ny forfatning. Valgene på landet skulle foregå i to omganger: først skulle menighetene utse valgmenn som skulle ha stemmerett på amtsnivået, dernest skulle disse treffes og velge de som skulle sendes til Eidsvold.

I Oustad falt valget[xi] på Lots-Oldermand Cornelius Nielsen af Korshavn og Bonden Teis Jacob Torkildsen af Lunnegaard.

Representantene for alle sognene i Listers amt møttes på Fedde i Fedde sogn 16 mars 1814. De valgte[xii] tre representanter: Kjøbmand Gabriel Lund av Farsund; Foged Jens Erichstrup; og Bonden Teis Jacob Torstensen av Lundegaard.

Fra Farsund til Eidsvold er det omkring fem hundre kilometer, så det tok noen dager å komme frem. Med andre ord, Sara måtte være alene i påsken dette året. Men gitt Teis’ handelsvirksomhet var hun antagelig vant med det.

Wergeland[xiii] har en karakteristikk av Saras mann, og beskriver ham slik:

«En trohjertig, jovialsk, fiirskaaren Spindværingsskipper, fuld av Djærvhed og Selvfølelse og ikke uden en vis massiv naturlig Vittighed».

Det var visst et inntrykk som satt: tyve år senere sendte noen inn denne anekdoten til Morgenbladet[xiv]:

        «Jernværkseier Ridder Aall havde en gang i Thinget sat frem et Forslag; men ved at høre Capitain Fos’s Modgrunde, erklærede han, at han gik over til Capitainens Mening. – «Nu til H. Hr. Præsident!» – raabte Gaardbruger Theis Lundegaard, saa faldt da Aalen ogsaa i Fossen!».

Sara og barna skulle tilbringe mye av høsten alene, også, og mange ganger i de neste 30 årene – når mannen var av gårde og drev med politikk: Lundegaard var medlem av det første overordentlige Stortinget. Han representerte også Lister og Mandals Amt på Stortingene i 1815, 1821, 1827, 1830, 1833, 1836 og 1845.

Sommeren 1818, sies det[xv], fikk moren Sara en gutt. Han fikk navnet Enok da han, visstnok[xvi], ble døpt 21 juni det året. Denne gutten døde antagelig – men i likhet med dåpen, er det ikke funnet noen begravelse.

Tre år senere, derimot, finner man en Enok, født 3 mars 1821. Han ble døpt[xvii] i kirken 31 mai og fikk som fadrene Torborg og Grete Høyland; Christian Høyland; Jan [NN]vig; og [NN] Skagestad. Da gutten ble født var antagelig Saras mann i Christiania, han ankom[xviii] 31 januar og tok inn hos Madame Brede, og var på Stortinget 2 mars[xix].

Året efter giftet storesøster Berthe Serine seg. Hennes tilkommende var Magnus Rejnertsen Haalevig, en 24 år gammel gårdbruker. Som forlovere hadde de Berent Hougsvig og Gabriel Aadneskiær. Vielsen[xx] fant sted i kirken 21 januar 1822.

Ett år efter at hun selv fikk barn, fikk Berthe Serine – og selvfølgelig også Ingeborg – en lillesøster. Anne Marie kom til verden 16 desember 1823 og ble døpt[xxi] 21 samme måned. Anne Maries fadre var Berte [NN] og Schier Haalevig; Gabriel Aadneskiær; Finkel [NN]; og Torkel Nielsen Høyland.

Ingeborg ble konfirmert[xxii] i Aae Kirke 27 september 1829. Presten må ha vært en mer moderne mann enn mange av sine kallsbrødre, for hun er ikke ført opp først, slike det sosiale hierarkiet ville ha medført, men som nummer 21 av 25 piker – i henhold til et eller annet system. Medregnet de 52 guttene var kullet på 77 ungdommer den høstsøndagen.

Ingeborg giftet seg ung, bare fire år efter konfirmasjonen. Hennes tilkommende var Ungkarl Tobjas Theisen Bugdøe – som forlovere hadde de Rasmus Bondag [?] og Torkel Kunereg [?]. Vielsen[xxiii] fant sted 17 desember 1833.

Tobias og Ingeborg slo seg ned på Langø i Spind sogn, der han virket som skipper. Sitt første barn fikk de 31 desember 1838. Denne datteren fik, ved dåpen[xxiv] 13 januar, i Spind Kirke, navnet Anne Tonette og fadrene Gaardbruker [?] Has Simensen Langøe; Enok Theisen Lundegaard; Thor Theisen Bugdøe; Konen Otilie Ellefsen Langøe; og Pige Gunnild Nielsen Langøe.

Det ble visst ikke flere barn i dette ekteskapet, og henhold til en genealogisk index[xxv] ble Ingeborg efterhvert enke og giftet seg på nytt i 1852.

Hverken Tobias’ dødsfall eller det nye ekteskapet er funnet i kirkebøkene, men den nye mannens navn kommer frem i forbindelse med at de får sitt første barn i Farsund: han er Baker Ole Andreas Eliesen.

Første barn i dette ekteskapet var Teodora Kristine. Hun kom til 17 februar 1853 og ble døpt[xxvi] 13 mars samme år. Fadrene hennes var Hattemager Mester Eliesen; Handelsborger Johan C. Eliesen; Handelsborger Edvard Eliesen; Madame Magdalene Eliesen; og Jomfru Katrine Magdalene [NN] – alle fra Farsund.

Oluf Marsilius så dagens lys 11 juni 1854 og ble døpt[xxvii] 9 juli samme år. Da var fadrene Hattemager Martinius Eliesen; Handelsborger Johan Eliesen; Handelsborger Edvard Eliesen – alle af Fahrsund; Madame Magdalene Eliesen og Jomfru Sara N. Lundegaard, af Spind.

Og med det blir sporet av Ingeborg borte. det sies, i indeksen[xxviii] nevnt ovenfor, at hun døde i Illinois i 1875, men det er ikke funnet belegg hverken for emigrasjon eller begravelse.


[i] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1780-1815, s. 157
[ii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1727-1815, s. 164-165
[iii] Folketelling 1801 for 1032P Lyngdal prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058341002373
[iv] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1780-1815, s. 90
[v] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1780-1815, s. 99
[vi] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1780-1815, s. 109
[vii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1804-1815, s. 8
[viii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1780-1815, s. 115
[ix] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1780-1815, s. 129
[x] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1780-1815, s. 144
[xi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 41, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 36, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xiii] Henrik Wergeland, Norges Konstitutions Historie. Af Henrik Wergeland. 2: Andet Hefte, Guldberg & Dzwonkowski, 1842, p 29, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012041724009
[xvi] «Norway Baptisms, 1634-1927,» database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4K8-XL6 : 27 December 2014), Enok Theisen, 13 Jun 1818; citing ; FHL microfilm 127,368
[xvii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1816-1876, s. 14
[xx] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1816-1876, s. 194
[xxi] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fb/Fba/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1816-1876, s. 18
[xxii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1825-1838, s. 114
[xxiii] SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1825-1838, s. 184
[xxiv] SAK, Herad sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1816-1844, s. 78
[xxvi] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1847-1863, s. 27
[xxvii] SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1847-1863, s. 31