301 Helje Thorsdatter Lilleholt

Helje kom til verden sent på våren 1794. Hun ble døpt[i] i Holt Kirke1 juni. Hun ble båret til dåpen av Gregers Halvorsens Slettens Kone Kari Gundersdatter, de andre fadrene var Kari Rejersdatter; Gunder Ellingsdatter Glade; og Gunder Ellefsen Schrattered.

Foreldrene var Asborg Gundersdatter Skrattereid og Thor Reiersen Lilleholt. De hadde giftet året før: de hadde Kongelig Vielsesbrev og kausjonistene Arne Torvildsen Glødie og Grunde Ellingsen Glødie. Vielsen[ii] fant sted i Holt Kirke 30 juni 1793.

Thor var omkring to år eldre enn Asborg. Bygdeboken[iii] forteller om ham:

«      Han blev 1790 eier av en del og 1793 av hele Lilleholt. Han var fra 1803 lensmann i Holt og Dypvåg, entlediget efter ansøkning som lensmann i Dypvåg 1812 og Holt 1817. I 1814 møtte han som 3dje representant for Nedenes Amt i riksforsamlingen på Eidsvold.

        Thor Reiersen var en fremragende mann, rettskaffen og åpen i all sin ferd, hjelpsom med både råd og dåd, hvor han trodde sig istand til å kunne gjøre noget godt, arbeidsom og flittig»

Heljes lillesøster Inger kom til verden 2 april 1797 og ble døpt[iv] 30 den måneden. Fadrene hennes var Inger Olsdatter; Kirsten Kaspersdatter Lille Holt; Ole Rejersen Lille Holt; samt Gunder Ellevsen og Ellef Gundersen Skratterød [?].

Så fulgte Maren som ble født sommeren 1800 og døpt[v] 20 juli det året. Fadrene hennes ble Ole Reyersen Lilleholts Kone Rannei Torkildsdatter; Kirsten Rejersdatter; Ole Rejersen Lilleholt; Gunder Skrattered; og Ellev Gundersen Skrattered.

Karen så dagens lys senvinters 1803 og ble døpt[vi] 12 april det året. Som fadrene valgte foreldrene Ole Reiersen Lilleholts Kone; Ragney Torkildsdatter; Kiesten Reiersdatter; Ellef Gundersen; Elling Reiersen; og Ole Reiersen.

Tre år senere ble det en gutt: Rejer, sønn av lensmann Thor Rejersen, ble døpt[vii] 20 april 1806. For ham ble fadrene Enken Inger Olsdatter; Kisten Rejersdatter; Ole Rejersen; Elling Rejersen; og Gunder Skratterøe.

Rundt månedsskiftet august/september 1809 fikk Helje en lillebror til. Han fikk navnet Salve da han ble døpt[viii] 17 september – og fadrene Ole Gundersens Kone Karen Olsdatter; Kirsten Rejersdatter; Elling Grunndersen Glædi; og Ole Rejersen Lilleholt.

Helje Thors Datter Lille Holth ble konfirmert[ix] 5 søndag efter påske – 27 mai[x] – i 1810. Hun er ført opp som den tredje av 34 piker; medregnet de 22 guttene var kullet på 56 ungdommer.

Året efter døde lillesøsteren Maren, ikke mer enn 11 år gammel. Hun ble begravet[xi] 22 oktober 1811.

Ett år senere mistet Helje sin mor da Asbor Gundersdatter døde 41 år gammel og ble begravet[xii] 16 november 1812.

Følgende år døde lillesøsteren Inger, hun var bare 16 ½ år gammel da hun gikk bort. Begravelsen[xiii] fant sted 23 oktober 1813.

Så opprant 1814, det ble Kielerfred og Notabelmøte, det ble besluttet at Christian Fredrik skulle søke en konstitusjonell vei til Norges trone, og det ble holdt valg til riksforsamlingen på Eidsvold, der Norge skulle gis en ny styreform.

I Nedenes Amt – grovt sett det senere Aust-Agder fylke – ble valgmennene fra sognene samlet på gården Brekke i Østre Moland 14 mars 1814. Møte var innkalt av stiftamtmannen, Schouboe, for å velge dem som skulle reise til Eidsvold senere på våren.

De tre de ble enige om var Søgneprest Hans Jacob Grøgaard, Sorenskriver Andreas Frederik Finne, og Thore Reiersen Lilleholt. Det vil si, Finne kom aldri til å bli Eidsvoldsmann, for den plassen tilfalt Jacob Aall som på denne tiden var i Christiania[xiv].

Eidsvoldsforsamlingen skulle begynne sitt arbeid med en gudstjeneste 10 april; hvor lang tid reisen fra Holt og opp dit tok er ikke kjent: langs landeveien kunne det dreie seg om 32-33 mil, men det er vel ikke unaturlig å tenke seg at man seilte en del av strekningen, og da ville man nok spare litt tid. Men det betyr nok at Thor Lilleholth måtte reise hjemmefra de første dagene i april, kanskje rundt Palmesøndag, som falt 3 april dette året.

Helje var nå 20 år gammel, og sikkert gammel nok til å holde stillingen hjemme på gården i farens fravær – og han hadde sikkert slektninger i området som kunne hjelpe til.

Om Thor Lilleholts rolle på Eidsvoll er lite kjent, men han kom nok hjem igjen utpå forsommeren i 1814.

Året efter giftet Thor seg på nytt, denne gangen med Marthe Torvildsdatter Valle, en 12 år yngre dame. Som forlovere hadde de Guttorm Nielsen Tvede og John Larsen Østeraae. Vielsen[xv] fant sted i Holt kirke 14 juli 1815.

Det ser ikke ut til at det ble noen barn av dette paret.

Helje kom aldri til å gifte seg, og døde 8 februar 1819, 24 år gammel. Hun ble begravet[xvi] 16 samme måned.


[i] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 178-179
[ii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 394-395
[iii] Svensen, Sv., Holt : en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, pp 560-561, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[iv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 196-197
[v] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 7
[vi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 20
[vii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 32
[viii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 43
[ix] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 56
[xi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 88
[xii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 88
[xiii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 88
[xiv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. Aftrykte efter de originale Documenter, der bevares i Rigets Archiv, og udgivne som Tillæg til Rigsforsamlings-Tidenden. Andet Hefte. H. 2
[xv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1813-1821, s. 191
[xvi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1813-1821, s. 105; Trykt hos N.J. Berg, 1814; p 55; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001