405 Laura Ramm

Laura kom til verden 5 mars 1823 og ble hjemmedøpt[i].

Foreldrene hennes var Petronelle Elisabeth Hweberg og Eilert Waldemar Preben Ramm. De hadde giftet seg året i forveien. Vielsen[ii] fant sted på Rommedal Prestegård 18 november 1795. I en forlovererklæring[iii] av samme dag heter det

«Vi underskrevne Cavere, at intet Slægtskab eller andet inogen Maade hindrer Ægteskabs Stadfæstelse imellem unge Karl S. T. Lieutenant Ejlert Waldemar Preben v. Ramm og Jomfrue Petronelle Elisabeth Hveberg. Rommedals Præstegaard d. 18. Nov. 1795. Isaac Grüner».

Ramm[iv] var kavallerist som sin far Eilert Jørgen, sistnevnte var død på Løten et par år tidligere. Selv hadde han komme i militær tjeneste i 1788, omkring 19 år gammel, ved Sjællandske dragonregiment. Han kom imidlertid tilbake til Hedmark allerede 1790 og gjorde en god, men ikke tindrende, karriere. Han fikk den svenske Svärdsordenen før han gikk av i 1829.

Petronelle var datter av en procurator som var gått bort da hun var omkring 11 år gammel, og giftet seg med Ramm da hun var 17 ½. Han var ni år eldre enn henne, og hadde «erfaring»: han hadde vært ute på livet allerede, med den følge at datteren Petronelle kom til verden, eller i det minst Løten, utpå høsten 1794; hun ble døpt[v] 26 oktober samme år. Da var fadrene Anne Sørine Lagebakken; Lars Pedersen; Ole Græstad og Frue; Gunvor Nilsdatter; Mikel Larsen; og Anund Simensen Sagbakken. Barnets mor var Berte Simonsdatter, som hadde «udlagt Lieutenant Preben Ramm til Barns Fader».

I forbindelse med kirkebokens notis om hjemmedåpen er det notert at hun ved innførselen allerede var død.


[i] SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Hab/L0006: Klokkerbok nr. 6, 1819-1832, s. 48-49
[ii] SAH, Romedal prestekontor, L/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1795-1800, s. 120-121
[iii] SAH, Romedal prestekontor, I/L0001: Forlovererklæringer nr. 1, 1762-1802, s. 236-237
[iv] Olai Ovenstad, Militærbiografier. Den norsk hærs officerer 1628-1814, Bind II: I-Ø samt Tillegg  A-Ø, p 278, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[v] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1773-1800, s. 273-274