63a Asborg Gundersdatter Skrattereid

Asborg ble døpt[i] i Holt 13 mars 1772. Fadrene var Elef Nielsens Kone; Elen Elefsdatter Skrate [?]; Elling [NN]; Christen Mortensen [NN]; og Iwer Olsen Leraker [?].

Foreldrene var Gunnar Elefsen Skrattereid og Maren Jørgensdatter. De hadde giftet seg året før, i henhold til bygdeboken[ii] for Holt. Maren var fra Solem i Øyestad, og det var vel der bryllupet stod – men det er foreløbig ikke funnet i kirkeboken.

De fikk bar to barn – Asborg som altså var den eldste, og Ellev, som visstnok[iii] kom til verden to år senere.

Asbor Gunnersdatter Skratterei ble konfirmert[iv] i Holt Kirke D. Qm. Geniti, 1. s. etter påske 15 april, 1787. Hun er ført opp som nummer 13 av 25 piker; sammen med 27 gutter var altså kullet på 52 ungdommer for presten denne våren.

Hva Asbor så gjorde er ikke kjent – hva enten hun var hjemme og hjalp til eller om hun kom i tjeneste. Men årene gikk og da hun var 21 giftet hun seg.

Thor Rejersen Lille Holt og Asper Gundersdatter hadde Kongelig Vielsesbrev og[v] kausjonistene Arne Torvildsen Glødie og Grunde Ellingsen Glødie. Vielsen[vi] fant sted 30 juni 1793.

Thor var omkring to år eldre enn Asborg. Bygdeboken[vii] forteller om ham:

«      Han blev 1790 eier av en del og 1793 av hele Lilleholt. Han var fra 1803 lensmann i Holt og Dypvåg, entlediget efter ansøkning som lensmann i Dypvåg 1812 og Holt 1817. I 1814 møtte han som 3dje representant for Nedenes Amt i riksforsamlingen på Eidsvold.
        Thor Reiersen var en fremragende mann, rettskaffen og åpen i all sin ferd, hjelpsom med både råd og dåd, hvor han trodde sig istand til å kunne gjøre noget godt, arbeidsom og flittig»

Siden folketellingen for 1801 for Holt og Dypvåg er blitt borte, mangler den vanlige «fasiten» for familiens forøkelse, men fem barn ble det sikkert.

Helje kom til verden sent på våren året efter at foreldrene giftet seg. Hun ble døpt[viii] 1 juni. Hun ble båret til dåpen av Gregers Halvorsens Slettens Kone Kari Gundersdatter, de andre fadrene var Kari Rejersdatter; Gunder Ellingsdatter Glade; og Gunder Ellefsen Schrattered.

Inger kom til verden 2 april 1797 og ble døpt 30 den måneden. Fadrene hennes var Inger Olsdatter; Kirsten Kaspersdatter Lille Holt; Ole Rejersen Lille Holt; samt Gunder Ellevsen og Ellef Gundersen Skratterød [?].

Så fulgte Maren som ble født sommeren 1800 og døpt[x] 20 juli det året. Fadrene hennes ble Ole Reyersen Lilleholts Kone Rannei Torkildsdatter; Kirsten Rejersdatter; Ole Rejersen Lilleholt; Gunder Skrattered; og Ellev Gundersen Skrattered.

Karen så dagens lys senvinters 1803 og ble døpt[xi] 12 april det året. Som fadrene valgte foreldrene Ole Reiersen Lilleholts Kone; Ragney Torkildsdatter; Kiesten Reiersdatter; Ellef Gundersen; Elling Reiersen; og Ole Reiersen.

Tre år senere ble det en gutt: Rejer, sønn av lensmann Thor Rejersen, ble døpt[xii] 20 april 1806. For ham ble fadrene Enken Inger Olsdatter; Kisten Rejersdatter; Ole Rejersen; Elling Rejersen; og Gunder Skratterøe.

Rundt månedsskiftet august/september 1809 fikk Asborg en gutt til. Han fikk navnet Salve da han ble døpt[xiii] 17 september – og fadrene Ole Gundersens Kone Karen Olsdatter; Kirsten Rejersdatter; Elling Grunndersen Glædi; og Ole Rejersen Lilleholt.

Asbor Gundersdatter døde 41 år gammel og ble begravet[xiv] 16 november 1812.


[i] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 38-39
[ii] Svensen, Sv., Holt : en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, pp 591-592, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[iii] Svensen, Sv., Holt: en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, pp 591-592, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[v] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 394-395
[vi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 394-395
[vii] Svensen, Sv., Holt : en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, pp 560-561, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[viii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 178-179
[ix] Svensen, Sv., Holt : en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, pp 560-561, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[x] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 7
[xi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 20
[xii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 32
[xiii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 43
[xiv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 88